Om Freija

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-03-12 – 2009-03-17.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Josefin Ekberg
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Birgitta Österlin

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft nio (9) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen och representeras av Freijan Lena Norrman.
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS och representeras i LAG-rådet av Freijan Lena Lindström som har medverkat vid tre stycken LAG-möten under året.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2008. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård samt har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt, bland annat har ett nytt innehållshanteringssystem (CMS-systemet Joomla) installerats och tas gradvis i bruk. Detta innebär att fler personer i styrelsen, eller av styrelsen utsedda personer, kommer att kunna kommunicera internt (med medlemmarna) och externt. Systemet kommer att fullt ut börja användas under våren 2009.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktivteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via sms. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Översyn av stadgarna enligt årsmötesbeslut
Enligt dåvarande styrelsens förslag till årsmötet 21/3 2007, skall en arbetsgrupp tillsättas för översyn av stadgarna. Då någon arbetsgrupp ej kommit fram med några förslag under förra året, beslöt årsmötet 11/3 2008 att hänskjuta frågan till 2008 års styrelse att återkomma till medlemmarna och nästa årsmöte med förslag efter genomgång av stadgarna.
En arbetsgrupp bestående av samtliga styrelsemedlemmar har under våren 2008 gått igenom Freijas stadgar noggrant och efter en ingående diskussion kommit fram till att de frågor som ledde den föregående styrelsen att komma fram med förslaget översyn och modernisering av stadgarna har lösts utan att stadgarna behöver ändras. De förändringar som kvarstår som önskvärda bedöms vara av så liten betydelse att de inte meriterar nya stadgar.
Problembilden som arbetsgruppen uppfattat den var dels av medlemskapskaraktär – huruvida den som t ex bor i Roslagen men som är verksam som företagare på annan ort kan eller inte kan bli medlem. Efter noggrann genomläsning av stadgarna finner arbetsgruppen att detta inte är något problem eftersom stadgarna klart tillåter detta enligt § 3 ”… Efter beslut på medlemsmöte kan även den, som ej uppfyller ovanstående krav, men på annat sätt kan tillföra föreningen positiv anda, antas som medlem.”
En annan problembild som arbetsgruppen uppfattat den var antalet styrelsemedlemmar och huruvida dess antal var tillräckligt då under tidigare styrelse det uppstod problem att bli beslutsmässiga då få i den valda styrelsen hade möjlighet att komma på alla styrelsemöten. Detta problem har inte uppstått under de två senaste styrelserna varför arbetsgruppen väljer att lämna det därhän.
Ytterligare önskning har framkommit på att i § 8 som gäller dagordningen på årsmötet klargör att övriga frågor ej är av beslutskaraktär. Detta instämmer arbetsgruppen i men menar att problemet kan lösas med praxis och skall ej ensamt leda till stadgeändring.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Sju (7) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

Årsmöte 11/3 2008
Årsmötet 2008 hölls på Konsthallen i Norrtälje tisdagen den 11 mars och ett trettiotal Freijor hade trotsat det kalla vårvädret för att närvara. Avgick ur styrelsen gjorde Inger Gustafsson och Kristina Anerfelt-Jansson och som nya suppleanter valdes Åsa Lundborg och Birgitta Österlin in. Elisabeth Ericsson på Adamsbergs buffé hade dukat upp en jättegod buffé som gick åt som smör i solsken och Ingrid Lundström på Fru Grön hade gjort buketterna som vi delade ut till avgående ledamot Inger Gustafsson och mötets ordförande och sekreterare (Louise Angleryd och Eva Ohlson).

Freija-stipendiet delades ut 16/5 2008
Eva Hyltenfeldt, Mevalins dans- & akrobatikstudio, tilldelades, 16 maj 2008, Freija-stipendiet på 5 000 kr i egenskap av en god förebild för unga kvinnor som har startat, eller funderar på att starta företag.
Eva är en ung kvinna som startat en framgångsrik rörelse som på 3 1/2 år gått från 45 danselever i en liten lokal till dagens verksamhet i Skeppet med ca 450 danselever och 17 danslärare. Eva fyller 28 år den 17 juni 2008. Freija vill med detta stipendium välkomna henne till vårt nätverk och ge henne vårt stöd och uppmuntran.

