Om Freija

Välkommen till Freija

Freija är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Roslagen, se Freijorna och Freijaföretag. Föreningen Freija bildades 1988. Vi genomför både större och mindre evenemang, där vi bjuder in intressanta föreläsare och Freijor kan presentera sina företag och affärsnätverka med varandra.

Alla tänkbara ämnen får utrymme, från skatter och ekonomi till hälsa och flärd. Freijorna är i olika åldrar, har olika bakgrunder och yrken, det bidrar till att vi är ett spännande nätverk som har trevligt när vi träffas.

Medlemsmail, anmälningar och betalningar

Medlemsbrev

Freija skickar ut medlemsbrev regelbundet till alla Freijor till den mailadress du har angett. Du får veta när medlemsmöten går av stapeln, du får kallelse till årsmötet och veta när det är dags att betala medlemsavgiften.
Missar du något så publiceras alla nyheter också här på hemsidan och i vår facebook-grupp för medlemmar.

Anmälning & Betalning

På sidan ANMÄL & BETALA så hittar du alla aktuella Freijaträffar du kan anmäla dig till och aktuella medlemsavgifter att betala.

Får du problem när du ska anmäla dig/betala – hör av dig till webmaster@freija.se så hjälper jag till.

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01- 2022-12-31.

Styrelsens sammansättning
Ordförande Annika Ismarker
Ledamöter
Anna Malvina Svennung, vice ordförande
Helen Sandberg, kassör
Annika Averland
Susann Granström
Anneli Asplund

Suppleanter
Marie A Györi, sekr.
Elin Linnea Pettersson

Valberedning
Katarina Holmberg, sammankallande
Agneta Hammarberg
Lotta Unosson, suppleant
Revisorer
Monica Lind, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2022 haft 10 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten aviseras på hemsidan och medlemmar är välkomna att närvara.

Medlemmar
Den nya styrelsen som bildades i mars 2022 satt upp som mål att bli 220 medlemmar innan årets slut. Den 31 december 2022 hade vi 220 betalande medlemmar.

Samverkan
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen genom ett sponsormedlemskap och Annika Ismarker sitter i styrelsen sedan årsmötet i mars. Annika Ismarker är även Freijas representant i kommunens näringslivsråd samt Freijas representant i en nystartad samlingsgrupp för företagarorganisationer i Roslagen (Roslagens Förenade Företagarorganisationer) där föreningar så som Företagarna Roslagen, Norrtälje Handelsstad, NUAB, Nyföretagarcentrum och Företagslabbet för en kontinuerlig och tajt dialog med både tjänstemän och politiker på
kommunen.
Representanter för Freija är även flitiga deltagare i olika program och näringslivsträffar anordnade av kommun och andra lokala aktörer.

Freijamöten under året
22 februari kl. 18.30 – Bygg upp ditt mod och stå upp för dig själv och andra.
9 mars – Årsmöte Freija på Åtellet.
6, 13 och 20 april – Mingelkvällar på ”Touch by Index Worklounge” i Havstornet, Norrtälje
29 mars – Kronprinsessan fick Freijanål.
3 maj – Kommunikationsgruppen bildades och drog i gång sitt arbete.
6 maj – Glada Freijor planterade rosor i Norrtäljes stadskärna.
10 maj – Eventgruppen bildades och drog i gång sitt arbete.
11 maj – Stadgegruppen bildades och drog i gång sitt arbete.
20 maj 2022 – Freija stödjer bok om rösträttskvinnor, mingel på Tullportsgatan 1.
14 juni – Freijas sommarfest på Pensionat Granparken.
28 september – Tematräff: Bli en supersäljare.
17 oktober – Tematräff: Lönsamhet – hur får jag det?
12 oktober 2022 – Roslagens Förenade Företagarorganisationer (RFFO) träffade Norrtälje kommun.
10 november – Roslagens Företagsgala där Freija som organisation presenterades samt Årets Freija Kim Alge Pennström uppmärksammades på scen.
11 november – Stärk och utmana dig och ditt företag.
16 november – Inspirerande föredrag om William Morris hos Mays i Norrtälje.
29 november – Tematräff: Idétorka? – Skalbart?
1 december – Julfest på Väddö hos Vischan på Kröns.
14 december – Grötfrukost på Vinbaren.

Årets Freija
Till årets Freija 2022 utsågs Kim Alge Pennström som driver Kim Kultur Nöje AB. Kim tilldelades blommor och en Freijanål formgiven av Karin Carlander på årsmötet, samt på Roslagens företagsgala den 10 november 2022.

Mål för 2023

Det övergripande målet som styrelsen satt upp för 2023 är att modernisera Freijas kommunikation och varumärke. Se över alla olika kommunikationskanaler samt bli bättre på att marknadsföra Freija för nya potentiella medlemmar.

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-01-01- 2021-12-31.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Birgitta Björling.
Ledamöter:
Annika Averland.
Helen Sandberg.
Marie A Györi.
Annika Ismarker.
Anneli Asplund.

Suppleanter:
Pia Anjou
Alexandra Wolk

Valberedning
Anna Eriksson Burman
Carina Fredlund
Karin Beronius

Revisorer
Monica Lind, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2021 haft 10 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten aviseras på webbplatsen och medlemmar är välkomna att närvara. Under Coronapandemin 2021 har den som velat delta digitalt haft den möjligheten.

