Om Freija

Verksamhetsberättelse 2001

Styrelsen Roslagens kvinnliga företagarförening Freija lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2001 – 02.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Eva Carlsson
Vice ordförande: Maria Jansson
Kassör: Yvonne Lindroos-Andersson
Sekreterare: Boel Rådbrink
Ledamot: Christina Johansson
Ledamot: Lena Pousette
Suppleant: Ylva W. Ringhagen
Suppleant: Ingegerd Magnusson

Årsmötet hölls den 26:e mars 2001 på Pensionat Granparken. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds medlemmarna på middag.

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Frukostmöten har hållits tredje tisdagen i varje månad, med uppehåll för sommar och jul, på “En liten smula”.
Traditionsenlig grötfrukost ordnades på Pensionat Granparken
Lena Norrman och Eva Olsson har varit frukostvärdar.

Kvällsmöten har hållits vid åtta tillfällen:

 • 24/4 – Föredrag “Tänd eller utbränd” av Pia Andersson och Aloe Vera demonstration av Katarina Hansen-Lidholm på Pensionat Granparken
 • 29/5 – Besök på Edeby Handelsträdgård och Tusen små Grisar
 • 15/6 – Våravslutning; Resa till Tjudö på Åland
 • 13/9 – Besök hos Siri och Åsa på Hallstaviks bokhandel
 • 2/10 – ALMI-Mentorskapsprojekt på En liten smula
 • 15/10 – Besök hos Design Anu Ekman – Rimbo
 • 14/11 – Föredrag om Feng Shui av Boel Rådbrink på Pensionat Granparken
 • 5/12 – Julavslutning hos Sjödahl Gästgiveri
 • 21/2 – Besök och prova på kväll hos Norrtälje Träningscenter

Representanter från Freijas styrelse har under verksamhetsåret deltagit i olika möten anordnade av; Norrtälje Kommun, Rådhuset, Sparbanken, Pythagoras och ALMI.
Styrelsen har också tagit del av Kommunens översiktsplan och lämnat ett remissvar. Planen och remissvaret finns hos sekreteraen för den som vill läsa.

Antalet medlemmar har under året varit ca 94 stycken.

Övrigt:

 • Årets Freija blev Karin Carlander, Guldsmederna. Hon har bland annat designat Freijanålen.
 • Ewa Wilén-Olsson har även i år ordnat med julkransförsäljning, 71 st sålda kransar som inbringade 1 065 kr.
 • Fem st Bulletiner har skickats ut, årgång 4 nr 3-6 och årgång 5 nr 1.
 • Genom Lena Norrman har Freija medverkat i Radio Roslagen.
 • 3 st Freijor deltar i ett mentorskapsprojekt arrangerat av ALMI Företagspartner.
 • Tillsammans med ALMI har Freija anordnat en seminarieserie på fem stycken träffar. 18 st är anmälda.
 • Styrelsen har påbörjat en värvningskampanj på nya medlemmar som kommer att följas upp under nästa verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse 2001 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2000

Styrelsen i kvinnliga företagarföreningen FREIJA lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000 – 01.

Styrelsen:
Lena Norrman, ordförande (tom 27/8), vice ordf. (from 28/8).
Collette Wijkander, vice ordf. (tom 27/8), ordförande (from 28/8).
Yvonne Lindroos-Andersson, kassör.
Astrid Sköldebring, sekreterare (tom 27/8).
Interrimsekreterare: Eva Carlsson och Christina Johansson.
Ingegerd Magnusson, sekreterare (from 0010).
Suzanne Karlsson, ledamot.
Christina Johansson, ledamot.
Gunnel Johansson, suppleant.
Maria Jansson, suppleant.
Eva Carlsson, suppleant.

Årsmöte
Årsmöte hölls på Pensionat Granparken den 8 mars 2000. Efter årsmötesförhandlingar bjöd Freija de närvarande på en god middag.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. De har hållits på kvällstid förutom ett under lunchtid. Styrelsen vill påminna om att även dessa möten är öppna och att samtliga medlemmar är välkomna att delta eller lämna in frågor, funderingar, förslag mm.