20-årsjubileum och årets Freija 2008 29/5
Torsdagen Torsdagen 29 maj så firade Freija 20-årsjubileum med båttur och restaurangbesök i skärgården hos KnappKarlssons på Barnens Ö. Superbt trevligt och fantastiskt på alla sätt och vis. Freija passade också på att dela ut utmärkelsen årets Freija 2008 till Kristina Anerfält Jansson med motiveringen “För hennes inspirerande, glada och målinriktade sätt att arbeta för Freijas främjande, samt för hennes insatser för att få Freija att långsiktigt verka för unga kvinnors företagande.”

Besök hos Roslagens moder Theresa, Natascha Andersson 26/8
Ca 15 st förväntansfulla Freijor närmade sig Sotter i Roslagen, och så uppenbarade sig ett litet Sörgården. Nataschas sommar-camp för barn från Tjernobyl-området. Det är en samling röda hus utspridda i en perfekt skött trädgård. Här finns skulpturer och konstklippta häckar, grönsaksland och fruktodling. Allt för att mätta så många munnar som möjligt och för att stärka alla sinnen. Natascha välkomnade oss, visade oss runt bland sovsalar och ateljéer. Vi blev också serverade en underbar trerätters-middag med rysk champagne. När Natascha talar så blir man berörd ända in i själen. Hon har ett så stort hjärta och ger så mycket av sig själv. Alla barnen får också hjälp med allt vad dom behöver t.o.m. proteser ordnar Natascha. Barngrupperna på ca: 25 barn stannar i tre veckor och den här sommaren har hon haft fem grupper. Alla barn får med sig hem 20 kilo kläder, skor, leksaker och så 5 st av Nataschas hemgjorda korvar. Korven gör hon på älg, rådjur och vildsvin som hennes man skjuter. I övrigt så finansierar hon sin verksamhet genom sponsorer och naturligtvis också med sin underbara konst som hon målar och säljer.

Modevisning på konsthallen 8/10
I början av maj så öppnade Olars Ulla (Klädd i konst) butik här i Norrtälje och vi kan nu välkomna två nya medlemmar till Freija, nämligen Ulla Sahlberg/Simonsson och så Camilla Österberg som du hittar här i Roslagen på Lilla Brogatan 3. Som våra då nyaste medlemmar så välkomnade de oss Freijor på en modevisning i Konsthallen onsdagen den 8 oktober kl 19.00 (Lilla Brogatan 2). Det blev en inspirerande höstkväll där vi fick tillfälle att mingla med varandra och titta på tjusiga kläder designade av Olars Ulla själv. Efter visningen blev det trängsel butiken där det bjöds på kaffe, kaka och 20% rabatt på inköpen. Som vi såg plagg efter plagg ha strykande åtgång så tror jag vi kommer att se ett gäng med välklädda Freijor på Norrtäljes gator snart.

Julinspirerat medlemsmöte med prova på dans 27/11
Torsdagen den 27 november kl 19.00 så bjöd Freija-stipendiaten Eva Hyltenfeldt på Mevalin in oss till sig i Skeppet. Där fick vi höra lite om hennes verksamhet och också prova på lite dans. Efter välkomstdrinken och dansen så hade en annan Freija, S/S Norrteljes Sandra Grann, dukat upp en mysig Novemberbuffé på bord med blommor från Fru Grön och freijan Ingrid Lundström. Det var lotterier och julklappsauktioner. Så pratade vi och minglade som vanligt, knöt kontakter och bytte erfarenheter…

Grötfrukost på Granparken 12/12
Torsdagen den 11 december kl 08.00 så var det traditionell grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi. Platsen var Pensionat Granparken i Norrtälje hos Freijan Eva Rohde. Vi fick som vanligt en trevlig stund i trevliga lokaler och tackar Eva för att hon återigen tog emot oss. Vi fick också lyssna till Christina Pettersson, praktikansvarig i Norrtälje kommun som informerade om praktikplatser för studerande på Sfi och SAS vid RosVux i Norrtälje.

