Om Freija

Verksamhetsberättelse 1998

Styrelsen i kvinnliga företagarföreningen FREIJA lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1998-99.

Styrelsen:
Lena Norrman, ordförande.
Birgitta Porath, ledamot.
Karin Carlander, sekreterare.
Eva Wilén-Olsson, ledamot.
Margareta Björklund, kassör (del av).
Katarina Gustavsson-Lindqvist, ledamot.
Monica Lind, suppleant.
Henriette von Hidveg, suppleant.

Årsmöte
Årsmöte hölls på Pensionat Granparken den 11 mars klockan 19.00. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöd Freija de närvarande på en underbart god middag.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 9 st. protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. De flesta på kvällstid med även ett frukost- och ett lunchmöte har hållits. Styrelsen vill också än en gång påminna om att styrelsemöten är öppna för samtliga medlemmar och alla är hjärtligt välkomna. Protokollen finns hos Karin Carlander.

Frukostmöten
Var 3:e tisdag i månaden, förutom under sommaren, har det varit frukostmöten med olika innehåll. Frukostmötena hålls t.v. på Café Gröna Rummet, klockan 8.30 var 3:e tisdag och alla medlemmar och tilltänkta medlemmar är hjärtligt välkomna.

Kvällsmöten

 • 4/5 Idékläckar-kväll på Pensionat Granparken.
 • 6/6 10-årsjubileum, drink på Granparken, bussresa + båtresa för middag på Fejan.
 • 2/9 Yvonne på Roslagsbokhandeln presenterade höstens boknyheter på Granparkenn.
 • 30/9 Plan. kvällsmöte i samarbete med Medborgarskolan – inställt
 • 5/11 Spel o Dobbel-kväll hos Janssons Tobak med besök av 2 kvinnliga jockeys från Täby Galopp.
 • 4/12 Julavslutning hos Agneta och Helen med bistånd av övriga affärsinnehavare på Posthusgatan. Efter sminkning och klädinköp serverades vi en underbart god middag på rest. Vingården.
 • 4/2 Kvällsmöte på N-e Utbildningscenter – inställt.

Representation
Louise Angleryd och Katarina Gustavsson-Lindqvist representerar Freija i Rådhuset.

Övrigt

 • Freija instiftar priset Årets kvinnliga företagare, 1:a året valdes Birgitta Porath och motiveringen var att Birgitta är Freija, Birgitta startade och drev igång hela föreningen och har sedan dess arbetat i Freija.
 • 11 Freijor har gått en datautbildning, del 1 på Tjockö och del 2 på Havsbaden.
 • Madeleine Klarenfjord besökte ett kvällsmöte på Granparken och berättade om sitt framtida arbete som turistkonsulent i Norrtälje kommun.
 • WOW-projektet avslutades och de flesta tyckte att det hade varit mycket givande.
 • Freija deltog på Roslagsmössan, flera medlemmar ställde ut och vi tyckte nog själva att vår monter var bäst, men det tyckte inte juryn. Mässan var inte speciellt välbesökt med Freija’s deltagare spred information om föreningen samt träffade några estniska företagare och nätverkade med dem. Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till Inger och hennes man på Bildbygget!!
 • Inger Gustafsson och Bibbi Trenter arbetade fram en ny folder åt Freija, den blev så bra att första upplangan bara försvann, alla ville ha en folder.
 • Repr. för Freija deltog på ett kvällsmöte med Estniska och Litauiska företagare, vice borgmästaren från Paldiski samt kommunrepr. från Rojena och naturligtvis Anders O.
 • Ett 10-tal Freijor planterade ca 50 rosor utanför kv. företagares affärer i Norrtälje Centrum, alla blommade mycket vackert under sommaren.
 • Freija firade 10-årsjubileum på Fejan och blev uppvaktade av ett mycket lättklädd och vacker ung man med en glassbomb i handen. Stort jubel!
 • Freija anordnade loppmarknad på N-e Nygammalt’s gård, inbringade ett par tusen till kassan.
 • 12 Freijor åkte till Irland i oktober och träffade flera kvinnliga nätverk samt deltog i en nationell nätverkskonferens. I Galway överlämnades en gåva i form av en budkavle tillverkad av Gittan Olsson, vilken blev otroligt uppskattad. Under resan överlämnades också FREIJA-nålar som Karin Carlander har tillverkat och finns att köpa.
 • I november deltog 5 st Frejor i ett ntverksmöte på Hasseludden, vilket resulterade i att vi samlade ihop så många medlemmar som möjligt i små grupper och svarade och diskuterade runt några frågor.
 • Henriette von Hidveg har under året satt ihop en FREIJA-BULLETIN för att alla skall få aktuell information om vad som händer, tanken är att denna bulletin skall utkomma 4 gånger/år.
 • Louise Angleryd och Rådhuset har skapat ett företagarcentrum i Rodret, vilket vi alla är välkomna att besöka.
 • Birgitta Porath har föreläst om eget företagande på Scandic Crown, i SAF’s regi.
 • Lena Norrman har föreläst om nätverkande, företagande och Freija för STYR’s elever samt för arbetslösa kvinnor i Uppsala.
 • Katarina Gustavsson har gift sig och lagt till namnet Lindqvist, GRATTIS!

