Om Freija

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01-2012-12-31.

Styrelsen har under året bestått av:
Eva Lindén, ordförande.
Lena Lindström, vice ordf.
Margareta Westerberg, sekreterare.
Monica Fröling, kassör.
Åsa Lundborg, ledamot.
Lena Norrman, ledamot.
Anette Hägerfelth, suppleant.
Hannele Gladh, suppleant.

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten.

Näringslivssamverkan
Ordförande har deltagit i kommunens Näringslivsråd.
Freija är medlem i och stöttar Nyföretagarcentrum i Roslagen.
Norrtälje kommun inbjuder regelbundet till Företagarfrukostar där representanter för Freija deltar.
Freija är medlem i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, Leader UROSS.
Freija har en representant i Roslagens Sparbanks styrelse.

Medlemsmatrikel
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln finansieras genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 exemplar. Matrikeln har spridits på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård.

Hemsida
Arbetet med att utveckla hemsidan www.freija.se har fortsatt under året. På hemsidan publiceras kommande aktiviteter, korta referat av genomförda aktiviteter samt information om föreningens syfte, protokoll och stadgar. En komplett medlemsmatrikel finns även publicerad.
Anmälan till medlemsaktiviteter samt ansökan om medlemsskap sker via hemsidan.

Medlemsmöten och aktiviteter
Elva stycken medlemsmöten och samverkansaktiviteter har genomförts under året.
Styrelsen har förstärkt samarbetet med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.
Erfamöten, möten med kvinnliga politiker, kvinnliga chefer och Freija, har initierats och startats under året.
Företagardejting, möten mellan manliga och kvinnliga företagare, har initierats och startats av Freija under året.

 • Föredrag om tankens kraft och hypnos med Freijan Ulla Alvarsdotter den 15 feb. på Granparken
 • Erfamöte den 21 feb. på Granparken
 • Företagardejting den 14 mars på Åtellet
 • Årsmöte den 28 mars på Campus
 • Mockakläder i egen design samt föredrag om färgval med Marianne Schönning den 25 april på Granparken
 • Besök på Sättra Stålmekaniska och Freijan Laila Korpi den 10 maj
 • Sommaravslutning på Tolvmansgården i Rimbo den 14 juni
 • Besök på Norrtälje Hälsocenter och Freijan Boel den 27 sep.
 • Besök på Östrasalt, Ljusterö Konstmuseum den 25 okt.
 • Genus och innovationer den 15 nov. på Campus
 • Julavslutning i Norrtälje kyrka med fackeltåg till Norrtälje Resebyrå och Freijan Eva Karlsson den 19 dec.

Registrerade medlemmar 2012-12-31 är 176 st.

Verksamhetsberättelse 2012 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Eva Lindén
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Osa Albinson
Lena Norrman
Åsa Lundborg
Suppleanter
Margaretha Westerberg, sekreterare
Eva Rohde

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft nio (9) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen. Norrtälje kommuns företagarföreningar nätverkar tillsammans vid Företagarfrukostar där kommunen samt en förening står som värd. Freija innehade värdskapet den 28 september 2010.På UF företagarmässa 8 december 2010 så medverkade Freijas ordförande Eva Lindén i juryn
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS. Freija representeras också i referensgruppen som arbetar för att utveckla Norrtälje stadskärna.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras november 2011. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt. Bland annat har ett nytt anmälningssystemtill medlemsmötena tagits i bruk under året. Utseendet har också uppdaterats. Det är möjligt att nominera en Freija-stipendiat via hemsidan.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktivteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Tio (10) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

• Medlemsmöte i Bergby Bygdegård 27 januari med rapport från Spanienresan
• Årsmöte 30 mars på Pythagoras i Norrtälje
• Engström Trikåaffär Stockholm 28 april 2011
• EXPO Roslagen 6-7 maj
• Sommaravslutning 15 juni på Väddö med vandring efter Väddö kanal och middagpå M/S Linné
• Hjärtgåing 3 september med start i Socitetsparken målgång vid Pensionat Granparken ca 200 deltagare deltog
• Affärsutveckling på Roslagens Sparbank 28 september
• Företagsgalan 13 oktober på Campus Roslagen
• Presentation av Enkäten i Rimbo 15 oktober på Restaurang Bistro
• LjusExperten i Norrtälje 16 november
• Avslutning i Norrtälje Kyrka 15 december

Registerade medlemmar 2011-12-31 163 st.