Freija i hatten, Bergby Skola 22/1 2009
Torsdagen den 22 januari kl 19.00 så bjöd Freijorna i Norrby/Bergby in alla Freijor att komma och se på Hatt-Stinas hattsamling, samt att lyssna till och titta på när Eva Blomberg, hattmodist från Häverödal, visade hur man gjorde en hatt och pratade om hattar och yrket. Hatt-Stina verkade i Trästa mellan 1920-1981 och Bergby Skolas bygdegård har fått drygt 100 hattar från hela perioden efter henne. Det serverades en god fisksoppa med bröd och så kaffe och kaka samt alkoholfri dryck.

Antalet inklubbade medlemmar den 11 mars 2009 var 173 st.

Verksamhetsberättelse 2008 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2007

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-03-21 – 2008-03-10.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Lena Norrman
Ledamöter:
Inger Gustafsson, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Kristina Anerfält-Jansson
Zumreta Dzonlic
Suppleanter:
Lena Lindström
Josefin Ekberg

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft elva (11) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija har också varit representerade vid ett antal möten om landsbygdsutveckling (Leader) som har hållits runt om i kommunen. Freija har haft representant vid diskussioner om start av ett Nyföretagarcentrum i Norrtälje kommun.

Friskvård och medlemsförmån:
Avtalet om rabatt på hälsoundersökningar genom Friskvårdsdoktorn som togs fram förra året står kvar. Det betyder att vi kan erbjuda medlemmar (och deras familjemedlemmar) 20% rabatt på hälsoundersökningar hos Friskvårdsdoktorn på Hantverkargatan 8 i Stockholm. Varje enskild medlem bokar själv sin tid och uppger då sitt medlemsnummer i Freija för att kunna utnyttja rabatten.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2007. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård och har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Hemsidan www.freija.se har fortsatt att utvecklas och i med detta har styrelsearbetet underlättats. Nätverkande över nätet och kommunikationen mellan medlemmar har stärkts och främjats av hemsidan. Idag publiceras där kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Medlemsregistrets struktur har under arbetats om och en funktion för in- och utklubbning av medlemmar, samt registering av betalningar har vidareutvecklats (bakom inloggning, endast för administratörer). En ny funktion för anmälan till medlemsaktiviteter har tagits i bruk.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via ”snigelpost”. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Åtta (8) stycken medlemsmöten och/eller samverkansaktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som är främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktivteter för medlemmarna.

Årsmöte 2007-03-21
Årsmötet 2007 hölls på Pensionat Granparken i Norrtälje ondsdagen den 21 mars och ett trettiotal Frejor hade trotsat det kalla vårvädret för att närvara. Vi serverades god mat och hann ha trevligt och prata en god stund efter det att formalia klarats av. Katarina Lindkvist, Bokningskompaniet utstågs till Årets Freija 2007. Motiveringen löd: “Katarina får utmärkelsen för sitt mångåriga arbete med att stötta Freijas styrelse med skötsel av medlemsregister och fakturering. Katarina är en verklig tillgång för vår förening och en modern ung kvinna som kombinerar man, barn, jobb och företagande med den äran.”

Freijas medlemmar tyckte till 26/4
Torsdagen den 26 april kl 18.30 så träffades drygt 20 st Freijor HVB Dammens nya samlingslokaler. Den nyvalda styrelsen ställde några frågor till sina medlemmar och bad om åsikter om vad medlemmarna tycker skall prioriteras. Enkätresultatet presenteras på www.freija.se.

Våravslutning på Gräddö 12/6
Tisdagen 12 juni träffades vi för det sista medlemsmötet innan sommaren. Vi (20 st Freijor) åkte båt från Norrtälje hamn ut till Gräddö där vi togs emot av några lokala Freijor. Vi hade mat med oss från s/s Norrtelje (utsökt! jättegott!) och satt och njöt av försommarkvällen med det glittrande vattnet utanför. När det började bli lite småkyligt så retirerade vi in i bygdegården för kaffe och mera nätverkande.