Styrelsens kommentarer
Vi i styrelsen har försökt driva vårt arbete i sann FREIJA-anda. Vi har diskuterat mycket hur vi skall kunna intressera alla medlemmar för Freija och få alla att känna sig delaktiga. Därför har vi haft lite olika inriktning på våra möten och då framförallt kvällsmötena. Vi har sagt att alla medlemmar skall tycka att något av våra möten är intressant. Vi har också försökt hitta distriktsansvariga i Hallstavik och Rimbo för att arbeta upp dessa områden.

Vi hoppas och tror också att Bulletinen skall ge aktuell information som man som företagare kan behöva, men vi är naturligtvis tacksamma för goda råd och nya infallsvinklar. Vi i styrelsen har haft som mål att arbeta med en latt organisation och försöka dela upp arbetet så mycket som möjligt och även till icke styrelsemedlemmar.

Nu stundar ett nytt verksamhetsår och vi i styrelsen tackar er alla för förtroendet ni gett oss och hoppas ni tycker att vi har gjort ett bra och nyttigt arbete.

Verksamhetsberättelse 1997

Verksamhetsberättelse 1997-1998 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING.

Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:
Katarina Jansson, ordförande.
Margareta Björklund, kassör.
Karin Carlander, sekreterare.
Eva Olsson, ledamot.
Birgitta Porath, ledamot.
Monica Lind, ledamot.
Katarina Gustavsson, suppleant.
Elisabet Eriksson, suppleant.

Årsmötet hölls den 12 mars på Pensionat Granparken. 28 st närvarande. Efter årsmötet bjöd Freija de deltagande på middag. Därefter berättade Bibbi Trenter om EU projektet WOW. Eva Olsson och Birgitta Porath berättade om företagarresan till Ekenäs i Finland.

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten under året.

Kontakten med kommunen via Rådhuset har Louise Angleryd och Eva Olsson ansvarat för. Deras engagemang har varit den drivande kraften i arbetet med att få Rådhuset att fungera. Freija ingår som referensgrupp i ett kommunalt projekt, AMIA, arbetslösa mammor i arbete. En datakurs i Freijas regi har genomförts med 10 Freijor. Kursen var i två steg. En kurs Estland hölls på våren. Rebecka Kitzing och Lennart Jansson berättade vid två tillfällen om Estland. Nämnas kan att Freija, i maj, deltog och uppvaktade Norrtäljes Fabriks- och Hantverksförening, vid deras 150-års jubileum.