Frukostmöten
Var 3:e tisdag i månaden, med uppehåll för sommarsemester och Jul, har lunchmöten, utan lunchvärd, hållits på restaurang Lustgården kl 12.30. Mötena utvärderas på årsmötet. Hur skall de se ut under 2001?

Kvällsmöten

 • 7/4 Rockafton på Kärleksudden med Colletes band Split Vision
 • 9/5 Edeby handelsträdgård/Tusen Små Grisar
 • 16/6 Våravslutning – Genuina Konst & Sånt, Gräddö
 • 24/9 Planerat besök på Greyhound Park – inställt pga för få deltagare
 • 19/10 Planerat Freijor-surfar-på-nätet-möte med Lena Norrman – inställt eftersom Lena åkte till Kanada
 • 13/11 Freijor-surfar-på-nätet-möte
 • 6/12 Julavslutning på Sanda Gård
 • 25/1-01 Försäkringskväll på Granparken
 • 21/2-01 Freijakväll på Granparken

Representation
Representanter från Freijas styrelse har under verksamhetsåret deltagit i olika möten anordnade av Norrtälje Kommun, Rådhuset, Sparbanken, Resursnätet och andra företagarföreningar.

Övrigt

 • Årets Freija: Inger Gustavsson, Bildbygget. Producerade och donerade solrosen till Freijas broschyr och websida.
 • Websida: Freija.net kom i gång efter årsskiftet och kan nu uppdateras kontinuerligt. Ett branschregister är under uppbyggnad och blir klart uder våren.
 • Rosor: Freija har återigen planterat 42 rosor på stadesn gator. Några vissnade dock vilket skall kompenseras i vår.
 • Bulletiner: Under verksamhetsåret har 6 Bulletiner skickats ut. (Årg 3, nr 2-5 samt årg 4 nr 1-2) tillika inbjudningar mm.
 • Julkransar: Lena Norrman och Ewa Wilén-Olsson har inbringat ca 1000:- till Freija genom julkransförsäljning.
 • Marschaller: På nyårsafton genomförde Freija återigen en marschallceremoni. Ca 3000 marschaller tändes runt Norrtäljeån och 100-150 besökare samlades vid Konsthallen där Norrtälje Manskör sjöng och Kickan Losell nyårstalade. Den uppskattade sammankomsten avslutades med hopp om återseende nästa år.
 • Radio Roslagen: Freija har genom Lena Norrman medverkat i Radio Roslagens sändningar på fredagsmorgnarna. Föreningen får stort utrymme i programmet där vi bland annat kan presentera våra företag.
 • Aktieklubben: Karin Carlanders klubb med 14 medlemmar är i gång sedan i våras. Fler klubbar efterlyses.
 • Vingen: Nästan alla Freijor har via påslag på medlemsavgiften bidragit till monumentet, Vingen i Norrtälje.
 • Årets kvinnliga företagare i Freija: Norrtälje kommun utser under året Årets Företagare. Freijas egen nominering till detta evemenag har bl a varit Anki Belsander på Akeba dock har Freija ej lyckats med någon av sina nomineringar. Vi i Freija kommer i fortsättningen att försöka kora någon varje år till årets företagare.

Styrelsens kommentarer
Under det här året har flera nya styrelsemedlemmar fått visa framfötterna. Under perioden har styrelsen genomgått ett par större omdaningar då en ny ordförande gick på och en ny sekreterare tog vid. De nya styrelsemedlemmarna har under året lärt känna varandra och tillsammans utvecklat ett arbetssätt som fungerar. Freija har likt föregående år flitigt figurerat i olika sammanhang inom kommunen vilket skapar både förväntningar och respekt gentemot föreningen. Detta borgar för fortsatta framtida samarbetsprojekt samt för nya upptåg från Freijorna.

Föreningen gör sig även synbar på nätet med en numera uppdaterad websida som inom kort får ett branschregister. Allt fler Freijor kommunicerar via e-mail. Det är dock inte bara datorkommunikation som gäller – det viktigaste är gemenskap och personlig kontakt, företagare emellan vilket vi försöker ta fasta på inom Freija.

Tack för visat förtroende.

Verksamhetsberättelse 2000 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 1999

Styrelsen i kvinnliga företagarföreningen FREIJA lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1999.