Medlemmar
Den 31 december 2021 hade vi 209 betalande medlemmar

Samverkan med andra aktörer
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen, där Lena Norrman arbetar som rådgivare och Birgitta Björling sitter i styrelsen sedan årsmötet i mars. Vi har en Freija-representant i kommunens näringslivsråd och vi för en kontinuerlig dialog med de andra företagarföreningarna i kommunen.
Representanter för Freija brukar vara flitiga deltagare i olika program och näringslivsträffar anordnade av kommun och andra lokala aktörer men under 2021 har det på grund av Coronapandemin inte varit någon aktivitet.
Birgitta Björling och Lena Norrman har tidigare representerat Freija i kommunens arbete med Ung Företagsamhet UF och varit delaktig i deras arbeten samt närvarat på Jobbinspirationsdagarna men har under 2021 inte varit lika aktivt på grund av Coronapandemin.

Freijamöten under året
11/3 – Årsmöte Digitalt. Anna Eriksson-Burman utsågs till Årets Freija.
13/9 – Picknick-mingel med Birgitta & Patrullhunden Mira (tjänstehund, patrullhund. Coronasäker träff där Birgitta berättade om sin sidoverksamhet som kontrakterad soldat/hundförare i Roslagsbataljonens 281:sta insatskompani.
5/10 – Sensommarfest hos Karin Beronius Tårtstugan. Då restriktionerna ändrades för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kunde vi ha en sensommarfest men med avstånd och Coronasäkert.
21/10 – Freijamingel på Tullportsgatan 1 hos Annika Ismarker och Anneli Asplund.
17/11 – Introduktion till kalligrafi av Freijan Marie Györi, en av Sveriges få yrkeskalligrafer.
1/12 – Julfest på Norrtelje Brenneri. Hos Freijan Kristina Anerfält-Jansson på Norrtelje Brenneri dukade Freijan Sandra Grann Wahlgren från Grannköket catering upp fantastiskt julbord på höskullen.
14/12 – Grötfrukost på Vinbaren 6808 hos Freijan Tina Adolfsson och Freija, Sandra Grann Wahlgren från Grannköket som lagade julgröt och lite annat frukostgott.

Årets Freija
Till årets Freija 2020 utsågs Anna Eriksson-Burman som driver Synskärpan Optik. Anna tilldelades blommor och en Freijanål formgiven av Karin Carlander.

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötesprotokoll 2022.pdf

Kallelse till årsmöte 2022.pdf

Verksamhetsberättelse Freija 2021.pdf

Ekonomisk berättelse Freija 2021.pdf

Revisionsberättelse för 2021.pdf

Valberedningens förslag till val på Freijas årsmöte 2022.pdf

Medlemsavgifter 2022.pdf

Förslag från medlemmar angående rosplantering i Freijas namn, inkl. styrelsens yrkande.pdf

Förslag från medlem till stadgeändring för Freija, inkl. styrelsens yrkande.pdf

Stadgar för Freija rev 96-03-12.pdf

Förslag från Freijas styrelse till årsmötet 2022 om uppdatering av arbetsordning för förtroendevalda i Freija.pdf

Arbetsordning för förtroendevald i Freija (2022-02-17).pdf

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Birgitta Björling.
Ledamöter:
Katarina Holmberg.
Helen Sandberg.
Marie A Györi.
Annika Ismarker.
Annika Averland.

Suppleanter:
Anneli Asplund.
Pia Anjou.

Valberedning:
Anna Eriksson Burman
Carina Fredlund
Karin Beronius

Revisorer:
Monica Lind, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2020 haft 11 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten aviseras på webbplatsen och medlemmar är välkomna att närvara. Under Coronapandemin 2020 har den som velat delta digitalt haft den möjligheten.

Medlemmar
Den 31 december 2020 hade vi 197 betalande medlemmar.

Samverkan med andra aktörer
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen, där Lena Norrman arbetar som rådgivare och Birgitta Björling sitter i styrelsen sedan årsmötet i mars. Vi har en Freija-representant i kommunens näringslivsråd och vi för en kontinuerlig dialog med de andra företagarföreningarna i kommunen.
Representanter för Freija brukar vara flitiga deltagare i olika program och näringslivsträffar anordnade av kommun och andra lokala aktörer men under 2020 har det på grund av Coronapandemin inte varit någon aktivitet.
Birgitta Björling och Lena Norrman har tidigare representerat Freija i kommunens arbete med Ung Företagsamhet UF och varit delaktig i deras arbeten samt närvarat på Jobbinspirationsdagarna men har under 2020 inte varit lika aktivt på grund av Coronapandemin.

Freijamöten under året
16/1 – Jallabina och BH-skola hos Qvinns och PXC Signhild.
19/2 – Besök hos Brandmännen i deras nya lokaler. Vi fick en rundvisning i deras sprillans nya lokaler och fick lära oss mer om hur räddningstjänsten i kommunen fungerar.
9/3 – Årsmöte på Åtellet. Josefin Ekberg utsågs till Årets Freija.
28/5 – Självhushållning i isoleringstider på Irisro Trädgård. Coronasäker träff där vi fick tips av Freijan Jessika Patek om hur växtkraften i naturen inspirerar oss att ta tillvara mat runtomkring oss. Vi fick inspiration, tips, råd om lättsam självhushållning och annat.
1/9 – Sommarfest Furusunds Värdshus. Då restriktionerna ändrades till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kunde vi ha en sommarfest på Furusunds Värdshus men med avstånd och Coronasäkert.

Under hösten ändrades läget och restriktionerna för Corona gjorde att det inte blev någon julfest. Istället anordnade vi ett adventslotteri med vår alldeles egna julvärdinna Marie Györi och har skapat lite aktivitet via Facebook istället då vi inte har kunnat ses fysiskt. Vi fortsätter efter adventslotteriet med slumpmässig presentation av 3 Freijor veckovis.

Årets Freija
Till årets Freija 2020 utsågs Josefin Ekberg som driver tidningen MagasinSkärgård. Josefin tilldelades blommor och en Freijanål tillverkad av Karin Carlander.

Varukorg
Rulla till toppen