Freija har haft följande möten under verksamhetsåret:

 • 18/3 -97 Frukostmöte på Café Hörnan med mässplanering (8 st)
 • 10/4 Yvonne Svensson Ann-Marie Cedervall om Verdic Art på Granparken (10 st)
 • 15/4 Frukostmöte på C.H. Göran Berg om turism. Sture Johansson om genomfartsväg. (12 st)
 • 6/5 Resa till HUC, Hallstaviks Lärcentrum (13 st)
 • 20/5 Frukostmöte på C.H. Servicepoolen och Kretsloppsverkstan informerade (13 st)
 • 3/6 Våravslutning på Blidö. Vi började på optiska telegrafen i Furusund Monika Engvall guide, sedan vidare till Ninnie Nerman på Blidö (36 st!)
 • 10/9 Besök på Nordströmska museet. (13 st)
 • 16/9 Frukostmöte på Café Hörnan (9 st)
 • 8/10 Resa till Långboda Gård. Eva Wennbergs presenterade sin skola för tjejer 12-20 år. (3 st)
 • 21/10 Frukostmöte på Café Hörnan (5 st)
 • 6/11 Datakväll med internet på Hotell Roslagen (13 st)
 • 18/11 Frukostmöte på C.H. Christina Eriksson från Roslagens Sparbank pratade placeringar (9 st)
 • 5/12 Julavslutning. Teaterresa, Revyn Rakt ner i fickan. (20 st)
 • 16/12 Frukostmöte på C.H. Julavslutning med glögg och pepparkakor. (8 st)
 • 20/1 -98 Frukostmöte på C.H. Företaget Babysim presenterades. (8 st)
 • 5/2 Resa till Butiken på Landet (7 st)
 • 17/2 Frukostmöte på Café Hörnan. (5 st)

Verksamhetsberättelse 1996

Verksamhetsberättelse 1996-97 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING.

Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:
Eva Olsson, ordförande.
Louise Angleryd, kassör.
Karin Carlander, ledamot.
Monica Engvall, ledamot.
Elisabeth Eriksson, ledamot.
Birgitta Porath, ledamot.
Katarina Jansson, suppleant.
Bibbi Trenter, suppleant.

Årsmötet 1996 hölls den 12 mars på Granparken med 21 medlemmar och några gäster närvarande. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd Freija de deltagande på middag. Därefter höll Pia Bergh ett anförande om personlig utveckling ..

Föreningen bestod 1996 av 93 betalande medlemmar i 82 medlemsföretag. Styrelsen har hållit tre egna möten mellan årsmötena och dessemellan haft telefon- och direktkontakter.

Den utåtriktade verksamheten har ökat ytterligare under året. Platsen i Rådhusets styrelse genom Eva Olsson har också inneburit deltagande i kontakterna mellan kommunen och Rådhuset. Freija deltar även i Näringslivsrådet två gånger per år. Eva ingår också i “Resursnätet för kvinnor”, som är ett led i kommunens jämställdhetsprogram. Nämnas kan också satsningen under Roslagsmässan 25-28/4 med seminarier, paneldebatt och monter. Freija var även medarrangör vid ett miniseminarium i Folkets Hus 7/10 med bl.a. ett intressant besök av näringslivschefen i Karlskoga, Ingrid Bäckström.

Freija har haft följande övriga aktiviteter under verksamhetsåret:

 • 19/3 -96 Frukostmöte på Café Hörnan med mässplanering (10 p)
 • 16/4 Frukostmöte på Café Hörnan med mer mässplanering (11 p)
 • 18/4 Meta Troell från Upplands Köpmannaförbund informerade på Havspiren (11 p)
 • 10-12/5 Några medlemmar åkte till Kvinnor Kan-mässan i Karlskrona (6 p)
 • 21/5 Frukostmöte på Café Hörnan med div. avrapportering (10 p)
 • 22/5 Våravslutning på LV3 på Väddö (13 p)
 • 20/8 Frukostmöte på Café Hörnan (12 p)
 • 2/9 Margareta Spång och Katrin Mattsson informerade på Granparken och vi förberedde mötet med Håkan Jonsson (ca 14 p)
 • 17/9 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 9)
 • 23/9 Möte med Håkan Jonsson på Granparken (ca 23 p)
 • 1/10 EU-informatören Ralph Lindberg informerade på Granparken (ca 28 p)
 • 15/10 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 5/11 Vi skulle ha haft ett möte på Granparken med Gunnel Löfqvist, kommunens nya ansvariga för näringslivsfrågor, men mötet fick ställas in.
 • 19/11 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 5/12 Buss till Hallwylska Palatset i Stockholm. Efter den fina visningen åt vi middag på “Montenegro” (24 p)
 • 17/12 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 21/1 -97 Frukostmöte på Café Hörnan (12 p)
 • 11/2 Information på Granparken av Anna och Rebecka från Östhandelsforum med focus på Estland och Paldiski (8 p)
 • 18/2 Frukostmöte på Café Hörnan (9 p)

Styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret 1996: Underskottet balanseras i ny räkning.