Styrelsen:
Lena Norrman, ordförande.
Eva Wilén-Olsson, ledamot.
Karin Carlander, sekreterare.
Susanne Karlsson, ledamot.
Yvonne Lindroos-Andersson, kassör.
Annika Thorin-Liljeblad, ledamot.
Collette Wijkander-Garrette, suppleant.
Elisabet Eriksson, suppleant.
Gunnel Johansson, suppleant.

Årsmöte
Årsmöte hölls på Pensionat Granparken den 10 mars 1999. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöd Freija de närvarande på en god middag.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 9 st. protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. De har alla hållits på kvällstid. Styrelsen vill än en gång påminna om att dess möten är öppna och samtliga medlemmar är välkomna att delta eller lämna in frågor, funderingar, förslag od.

Frukostmöten
Var 3:e tisdag i månaden, med uppehåll under sommarmånadena juni-juli, har det varit frukostmöten med olika stort besöksantal. Dessa frukostmöten har startat 8.30 och plats har varit Gröna Rummet utom i december då vi åt julfrukost på Granparken.

Kvällsmöten

 • 15/4 “Idékläckar-kväll på Pensionat Granparken”Hur ser män på kvinnor – 5000 år sedan och idag”, Anita Östlund, Viljorna
 • 19/5 Bowlingkväll
 • 16/6 Våravslutning på Rånäs Slott och Adamsbergs Buffé
 • 15/9 Millenium-kväll
 • 5/10 Kväll om Selma Lagerlöf på Pensionat Granparken
 • 4/11 Spökmiddag på Svanberga Gästgiveri, Elisabeth Sandström – Vardagsjuridik
 • 6/12 Julavslutning på Roslagsmuseét, Astrid Sköldebring guidade runt
 • 3/2-00 Ölprovning med Micke Blum

Representation
Flera av Freijas medlemmar har deltagit i olika kommunala möten, möten hos Nutek i Stockholm, möten i skolan, möten med Rådhuset och möten med andra företagarföreningar.

Övrigt

 • Årets kvinnliga företagare i Freija – Annika Thorin-Liljeblad.
 • Freija har numera en hemsida med adressen www.freija.net
 • Freija har också detta verksamhetsår planterat ca 50 rosor på stadens gator. Denna gång fick alla som ville köpa en ros inte bara kvinnliga företagare.
 • Bulletinen har getts ut fyra gånger under verksamhetsåret, tack Henriette!
 • Lena Norrman har pratat om Freija på Utbildningscentrum (STYR), på Rodenskolan och i Uppsala på ett studiecenter.
 • Kväll om Etik & Moral tillsammans med Kvinnor och Ekonomi, på Sparbanken.
 • I december sålde Freija julkransar till Norrtäljes affärsinnehavare, ca 80 st. tillverkades av Åbergs blommor och hängdes i dörrar och fönster.
 • På nyårsafton tändes ca 300 marschaller i och runt ån i Norrtälje och ca 150-200 personer samlades bakom Konsthalen där kommunens officiella nyårsfirande ägde rum. Mycket vackert och otroligt uppskattad. Även i Rimbo och på Singö tändes ljus för att lysa in det nya milleniet. Tack alla som hjälpte till och tack Norrtälje Kommun för det ekonomiska stödet.

Styrelsens kommentarer
Även detta verksamhetsår har styrelsen i Freija försökt driva verksamheten i en vi-anda. Vi har försökt sprida information om Freija vid varje tillfälle som givits och vi känner att detta har gett resultat i form av goodwill och respekt från både kommunens sida och från övriga företagarföreningar. Vi känner att det är ett mycket bra samarbetsklimat och att det finns öppningar för många bra och roliga samarbetsprojekt under 2000-talet.

Nu stundar nya sätt att arbeta och ett är att sprida all information på elektronisk väg, dvs med e-post, fax och via hemsidan. Alla har inte datorer eller fax och då får man naturligtvis information via vanliga brev. Men en förhoppning är att alla får Freija’s information!

Tack för visat förtroende!

Verksamhetsberättelse 1999 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 1998

Styrelsen i kvinnliga företagarföreningen FREIJA lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1998-99.

