Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Eva Lindén
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Osa Albinson
Lena Norrman
Åsa Lundborg
Suppleanter
Margaretha Westerberg, sekreterare
Eva Rohde

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft nio (9) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen. Norrtälje kommuns företagarföreningar nätverkar tillsammans vid Företagarfrukostar där kommunen samt en förening står som värd. Freija innehade värdskapet den 28 september 2010.På UF företagarmässa 8 december 2010 så medverkade Freijas ordförande Eva Lindén i juryn
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS. Freija representeras också i referensgruppen som arbetar för att utveckla Norrtälje stadskärna.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras november 2011. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt. Bland annat har ett nytt anmälningssystemtill medlemsmötena tagits i bruk under året. Utseendet har också uppdaterats. Det är möjligt att nominera en Freija-stipendiat via hemsidan.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktivteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Tio (10) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

• Medlemsmöte i Bergby Bygdegård 27 januari med rapport från Spanienresan
• Årsmöte 30 mars på Pythagoras i Norrtälje
• Engström Trikåaffär Stockholm 28 april 2011
• EXPO Roslagen 6-7 maj
• Sommaravslutning 15 juni på Väddö med vandring efter Väddö kanal och middagpå M/S Linné
• Hjärtgåing 3 september med start i Socitetsparken målgång vid Pensionat Granparken ca 200 deltagare deltog
• Affärsutveckling på Roslagens Sparbank 28 september
• Företagsgalan 13 oktober på Campus Roslagen
• Presentation av Enkäten i Rimbo 15 oktober på Restaurang Bistro
• LjusExperten i Norrtälje 16 november
• Avslutning i Norrtälje Kyrka 15 december

Registerade medlemmar 2011-12-31 163 st.

Varukorg
Rulla till toppen