Hälsokväll på Träningscenter 2/10
Tisdagen den andra oktober kl 18.30 så träffades vi (ett tjugotal Freijor) på Norrtälje Träningscenter (Hantverkaregatan) för höstens första medlemsaktivitet. Den gick i hälsans och friskvårdens tecken.
18.30 – Drink med tillbehör
Information om Norrtälje Träningscenter och EFF – Ett Friskare Företag
Föreläsning om stresshantering
19.45 – mat + kaffe & kaka (vin fanns att köpa)
“Flärd” en liten stund
20.30 – Aktivitet och prova-på
21.00 – slut…

I restaurangbranschen för en kväll 13/11
Tisdagen 13 november så fick vi komma och besöka Freijan Sandra Grann på S/S Norrtelje och laga oss en trerätters middag under hennes ledning i köket på S/S Norrtelje.
Menyn bestod av
o Laxtartar med rostad pilgrimsmussla och paramesanchips
o Svamp- och philadelphiaostfylld fläskfilé med vit tryffelsås, chévrekräm och rostad paprika.
o Vaniljparfait med halloncouli, havtornssås och chokladganouche tillsammans med dulce leche.
Efter att vi tillsammans avnjutit maten så visade hon oss runt på båten i alla skrymslen och vrår.

Mys i novembermörkret på Jersö Gård
Torsdagen den 29 november så bjöd Freijan Lena Lindström in oss till Jersö Gård. Där tar hon vanligtvis emot grupper som tex vill testa kräftfiske, fest med helstekt vildsvin, eller kanske bara ha en mindre konferens i trevlig lantlig miljö. Vi var 35 st Freijor denna kväll som först bjöds på glögg från Brenneriet och ost från Väddö i smedjan, dit vi halkat på isiga vägar i facklors sken.
Efter aperetifen i smedjan så gick vi upp till mangårdsbyggnaden och provade fyra italienska viner under det att somelieren Birgitta Magnusson berättade om dem och vilka maträtter de passade bra till. Till middag fick vi Lenas fantastiska Beuf Bourguingnon och så fick vi pröva en ny kryddad snaps från Brenneriet. Kristina utlyste en namntävling och utlovade fint pris om det var så att någon av oss lämnade ett vinnande förslag. Snapsen kommer ut på marknaden till midsommar 2008.
Till kaffet fick vi som överaskning se en fantastisk dansuppvisning av en grupp unga tjejer från en dansskola i Norrtälje. Även en grupp mognare damer showade för oss, däribland värdinnan. Som avslutning sjön Kerstin Samsiöe en av Hallstavik kammarkörs fina julvisor. Och så var det förstås lotterier med många fina priser.

Grötfrukost på Granparken 12/12
Onsdagen den 12 december kl 08.00 så var det traditionell grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi. Platsen var Pensionat Granparken i Norrtälje hos Freijan Eva Rohde.

Nyårsfirande vid Konsthallen i Norrtälje 31/12
I det blöta vintervädret (snön blev till regn) så samlades ett hundratal människor vid Konsthallen i Norrtälje kl 14.30 på nyårsafton 2007 för att tända marschaller längs ån, dricka glögg och lyssna till sång och diktläsning. Lena Pousette hälsade välkommen, fyra tjejer ur Sättraby vokalistenseble sjöng vackra julsånger och Gittan Olsson läste några visa nyårsord för oss.

Medlemsmöte med pubkväll hos China 28/2
Vi träffades för en pubkväll med dart, prestenationer och mingel. Några av våra nyare Freijor berättade lite mer om sig själva och vi kastade lite dart och minglade med varandra. Öl, vin och lite pub-tilltugg fanns till självkostnadspris. Vi var hos China i HVB-Dammens samlingslokaler på Faktorigatan 2 i Norrtälje.

Antalet inklubbade medlemmar den 5 februari 2008 var 147 st.