Styrelsen:
Lena Norrman, ordförande.
Birgitta Porath, ledamot.
Karin Carlander, sekreterare.
Eva Wilén-Olsson, ledamot.
Margareta Björklund, kassör (del av).
Katarina Gustavsson-Lindqvist, ledamot.
Monica Lind, suppleant.
Henriette von Hidveg, suppleant.

Årsmöte
Årsmöte hölls på Pensionat Granparken den 11 mars klockan 19.00. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöd Freija de närvarande på en underbart god middag.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 9 st. protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. De flesta på kvällstid med även ett frukost- och ett lunchmöte har hållits. Styrelsen vill också än en gång påminna om att styrelsemöten är öppna för samtliga medlemmar och alla är hjärtligt välkomna. Protokollen finns hos Karin Carlander.

Frukostmöten
Var 3:e tisdag i månaden, förutom under sommaren, har det varit frukostmöten med olika innehåll. Frukostmötena hålls t.v. på Café Gröna Rummet, klockan 8.30 var 3:e tisdag och alla medlemmar och tilltänkta medlemmar är hjärtligt välkomna.

Kvällsmöten

 • 4/5 Idékläckar-kväll på Pensionat Granparken.
 • 6/6 10-årsjubileum, drink på Granparken, bussresa + båtresa för middag på Fejan.
 • 2/9 Yvonne på Roslagsbokhandeln presenterade höstens boknyheter på Granparkenn.
 • 30/9 Plan. kvällsmöte i samarbete med Medborgarskolan – inställt
 • 5/11 Spel o Dobbel-kväll hos Janssons Tobak med besök av 2 kvinnliga jockeys från Täby Galopp.
 • 4/12 Julavslutning hos Agneta och Helen med bistånd av övriga affärsinnehavare på Posthusgatan. Efter sminkning och klädinköp serverades vi en underbart god middag på rest. Vingården.
 • 4/2 Kvällsmöte på N-e Utbildningscenter – inställt.

Representation
Louise Angleryd och Katarina Gustavsson-Lindqvist representerar Freija i Rådhuset.

Övrigt

 • Freija instiftar priset Årets kvinnliga företagare, 1:a året valdes Birgitta Porath och motiveringen var att Birgitta är Freija, Birgitta startade och drev igång hela föreningen och har sedan dess arbetat i Freija.
 • 11 Freijor har gått en datautbildning, del 1 på Tjockö och del 2 på Havsbaden.
 • Madeleine Klarenfjord besökte ett kvällsmöte på Granparken och berättade om sitt framtida arbete som turistkonsulent i Norrtälje kommun.
 • WOW-projektet avslutades och de flesta tyckte att det hade varit mycket givande.
 • Freija deltog på Roslagsmössan, flera medlemmar ställde ut och vi tyckte nog själva att vår monter var bäst, men det tyckte inte juryn. Mässan var inte speciellt välbesökt med Freija’s deltagare spred information om föreningen samt träffade några estniska företagare och nätverkade med dem. Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till Inger och hennes man på Bildbygget!!
 • Inger Gustafsson och Bibbi Trenter arbetade fram en ny folder åt Freija, den blev så bra att första upplangan bara försvann, alla ville ha en folder.
 • Repr. för Freija deltog på ett kvällsmöte med Estniska och Litauiska företagare, vice borgmästaren från Paldiski samt kommunrepr. från Rojena och naturligtvis Anders O.
 • Ett 10-tal Freijor planterade ca 50 rosor utanför kv. företagares affärer i Norrtälje Centrum, alla blommade mycket vackert under sommaren.
 • Freija firade 10-årsjubileum på Fejan och blev uppvaktade av ett mycket lättklädd och vacker ung man med en glassbomb i handen. Stort jubel!
 • Freija anordnade loppmarknad på N-e Nygammalt’s gård, inbringade ett par tusen till kassan.
 • 12 Freijor åkte till Irland i oktober och träffade flera kvinnliga nätverk samt deltog i en nationell nätverkskonferens. I Galway överlämnades en gåva i form av en budkavle tillverkad av Gittan Olsson, vilken blev otroligt uppskattad. Under resan överlämnades också FREIJA-nålar som Karin Carlander har tillverkat och finns att köpa.
 • I november deltog 5 st Frejor i ett ntverksmöte på Hasseludden, vilket resulterade i att vi samlade ihop så många medlemmar som möjligt i små grupper och svarade och diskuterade runt några frågor.
 • Henriette von Hidveg har under året satt ihop en FREIJA-BULLETIN för att alla skall få aktuell information om vad som händer, tanken är att denna bulletin skall utkomma 4 gånger/år.
 • Louise Angleryd och Rådhuset har skapat ett företagarcentrum i Rodret, vilket vi alla är välkomna att besöka.
 • Birgitta Porath har föreläst om eget företagande på Scandic Crown, i SAF’s regi.
 • Lena Norrman har föreläst om nätverkande, företagande och Freija för STYR’s elever samt för arbetslösa kvinnor i Uppsala.
 • Katarina Gustavsson har gift sig och lagt till namnet Lindqvist, GRATTIS!