Verksamhetsberättelse 1995

Verksamhetsberättelse 1995-96 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING. Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:

Ordförande: Eva Olsson. Styrelseledamöter: Louise Angleryd, kassör. Birgitta Porath. Maria Jansson. Elisabeth Eriksson. Monica Engvall. Styrelsesuppleanter: Bibbi Trenter. Karin Carlander.

Verksamhetsberättelse 1994

Verksamhetsberättelse 1994-95 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING.

Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:
Eva Olsson, ordförande.
Birgitta Porath, sekreterare.
Louise Angleryd, kassör.
Elisabeth Eriksson, ledamot.
Karin Hammarberg, ledamot.
Maria Jansson, ledamot.
Margareta Björklund, suppleant.
Bibbi Trenter, suppleant.

Årsmötet 1994 hölls den 8 mars på Granparken med drygt 30 medlemmar närvarande. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd Freija de deltagande på middag och därefter visade några medlemmar axplock ur vårmodet under ledning av Birgitta Johansson.

Föreningen bestod av 76 betalande medlemmar 1994.

Styrelsen har haft fyra möten under perioden, förutom det konstituerande, och dessemellan telefon- och direktkontakter.
Styrelsens förslag till resultatdisposition: Vinsten balanseras i ny räkning.

Freija har haft följande aktivieteter (exklusive årsmötet) under verksamhetsåret:

 • 7/4 -94 Visning hos Eva Carlsson och Peter på Genikad/Datavinden (ca 12 p)
 • 13/4 Ungersk afton på Granparken, Roslagshälsan presenterade sig (14 p)
 • 21-25/4 Till Provence under Annika Liljeblads ledning (10 p)
 • 3/5 Rundvandring på Systembolaget med överraskningsdrink, sedan promenad till Bergsstugan och medförd picknick inomhus (18 p)
 • 31/5 Våravslutning med sallad från Maud’s Lunchrestaurang hos Ulla-Bella Hauffman på Simpnäsgården (22 p)
 • 5-6/8 Målarkurs på Simpnäsgården (5 p)
 • 14/9 Mode- och blomstervisning i Hantverkslokalen, sallad från Maud’s (22 p)
 • 11/10 Monica Lind talade om kvinnor och ekonomi på Granparken, Almi Företagspartner (f.d. Utvecklingsfonden) presenterade sin verksamhet (ca 12 p)
 • 9/11 Guldsmederna Karin & Sören visade och berättade om ädelstenar på Granparken (ca 23 p)
 • 30/11 Indisk “julmiddag” och höstavslutning på Delhi (17 p)
 • 19/2 -95 Start för treterminers ekonomisk vidareutbildning (genom Freija/Saluten/AMS) (10 p)
 • 8/2 Föredrag på Granparken av Cecilia Bergström om kvinnoresursen och makten i företagen (ca 24 p)

Verksamhetsberättelse 1993

Verksamhetsberättelse för FREIJA 1993.
Freija, Roslagens kvinnliga företagarförening

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Birgitta Porath.
Kassör: Louise Angleryd.
Ledamöter: Ulla Nyberg, Bibbi Trenter, Maria Jansson och Meit Söderlund.
Suppleanter: Sara Lind och Christina Baalack.

Verksamhetsberättelse 1992

Verksamhetsberättelse för FREIJA 1992.
Freija, Roslagens kvinnliga företagarförening hade under 1992 70 st medlemmar.