Verksamhetsberättelse 2007 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2006

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006-03-21 – 2007-03-20.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Gudrun Sondell
Ledamöter
Audrey Malmgren Hansen, sekreterare
Anna-Lena Konradsson, kassör
Kristina Anerfält-Jansson
Inger Gustafsson
Bibbi Trenter
Suppleanter
Katarina Pihlström
Lena Pousette
Adjungerad
Osa Albinson, webmaster

Styrelsemöten:
Styrelsen har under året haft tio (10) stycken protokollförda möten

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aköters näringslivsträffar under året. Freijas styrelse har också lämnat in ett remisssvar på kommunens näringslivsprogram.

Friskvård och medlemsförmån:
Eftersom många av Freijas medlemmar är företagare med ingen eller få anställda så har Freijas styrelse undersökt olika alternativ för Freijas medlemmar att kunna gå tillsammans för att få bästa möjliga villkor när det gäller företagshälsovård och hälsoundersökningar. Det har resulterat i att vi nu kan erbjuda medlemmar (och deras familjemedlemmar) 20% rabatt på hälsoundersökningar hos Friskvårdsdoktorn på Hantverkargatan 8 i Stockholm. Varje enskild medlem bokar själv sin tid och uppger då sitt medlemsnummer i Freija för att kunna utnyttja rabatten.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2006. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 5000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter och har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Hemsidan www.freija.se har fortsatt att utvecklas och i med detta har styrelsearbetet underlättats. Nätverkande över nätet och kommunikationen mellan medlemmar har stärkts och främjats av hemsidan. Idag publiceras där kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Medlemsregistrets struktur har under året helt arbetats om och en ny funktion för in- och utklubbning av medlemmar har tagits fram (bakom inloggning, endast för administratörer). Ett nytt formulär för anmälan av nya medlemmar har gjorts och också ändringar i administrationen av medlemsregistret, även när det gäller betalning av medlemsavgifter. Allt kommer att kunna skötas webbaserat från nu.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker från och med sommaren 2006 alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via ”snigelpost”. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Tretton (13) stycken medlemsmöten och/eller samverkansaktiviteter har hållits under året och två till är planerade innan årsmötet, men efter denna verksamhetsberättelses tillkomst.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som är främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktivteter för medlemmarna.

Årsmöte 2006-03-21
Årsmötet 2006 hölls på Konsthallen i Norrtälje tisdagen den 21 mars och var som vanligt välbesökt och vi serverades god mat och hann ha trevligt och prata en god stund efter det att formalia klarats av. Lena Pousette från Trä och Byggvarufirma Pousette utstågs till Årets Freija 2006. Lena har verkat länge och entusiastiskt för Freija och är en riktig spindel i nätet som sprider gott humör och nyttig information för företagande kvinnor i Roslagen.

Afternoon tea -19/4, 17/5
Onsdagen den 17:e maj (Heja Norge!) var det vårens fjärde och det sista “Afternoon tea” kl. 17.00, på En liten Smula, Tillfällegatan 8 i Norrtälje (övriga datum 15/2, 15/3 och 19/4).

Rosplantering 21/5
Rosplantering i Rimbo. Först planterade vi och kl 15.00 gick vi in i badhuset och njöt av rent vatten, bastu och bubbelpool.

Väddö gårdsmejeri och mingelutbildning i Råda 1/6
Först så åkte vi till Väddö Gårdsmejeri och fick möjligheten att se produktionen av ost i mejeriet. Sedan for vi vidare hem till Freijan Eva Lundqvist i Råda. Där fick vi mat och en utbildning om hur man kan lära sig att mingla.

Sommaravslutning till Åland 16/6
Fredagen den 16 juni så åkte vi på sommaravslutning med Eckerölinjen till Åland. Buss gick från busstationen i Norrtälje kl 15.45-16.00. Samling i Grisslehamn kl 16.30. Vi hade smörgåsbord på vägen över och ett konferensrum för att låsa in oss i.

Informationskväll med Björn Andersson 18/9
Norrtälje från småstad till mellanstor stad. Björn Andersson från Framtid Norrtälje (en projektgrupp/ samverkansgrupp som består av 25 olika företag, fastighetsägare, Norrtälje kommun, Norrtälje köpmannaförening, byggföretag och bankerna) kom och träffade oss på Granparken i Norrtälje. Björn pratade om hur Norrtälje kommer att förändras inom de närmaste 8 åren. Förändras och expandera inom handeln, byggnation, befolkning med mera.