Styrelsens kommentarer
Vi i styrelsen har försökt driva vårt arbete i sann FREIJA-anda. Vi har diskuterat mycket hur vi skall kunna intressera alla medlemmar för Freija och få alla att känna sig delaktiga. Därför har vi haft lite olika inriktning på våra möten och då framförallt kvällsmötena. Vi har sagt att alla medlemmar skall tycka att något av våra möten är intressant. Vi har också försökt hitta distriktsansvariga i Hallstavik och Rimbo för att arbeta upp dessa områden.

Vi hoppas och tror också att Bulletinen skall ge aktuell information som man som företagare kan behöva, men vi är naturligtvis tacksamma för goda råd och nya infallsvinklar. Vi i styrelsen har haft som mål att arbeta med en latt organisation och försöka dela upp arbetet så mycket som möjligt och även till icke styrelsemedlemmar.

Nu stundar ett nytt verksamhetsår och vi i styrelsen tackar er alla för förtroendet ni gett oss och hoppas ni tycker att vi har gjort ett bra och nyttigt arbete.

Verksamhetsberättelse 1998 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 1997

Verksamhetsberättelse 1997-1998 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING.

Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:
Katarina Jansson, ordförande.
Margareta Björklund, kassör.
Karin Carlander, sekreterare.
Eva Olsson, ledamot.
Birgitta Porath, ledamot.
Monica Lind, ledamot.
Katarina Gustavsson, suppleant.
Elisabet Eriksson, suppleant.

Årsmötet hölls den 12 mars på Pensionat Granparken. 28 st närvarande. Efter årsmötet bjöd Freija de deltagande på middag. Därefter berättade Bibbi Trenter om EU projektet WOW. Eva Olsson och Birgitta Porath berättade om företagarresan till Ekenäs i Finland.

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten under året.

Kontakten med kommunen via Rådhuset har Louise Angleryd och Eva Olsson ansvarat för. Deras engagemang har varit den drivande kraften i arbetet med att få Rådhuset att fungera. Freija ingår som referensgrupp i ett kommunalt projekt, AMIA, arbetslösa mammor i arbete. En datakurs i Freijas regi har genomförts med 10 Freijor. Kursen var i två steg. En kurs Estland hölls på våren. Rebecka Kitzing och Lennart Jansson berättade vid två tillfällen om Estland. Nämnas kan att Freija, i maj, deltog och uppvaktade Norrtäljes Fabriks- och Hantverksförening, vid deras 150-års jubileum.

Freija har haft följande möten under verksamhetsåret:

 • 18/3 -97 Frukostmöte på Café Hörnan med mässplanering (8 st)
 • 10/4 Yvonne Svensson Ann-Marie Cedervall om Verdic Art på Granparken (10 st)
 • 15/4 Frukostmöte på C.H. Göran Berg om turism. Sture Johansson om genomfartsväg. (12 st)
 • 6/5 Resa till HUC, Hallstaviks Lärcentrum (13 st)
 • 20/5 Frukostmöte på C.H. Servicepoolen och Kretsloppsverkstan informerade (13 st)
 • 3/6 Våravslutning på Blidö. Vi började på optiska telegrafen i Furusund Monika Engvall guide, sedan vidare till Ninnie Nerman på Blidö (36 st!)
 • 10/9 Besök på Nordströmska museet. (13 st)
 • 16/9 Frukostmöte på Café Hörnan (9 st)
 • 8/10 Resa till Långboda Gård. Eva Wennbergs presenterade sin skola för tjejer 12-20 år. (3 st)
 • 21/10 Frukostmöte på Café Hörnan (5 st)
 • 6/11 Datakväll med internet på Hotell Roslagen (13 st)
 • 18/11 Frukostmöte på C.H. Christina Eriksson från Roslagens Sparbank pratade placeringar (9 st)
 • 5/12 Julavslutning. Teaterresa, Revyn Rakt ner i fickan. (20 st)
 • 16/12 Frukostmöte på C.H. Julavslutning med glögg och pepparkakor. (8 st)
 • 20/1 -98 Frukostmöte på C.H. Företaget Babysim presenterades. (8 st)
 • 5/2 Resa till Butiken på Landet (7 st)
 • 17/2 Frukostmöte på Café Hörnan. (5 st)