Verksamhetsberättelse 2011 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen för FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-03-11 – 2011-03-30.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Eva Lindén.
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Lena Norrman
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Eva Rohde

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft tio (10) stycken protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har också haft en adjungerad medlem utan rösträtt, Carina Lundberg som medverkat vid de flesta styrelsemötena.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen. Norrtälje kommuns företagarföreningar nätverkar tillsammans vid Företagarfrukostar där kommunen samt en förening står som värd. Freija innehade värdskapet den 28 september 2010. På UF företagarmässa 8 december 2010 så medverkade Freijas ordförande Eva Lindén i juryn
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS. Freija representeras också i referensgruppen som arbetar för att utveckla Norrtälje stadskärna.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras november 2010. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt. Bland annat har ett nytt anmälningssystem till medlemsmötena tagits i bruk under året. Utseendet har också uppdaterats. Det är möjligt att nominera en Freija-stipendiat via hemsidan.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktiviteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Tolv (12) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

Årsmöte 10/3 2010
• Onsdagen den 10 mars så avverkades Freijas tjugoförsta årsmöte på S/S Norrtelje och det resulterade i att Freija nu har en ny ordförande, nämligen Eva Lindén, Väddö Consulting. Vi önskar Eva välkommen som ordförande och hoppas att hon ska trivas på posten. Vi välkomnar också en ytterligare en Freija in i styrelsen – nämligen Pensionat Granparkens Eva Rohde som tillträdde som suppleant. Avgick gjorde suppleanten Birgitta Österlin och ledamoten Josefin Ekberg som vi tackar för deras engagemang under de år som de suttit i styrelsen. Årsmötesordförande var Audrey Malmgren Hansen och förde protokollet gjorde Eva Wilén Olsson. Utmärkelsen årets Freija 2010 delades också ut som tradition är och i år gick den till avgående ordförande Lena Norrman (som tackade ja till att stanna kvar i styrelsen som ledamot) och fick ta emot en Freija-nål med rubin i naveln gjord av Freijan Karin Carlander, Guldsmederna Karin & Sören, och en vacker bukett från Fru Grön.

Mysigt medlemsmöte på Akeba, 14/4
• Onsdagen den 14 april 2010 så bjöd Freijan Anki Belsander in oss till Akeba på en riktigt trevlig kväll! Vi minglade först som vanligt bland alla deras fina saker och satt oss sedan vid deras bord och intog en läcker laxtallrik tillagad av killarna och tjejerna på café Pelikan mitt emot. Mums! Vi var 38 kvinnor som trotsade vårkylan och sedan gick över gatan för lite kaffe, lottdragning och så naturligtvis den obligatoriska hisspresentationen av varandra. Alltid kul att se både nya och bekanta ansikten och höra vilken enorm diversitet det finns i Freija! Sen berättade Anki för oss om sin resa från betongbunker i Sollentuna, via Stångberga till dagens fina butik i Norrtälje. Jättekul att höra. Vi vill tacka alla som kom och så framförallt Anki och hennes tjejer för att de tog emot oss så bra.