Att ringa kalla kundsamtal 23/10
På Roslagens Sparbank, i A-salen Norrtälje, så träffade vi Gunilla Julin från Julinkonsult, Lidingö. Många tycker att något av det svåraste som finns är att ringa nya företag och boka möten. Här kunde vi ta tillfället i akt att träna ett av de viktigaste säljverktygen och att göra det framgångsrikt.

Sparbanken, träff för Roslagens företagare 7/11
Freija kom med idéer och Sparbanken nappade. Denna samverkan resulterade i att Ulla-Lisa Thordén, författare till årets säljbok 2005 ”Sälj dig själv och ta betalt” kom till Sparbankens träff i Norrtälje och föreläste. Vi fick också lyssna till Connect Östra (ett sätt att öka tillväxten) och äta gott från Zorbas i Älmsta och så minglade vi förstås med Freijor och andra företagare.

Julmingel på s/s Norrelje 29/11
Vår trevliga julfest gick av stapeln onsdagen den 29/11 2006 på S/S Norrtälje kl 18.30. Vi var ca 35 st medlemmar som trotsade regnet och novembermörkret för att samlas och frossa på räkor, mingla och lära känna varandra lite bättre. Vi fick bland annat lära känna fem nya medlemmar och så lyssnade vi en kort stund på Helena Soop, Friskvårdsdoktorn som berättade om sin verksamhet och vad hon kan erbjuda Freijas medlemmar.

Grötfrukost 12/12
Freijas traditionella grötfrukost gick i år av stapeln på Pensionat Granparken i Norrtälje tisdagen den 12 december kl 08.00. Som traditionen bjöd så åt vi risgrynsgröt tillsammans, och lite annat smått och gott från frukostmenyn, umgicks och hade det trevligt tillsammans. Pensionat Granparken drivs nu i ny regi av Eva Rohde och Hans Wikström och de tog väl hand om oss och Eva som är ny medlem i Freija, presenterade sig själv och berättade om sin verksamhet för oss.

Traditionellt nyårsfirande i Norrtälje kl 14.30 31/12
Freijas årliga nyårstradition gick som vanligt av stapeln med marschallförsäljning, glögg, körsång och diktläsning vid Konsthallen i Norrtälje. Vi samlades vid Konsthallen kl 14.30 där det såldes marschaller och serverades rykande het glögg med pepparkakor. Vi lyssnade till Norrtälje manskör som sjöng stämningsfulla julsånger och Freijan Gittan Olsson som enligt traditionen läste nyårsdikter. Det var en god stämning och ett verkligen passande avslut på året, där vi fick tid att reflektera över vad som hänt under 2006 och fundera över vad som väntar oss 2007.

Alexandra Charles, 1.6 miljonersklubben, Norrtälje 19/2
När Alexandra Charles kom till Pensionat Granparken för att berätta om 1.6 miljonersklubben och sitt engagemang för kvinnors hälsa, för jämställd hälsoforskning, så var det fullt hus. Hela 48 st Freijor hade nappat på vårt erbjudande. Vi fick först jättegod mat (Tack Eva och Granparken) i en trevlig miljö och sedan blev det spis för själen och huvudet när Alexandra berättade om vad hon och 1.6 miljonersklubben arbetat för i nu snart nio år.

8-mars firande kl. 18-21 på Sparbanken i Norrtälje
En samverkansaktivitet tillsammans med 6 andra kvinnoorgansiationer i Norrtälje. Vi samlades på Sparbanken i Norrtälje där vi fick lätt förtäring och mingel tillsammans med andra kvinnor. Författaren Katarina Kieri lotsade oss genom kvällens program. Årets Körledare 2006 Musikpedagog Karin Eklundh, Uppsala, ledde oss i sydafrikansk och svensk folkmusik. 8:e marskommitténs ständige sekreterare Bibliotekschef Kerstin Ericsson delade ut ÅRETS NÄTSTICKA 2007 och Marie Lundberg, Polisen Norrtälje, berättade om hur hon möter och arbetar med utsatta kvinnor och barn. Gudrun Sondells videoinstalla-tioner ”Ryskan”, ”Svenskan” och ”Fransyskan”, vilka gjordes till Sweden 16, Mäns våld mot kvinnor, och som ingick i Projekt utställningen påsken 2006 i Norrtälje Konsthall, visades.