Verksamhetsberättelse 1997 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 1996

Verksamhetsberättelse 1996-97 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING.

Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:
Eva Olsson, ordförande.
Louise Angleryd, kassör.
Karin Carlander, ledamot.
Monica Engvall, ledamot.
Elisabeth Eriksson, ledamot.
Birgitta Porath, ledamot.
Katarina Jansson, suppleant.
Bibbi Trenter, suppleant.

Årsmötet 1996 hölls den 12 mars på Granparken med 21 medlemmar och några gäster närvarande. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd Freija de deltagande på middag. Därefter höll Pia Bergh ett anförande om personlig utveckling ..

Föreningen bestod 1996 av 93 betalande medlemmar i 82 medlemsföretag. Styrelsen har hållit tre egna möten mellan årsmötena och dessemellan haft telefon- och direktkontakter.

Den utåtriktade verksamheten har ökat ytterligare under året. Platsen i Rådhusets styrelse genom Eva Olsson har också inneburit deltagande i kontakterna mellan kommunen och Rådhuset. Freija deltar även i Näringslivsrådet två gånger per år. Eva ingår också i “Resursnätet för kvinnor”, som är ett led i kommunens jämställdhetsprogram. Nämnas kan också satsningen under Roslagsmässan 25-28/4 med seminarier, paneldebatt och monter. Freija var även medarrangör vid ett miniseminarium i Folkets Hus 7/10 med bl.a. ett intressant besök av näringslivschefen i Karlskoga, Ingrid Bäckström.

Freija har haft följande övriga aktiviteter under verksamhetsåret:

 • 19/3 -96 Frukostmöte på Café Hörnan med mässplanering (10 p)
 • 16/4 Frukostmöte på Café Hörnan med mer mässplanering (11 p)
 • 18/4 Meta Troell från Upplands Köpmannaförbund informerade på Havspiren (11 p)
 • 10-12/5 Några medlemmar åkte till Kvinnor Kan-mässan i Karlskrona (6 p)
 • 21/5 Frukostmöte på Café Hörnan med div. avrapportering (10 p)
 • 22/5 Våravslutning på LV3 på Väddö (13 p)
 • 20/8 Frukostmöte på Café Hörnan (12 p)
 • 2/9 Margareta Spång och Katrin Mattsson informerade på Granparken och vi förberedde mötet med Håkan Jonsson (ca 14 p)
 • 17/9 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 9)
 • 23/9 Möte med Håkan Jonsson på Granparken (ca 23 p)
 • 1/10 EU-informatören Ralph Lindberg informerade på Granparken (ca 28 p)
 • 15/10 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 5/11 Vi skulle ha haft ett möte på Granparken med Gunnel Löfqvist, kommunens nya ansvariga för näringslivsfrågor, men mötet fick ställas in.
 • 19/11 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 5/12 Buss till Hallwylska Palatset i Stockholm. Efter den fina visningen åt vi middag på “Montenegro” (24 p)
 • 17/12 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 21/1 -97 Frukostmöte på Café Hörnan (12 p)
 • 11/2 Information på Granparken av Anna och Rebecka från Östhandelsforum med focus på Estland och Paldiski (8 p)
 • 18/2 Frukostmöte på Café Hörnan (9 p)

Styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret 1996: Underskottet balanseras i ny räkning.

Verksamhetsberättelse 1996 Läs mer »

Varukorg
Rulla till toppen