Freijorna, Skebo och Kjell, 18/5
• Tisdagen den 18 maj så var dryga fyrtiotalet Freijor på ovanligt medlemsmöte i Skebo. Ovanligt på mer än ett sätt eftersom det deltog två män, nämligen kommunalrådet Kjell Jansson och hästuppfödaren Peter Hägglund. Peter och hans fru Josefin hade nämligen ställt upp med undervisning och stallplats när Kjell fick sin femtio-årspresent av Freija – en utmanande upplevelse. Den utmanande upplevelsen bestod i en ridlektion på en islandshäst framför en uppskattande publik av Freijor. Islandshästen i fråga ägs av Carina Lundborg – Freija med järnaffär i Skäret, Hallstavik. Peter och Josefin berättade också för oss hur det är att vara verksam i “hästbranschen”. Att det var en utmanande upplevelse för Kjell tror jag att vi kan säga för han sa att han aldrig suttit på en häst förut och han såg lite lagom förskräckt ut när han anlände och fann så många kvinnor minglandes på stallplanen. Efter lektionen var minen gladare (det gick jättebra och Kjell red också själv utan att Peter höll i tyglarna – bravo!) och kvällen avslutades med superbt god och trevlig middag på Skebo Herrgård. Jag tror jag kan säga att den utföll till både Freija’s och födelsedagsbarnets belåtenhet. På Skebo Herrgård så tog Freijan Annika Björklund emot oss och berättade om Skebo och deras verksamhet. Vi fick höra om lokalproducerad mat (www.skebokott.se) och en aktiv och spännande ort och dess olika människor och deras företag.

Medlemsmöte med kärleksfullt konstmål på Järnboden 15/6
• Tisdagen den 15 juni så träffades Freijorna för den årliga “sommaravslutningen”, denna gång på Järnboden i Harg i norra Roslagen. Vår medlemssyster Mai Lundell hade bjudit in oss till en jättetrevlig kväll med konst, god mat och prat. Vi var 40 stycken inklusive några inbjudna gäster.

Medlemsmöte med kräftfiske 27/8
• Fredagen den 27 augusti 2010 så träffades tjugo stycken glada Freijor hos Lena Lindström på Jersö gård för att fiska och äta kräftor. Det var jättetrevligt och vi fick mycket tid att prata och lära känna varandra. Vi hade supertur med vädret som var så där riktigt augustivackert och Erken låg blank som en spegel och det var nästa fullmåne när burarna skulle upp mitt i mörka natten. TACK från alla oss som var där till Lena som tog så bra hand om oss. Något att rekommendera till alla som får tillfälle till det.

Medlemsmöte med tekniktema i Norrtälje 22/9
• Jonny och de andra killarna på Elcentralen/Brehmer Maskin på Görla industriområde i Norrtälje tyckte att fler kvinnor skulle intressera sig för maskiner, strömbrytare och andra tekniska ting De bjöd därför in oss Freijor onsdagen den 22 september för att vi skulle få se vad de kan erbjuda. Det blev kul saker även för den mest otekniska Freijan! Och om inte annat så var det skoj att se den utlovade rosa skruvdragaren! Vi fick lära oss om teknik och design-maskiner och verktyg. Och så inte att förglömma – vi minglade och nätverkade med varandra

Företagarfrukost med Freija 28/9 kl 07:30
• Tillsammans med Norrtälje kommuns kommunalråd Kjell Jansson och näringslivschef Dan Löfgren så bjuder Freija in till företagarfrukost på Mariagården, Kyrkogatan 4 i Norrtälje, tisdagen den 28 september kl 07:30 – 09:00. Några Freijor har pratade lite om sin verksamhet och ställde några frågor till kommunen. Kicki Deak Jansson, KIKIDE, Norrtälje – Frisörsalong. Etablerade sig i Norrtälje 2008 och har flera anställda. Annette Hägerfelth, Annette Hägerfelth Consulting AB, Norrtälje – Konsult inom medicinsk teknik, IT och arbetsflöden i hälso- och sjukvård. Laila Korpi, Sättra Stålmekaniska, Hallstavik – Tunnplåtsbearbetning med verkstad i Hallstaviks industriområde. Eva Wilen Olsson, Fastigenta AB, Norrtälje, som har varit medlem och aktiv i Freija länge har gav oss lite historik och vår förra (Lena Norrman, Jile Konsult) och nuvarande ordförande (Eva Lindén, Väddö Consulting) pratade lite om Freijas nuvarande och kommande verksamhet