Antalet inklubbade medlemmar den 24 februari 2007 var 132 st varav 126 st är ordinarie Freijor (inkl. 11 delägare), 5 st Freija-löv och 1 st Freija-gren.

Verksamhetsberättelse 2006 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2005

STYRELSEN FÖR ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARE I NÄTVERK FREIJA LÄMNAR HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005-2006

Styrelsen har bestått av

Ordförande: Ingen vald.

Ledamöter:
Eva Wilén Olsson
Gudrun Sondell
Anna Lena Konradsson
Bibbi Trenter
Audrey Malmgren Hansen
Inger Gustafsson

Suppleanter:
Kristina Anerfelt Jansson
Lena Pousette

ÅRSMÖTE hölls på Ett litet glas i teaterdelen 16 mars 2005.
STYRELSEN har haft 11 protokollförda sammanträden.
NÄRINGSLIVSMÖTEN har besökts 4 av 5 kallelser.
FRUKOSTMÖTEN har under hösten 2005 istället blivit AFTER NOON THÉ på En liten smula 3:e onsdagen i månaden och traditionsenlig grötfrukost intogs 14 december.

KVÄLLSMÖTEN
1 maj – Hattparad på Täby galopp.
10 maj – Indienkväll på Årummet Norrtälje.
16 juni – Sommaravslutning på Ljusterö och besök på Skärgårdskontoret.
14 september – Hos Lisbeth på Boett i Hallstavik, sedan Holmen Paper.
26 oktober – Kvinnors hälsa på Roslagens Sparbank, Norrtälje.
23 november – Julmingel och invigning på Norrtelje Brenneri.
14 december – Julgröt på En liten smula.
31 december – Nyårsavslutning och marschalltändning med diktläsning av Gittan vid Norrtälje konsthall.

ÅRETS FREIJA
Till årets Freija utsågs Bibbi Trenter

ANTAL MEDLEMMAR
Antalet medlemmar under verksamhetsåret har varit 110 stycken

Verksamhetsberättelse 2005 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2004

Styrelsen för Roslagens kvinnliga företagare i nätverk Freija lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005.

Styrelsen har bestått av

Ordförande Lena Pousette.
Vice ordf. Eva Wilén Ohlsson.
Ledamöter: Christina Baalack, Barbro Tannborg, Anna-Lena Konradsson, Bibbi Trenetr, Mija Ahlström, Gudrun Sondell.
Suppelanter: Kristina Anerfelt Jansson, Gunilla Hallberg.

Årsmötet hölls på Rånäs slott 14 mars 2004 med pompa och 15 årsjubileum. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar intog vi en festmåltid.

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.

Näringslivsmöten har besökts 6 av 7 kallelser.

Frukostmöten har hållits på En Liten Smula 3:e tisdagen i månaden och traditionsenlig grötfrukost intogs 14 december.

Kvällsmöten

 • 11 maj – Sundsta med Meith Söderlund och Kicki Silverbern
 • 22 juni – Strömmingsryckning i Källsundet Herräng med båtutflykt
 • 5 sept – Svampplockning på Kragsta
 • 27 oktober – Besökte vi Hallstavik och fick lära oss mer om stresshantering
 • 24 november – Julavslutning med mingel på S/S Norrtelje
 • 2 februari – Sundsta Birgitta Reinfeldt informerade om Q80 Sveriges första kvinnliga nätverk

Årliga arrangemang

 • 14 juni blev Norrtälje stad ännu finare med vår rosplantering
 • 31 december Nyårsavslutning vid konsthallen med sång av Norrtälje manskör och diktläsning av Gittan Olsson

Till årets Freija utsågs Therese Wikström, En Liten Smula

Antalet medlemmar under verksamhetsåret har var it ca 115 stycken.