Styrelsen har bestått av: Ordförande: Birgitta Porath. Kassör: Louise Angleryd. Ledamöter: Ulla Nyberg, Bibbi Trenter, Maria Jansson och Meith Söderlund. Suppleanter: Sara Lind och Christina Baalack.
Valberedning: Eva Carlsson och Eva Olsson.

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten + en telefonkontakter.

FÖRENINGEN har haft 11 sammankomster med olika programinnehåll och föreningens möten har präglats av en lättsam och informell atmosfär. Vi har varit i genomsnitt ca 20 deltagare per möte.

 • 1/4 Var vi inbjudna till VOLVO. De bjöd även på förtäring.
 • 5/5 Vi tog gruppfoto på Freija + visning av Tai Chi Chian
 • 11/6 Vårfest på konsthallen + mat underhållning på Havspiren.
 • 15/9 Arbetsförmedlingen informerade plats Granparken.
 • 12/10 Mannekänguppvisning på Lustgården.
 • 19/10 Utflykt till Vasa teatern Helga Vrede, mat på Gallerian.
 • 10/11 Till Roslagsbokhandeln där Yvonne Svensson pratade och så till Blomstermakarna där Berit Lindqvist visade olika arrangemang. Före allt detta hade vi ätit gott på Lippert.
 • 9/12 Vilt julbord på Sundsta
 • 4/2 Bjöd Handelsbanken till Ekonomikväll
 • 10/3 Bjöd Kettis foto till Moderna Museet och R. Mappelthorps fantastiska utställning.

Sammanfattningsvis har vi täckt in ett omfattande antal områden, där utbildning, information, kultur utflykter och trivsamma diskussioner ingått.
Vi har dessutom deltagit med en annons i Din Del vilken vi rekommenderar våra medlemmar.
Birgitta Porath, ordf.

Verksamhetsberättelse 1991

Verksamhetsberättelse för FREIJA 1991.
FREIJA, ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING hade 1991 65 medlemmar.

Styrelsen har bestått av Birgitta Porath ordförande, Louise Angleryd kassör och Bibbi Trenter, Ulla Nyberg, Meith Söderlund och Maria Jansson ledamöter, Sara Lindh och Christina Baalack suppleanter.

STYRELSEN har under året haft tre sammanträden förutom telefonkontakter.

FÖRENINGEN har haft tio allmänna sammankomster med olika programinnehåll. Hälften av dem, inklusive årsmötet har hållits i Pensionat Granparken.

 • Den 15 jan föreläste Nese Åström om kroppens fettförbränning och effekter av motion m m.
 • Den 7 feb, zontasyster och docent Elisabeth Sundin talade om kvinnors ofta felaktiga beteende i ekonomiskt avseende.
 • Den 5 mars, årsmöte samt föredrag av homeopaterna Carina Dynesius och Viveka Wilhelmsson.
 • Den 9 april, Gösta Colliander från Föreningsbanken, ekonomi under rubriken “Vem styr vem?”
 • Den 7 maj, vinprovarkväll på Sportcentrum med Hans-Olov Sedig.
 • Den 16 maj var vi inbjudna till Volvo, men det inställdes på grund av för få anmälningar.
 • Den 11 sept besökte Antonia Ax:son Johnsson oss på Stadt och talade tillsammans med representanter från Sparbanken om EG och EG och kvinnor.
 • Den 9 okt bussreste vi till Hallwylska Palatset i Stockholm, med supé efteråt i Gallerian.
 • Den 12 nov gästade vi Svanberga Gästgivargård och hade diskussioner med inbjudna kvinnor från Försäkringskassan. Två herrar från SAO deltog också och informerade om sitt.
 • Den 27 nov bjöd REMI in till säsongens sista träff och förevisade årets spel som vi själva också fick prova.

Föreningens sammankomster har präglats av en lättsam, trevlig och informell atmosfär. Förutom de ovan uppräknade programpunkterna, som f ö genomgående hållit en mycket hög kvalitet, har vid samtliga tillfällen bjudits på mat och dryck till självkostnadspris.
Varje evenemang har också varit tämligen välbesökt, genomsnittet är c:a 25 deltagare per gång.
Birgitta Porath
ordf.

Varukorg
Rulla till toppen