Studieresa till Spanein 12-15 oktober
• Den 12 oktober kl 05.30 samlades 15 Freijor på Arlanda för att bege sig till Alicante. Vi landade kl 11.00 och blev då mottagna av Åsa Lundborg. Två stycken bilar fanns att tillgå där vi hade suveräna chaufförer som Osa Albinsson och Laila Korpi. Strålande väder. Vi begav oss sedan till Playas de Orihuela för att äta lunch på strandrestaurangen och där efter checka in på hotellet. Packa upp och lite vila, innan det var dags för middag på hotellets restaurang. Lite prat vid poolen för att sedan gå till sängs och se vad nästa dag hade att bjuda på. Vi samlades kl 10.00 för att bege oss till Yecla och besöka Bodegas Castano. Vår guide Raquel Ostuño Palao visade oss deras vinplantage som var ca 500 hektar. Vi fick också en guidad tur i vinfabriken. Lunch intogs i deras lokaler där vi bjöds på tapas och paella med frukt till dessert. Vinprovning därtill. Nu var det så dags att bege sig till skofabriken i Elche. Många glada Freijor shoppade sig något att ha på fötterna. Middag denna kväll var på Den Engel The lobster Restaurant, Vi serverades hummersoppa och grillad hummer. Underbart gott . Som avslutning denna dag samlades vi vid hotellets pool, summerade dagen och tog ett dopp. Ny dag. Samling kl 10.00 för att få lite hälsa för kroppen. Vi åkte mot Lo Pagan. Hälsostranden vid Mar Menor. Nu var det lerbad som gällde. Men så fina och lena vi blev i skinnet. 16 nya Freijor kommer tillbaka till hotellet och får en frågestund med Arne Herman Kilde Larsen och hans fru Christina om hur det är att vara företagare i Spanien. Denna kväll intas middagen i Torrevieja. Sista kvällen med gänget. För att nästa dag återvända hem. Vi tackar Åsa Lundborg för ett fantastiskt väl utfört program och våra otroligt duktiga chaufförer Osa Albinsson och Laila Korpi.

Hjärtgåing med 1,6 miljonersklubben 2/10
• Lördagen den 2 oktober kl 11.00 så samlades några Freijor och många andra kvinnor för att gå 5 km för hjärtats skull tillsammans med 1,6 miljonersklubben. Missisippi Seven underhöll. Freijan Eva Rohde på Pensionat Granparken som också är medlem i 1,6 miljonersklubben hade anordnat mycket av arrangemanget med hjälp av Freijas styrelse. Vi fick wraps och dryck på Pensionat Granparken efter promenaden och kunde koppla av i det fina höstvädret i trädgården.

Medlemsmöte på Sundsta Säteri 25/11
• Freijorna på Sundsta säteri välkomnade oss till en skön kväll i höstmörkret med tema hur kan vi locka fler unga företagerskor till Freija? Vi tappra som inte bröt sönder oss eller fastnade i vinterstormen samlades kl 19.00 i Vita huset där Terese berättade om Sundstas olika verksamheter, samt bjöd på lite gott att äta.

Julmys och fackeltåg 16/12
• Torsdagen den 16 december 2010 så var det traditionsenlig “julavslutning”, dvs sista medlemsmötet på 2010 för Freija. Vi började kvällen kl 18.00 i Norrtälje kyrka där Barbro Strid, kantor och operasångerska sjöng stämningsfullt tillsammans med Freijorna Kerstin Samsioe och Eva Lindén. Norrtäljeprästen Selma Haraldsdottir gav oss några julinspirerande ord om några av kyrkans starka kvinnor. Efter stämningsstunden i kyrkan så promenerade vi genom ett snöfyllt och blåsigt Norrtälje i facklors (de som inte blåste ut) sken upp till Pensionat Granparken (ca 19.00) där vi togs emot med en julklapp, ångande Janssons Frestelse, lättöl och hårdbrömackor med ost. Mycket trevligt!