Inger Gustafsson och Bibbi Trenter har tagit fram en ny modern folder för oss Freijor.
I samband därmed justeras namnet från företagarförening till Roslagens kvinnliga företagare i nätverk.

Verksamhetsberättelse 2004 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2003

Styrelsen för Roslagens kvinnliga företagarföreningen Freija lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-2004.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Lena Pousette.
Vice ordförande: Kerstin Samsoie.
Kassör: Anna-Lena Konradsson.
Sekreterare: China Johansson.
Ledamöter: Barbro Tannborg, Mija Ahlström.
Suppleanter: Ylva Ringhage, Anu Ekman.

Årsmötet hölls den 4 mars 2003 på Sundsta Säteri. Efter sedvanliga årsmöteshandlingar bjöds medlemmarna på middag.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Frukostmöten har hållits på “En Liten Smula” 3:e tisdagen i månaden. Traditionsenlig grötfrukost den 16/12 på Granparken.

Kvällsmöten

 • 14/4 2003 – Fröken Knopp lärde oss blomsterbindning
 • 15/5 – Dussinet Fullt, hemma hos Vendela Lund
 • 17/6 – Sommaravslutning på Singö hos Skärgårdshästar
 • 28/8 – EMU kväll på Roslagens Sparbank
 • 30/9 – Eva bjöd in oss att Mecka på Macken i Älmsta
 • 4/11 – Häxmöte på Svanberga gästgiveri
 • 2/12 – Julavslutning på Norrtelje Brenneri
 • 31/12 – Nyårsavslutning vid Konsthallen med Norrtälje Manskör och utsmyckning av med marschaller.
 • 4/2 2004 – Hälsokväll på Granparken

Antalet medlemmar har under året varit ca 100 st

  Övrigt:

  Årets Freija blev Eva Wilén-Ohlsson, Norrtälje Nygammalt

  Verksamhetsberättelse 2003 Läs mer »

  Verksamhetsberättelse 2002

  Styrelsen för Freija, Roslagens Kvinnliga Företagarförening lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002 – 2003.

  Styrelsen har bestått av:

  Ordförande: Eva Carlsson.
  Vice ordförande: Cristina Johansson
  Kassör: Yvonne Lindroos-Andersson
  Sekreterare: Lena Pousette
  Ledamöter: Anu Ekman, Boel Rådbrink-Högberg
  Suppleanter: Ylva W. Ringhagen, Kerstin Samsioe

  Årsmötet hölls den 26 mars 2002 på Pensionat Granparken. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds medlemmarna på middag.

  Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

  Frukostmöten har hållits på “En liten smula”.
  Traditionsenlig grötfrukost 17/12 på Granparken.

  Kvällsmöten

  • 24/4 2002 – Boel hade genomgång om växtkraft mål 3 kompetensutveckling (ca 25 st)
  • 16/5 – Ost och vinprovning med Staffan Samsioe på Boutique Diva (ca 25 st)
  • 18/6 – Sommaravslutning ute hos Ylva på Rådmansö Kajak & Uteliv (ca 35 st)
  • 16/9 – Datakväll med Helena Lustig ifrån Norrtälje Tidning (ca 20 st)
  • 9/10 – Helkväll med Jejja Sundström: Människors väsen och oväsen ( ca 100 st)
  • 5/11 – Besök i Edsbro på Trävarufirma Pousette (ca 25 st)
  • 5/12 – Spa-kväll på hotel Havsbaden i Grisslehamn med Freijor som stod för all underhållning (ca 40 st)
  • 4/2 2003 – Chokladprovarkväll hos Therese på En Liten Smula (ca 20 st)

  Antalet medlemmar har under året varit ca 106 st

  Övrigt:

  Årets Freija blev Ylva W. Ringhagen, Rådmansö Kajak & Uteliv

  Verksamhetsberättelse 2002 Läs mer »

  Varukorg
  Rulla till toppen