Medlemsmötei Bergby med rapport från Spanienresan 27/1 2011
• Vi åkte buss från Norrtälje (hamnen) kl 18.15! Tapas, bilder och berättelser från Freijas Spanienresa i höstas. Mycket skratt och spanskt vin till självkostnadspris. Program: Eva Lindén – Välkommen, kvinnors företagande i Spanien. Åsa Lundborg – Spaterapi vid Mar Menor. Gunnel Gehlert och Britt-Marie Zeldenrust – Lägesrapport. Osa Albinson – Vinprovning från Yecla .

Antalet inklubbade medlemmar den 30 mars 2011 var 190 st.

Verksamhetsberättelse 2010 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen för FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-03-17 – 2010-03-10.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Lena Norrman.
Ledamöter:
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör.
Osa Albinson, sekreterare.
Josefin Ekberg
Zumreta Dzonlic
Suppleanter:
Åsa Lundborg
Birgitta Österlin

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft tio (10) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen och representeras av Freijan Lena Norrman.
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS och representeras i LAG-rådet av Freijan Lena Lindström som har medverkat vid tre stycken LAG-möten under året.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2008. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård samt har även skickats ut till alla medlemmar i samband med kallelse till årsmötet 2010.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt. Bland annat har ett nyhetsbrevssystem tagits i bruk under året.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktivteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via sms. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Tio (10) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

Årsmöte 17/3 2009
• Årsmötet 2009 hölls på Konsthallen i Norrtälje tisdagen den 17 mars och femtio Freijor hade trotsat det kalla vårvädret för att närvara. Avgick ur styrelsen gjorde Anna-Lena Konradsson och som ny ledamot valdes Monica Fröling in. Mötesordförande var Louise Angleryd och som sekreterare tjänstgjorde Eva Wilén Olsson. Utmärkelsen årets Freija delades ut till Anna-Lena Konradsson.

Freija i Rimbo – minimässa på Café Chocolate, 21/4
• Freijorna i Rimbo bjöd in till en mysig vårkväll på Café Chocolate med både mannekängvisning, silverbestick, mat- och bakhantverk, ekologisk mat, marmeladtillverkning och mycket annat. Vi serverades mumsig paj med tillbehör och sedan en läcker kaka.

Freija hade monter på Expo Roslagen, 8-9/5
• Freija deltog med en monter som delades av föreningen och sex stycken Freijor på Expo Roslagen fredag-lördag 8-9 maj. På fredagen fanns där Ylva Wickham coach & konsult, Fru Grön och MagasinSkärgård där och på lördagen medverkade Veronica Wägner, Vackra Naglar & Kaxiga Klor samt Hårklipparna.

Medlemsmöte och våravslutning i Norrtälje på Åtellet 28/5
• Freijan Susanna Fagerström på Åtellet välkomnade oss till sitt splitternya hotell torsdagen den 28 maj för den årliga våravslutningen. Programmet började kl 18.30 med en rundvandring, ett glas bubbel och sedan kl 19.00 så bänkade vi oss vid borden där vi serverades Roslagsschnitzel med en god chokladsak och kaffe som efterrätt. Trots att regnet ute gjorde det omöjligt att sitta på terrassen var stämningen god och rummet knökfullt av dryga femtio Freijor som nätverkade intensivt.

Freija deltog i Mathildarodden 13/6
• Freija anmälde ett lag till Mathildarodden som gick av stapeln på Sparbanksdagen lördagen den 13 juni. De tävlade tappert och kom på en hedrande andra (och sista) plats bland medverkande damlag. På kuppen fick de ett medlemskap i roddklubben.

Freijakväll på Väddö – 1/9
• Tisdagen den 1 september 2009 kl 18:30 så hade tre Väddö-Freijor bjudit in oss till sig. Kerstin Samsioe, Eva Lindén och Helena Krön. Vi var hos Helena på Kröns Trädgård – en härlig plats på jorden en sådan här ljuvlig sensommarkväll då trädgårdens alla blommor blommade i kapp för att inte tala om alla fruktträd som dignade tunga. Där guidades vi först runt i visningsträdgården med lite bubbel i handen och fick tillfälle att prata ordentligt med varandra, vi var 36 st som hade anmält oss. Efter det så bjöds vi på en buffé från ICA Väddö och våra Väddö Freijor berättade lite mer om sig själva för oss. I paus mellan mat och kaffe med ostkaka från Väddö Gårdsmejeri (också Freija-medlemmar) så fick de som ville prova på att göra ett eget litet bordsarrangemang sedan Helena hade delat med sig av sina tips.

Hjärtgåing med 1,6 miljonersklubben 19/9
• Lördagen den 19 september kl 10.30 så samlades Freijas styrelse samt några medlemmar till iförda våra gula Freija skjortor för att gå 5 km för hjärtats skull tillsammans med 1,6 miljonersklubben. Freijan Eva Rohde på Pensionat Granparken som också är medlem i 1,6 miljonersklubben hade anordnat mycket av arrangemanget. En annan Freija som också medverkade var Susanne Alfvengren som underhöll från scenen på Lilla torget. Vi fick wraps och dryck på Pensionat granparken efter promenaden och kunde koppla av i det fina vädret i trädgården.

Cash management med nya Freijor 13/10
• Tisdagen den 13 oktober så träffades 24 stycken Freijor på Pensionat Granparken för att lyssna till en föreläsning av Jani Oja, Profina AB som pratade om “cash management”. Hur man håller i pengar är ju alltid intressant för oss företagare! Han tog bland annat upp saker som avtalsvillkor, vad bör en faktura innehålla, om kunden inte betalar, räntelag, rutiner vid inkassohantering, kredtikostnadskalyl etc. Menyn bestod av wallenbergare med potatismos, kaffe och kaka, öl eller vatten.Några av 2009 års nya medlemmar (vi hade fått 19 nya medlemmar dittills under 2009) kom och presenterade sig själva.

Julavslutning i Hallstavik 26/11
• Hallstaviksfreijorna hälsade oss välkomna till Hallstaviks Järnhandel (Skäret) som är ett litet varuhus på landet. Här finns järn, färg, smink & parfym, kvalitetskläder & skor, fiske, hund, katt häst m.m. Deras specialitet är att scanna onda trötta fötter för ev. hjälp med sulor & skor. Vi träffade också Boett med reflexer för djur & människor, Hälsokost Life och Sättra Stålmekaniska. Hallstaviks Bokhandel hade bjudit in författaren Erik Eriksson berättade om Grisslehamn – kvinnor och kärlek. Annica Österman serverade oss fisksoppa.

Grötfrukost på Granparken, Norrtälje 10/12
• Torsdagen den 10 december kl 08.00 så var det traditionell grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi Pensionat Granparken i Norrtälje hos Freijan Eva Rohde. Vi fick som vanligt en trevlig stund i trevliga lokaler och tackar Eva för att hon återigen tog emot oss.

Grötfrukost på Almerska villan, Hallstavik 16/12
• Onsdagen den 16 december kl 08.00 så var det för första gången också grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi Pensionat Almerska villan i Hallstavik hos blivande Freijan Annika Österman. Vi fick en trevlig stund i trevliga lokaler och tackar Annika för att hon tog emot oss och ser fram emot en nystartad tradition.

Marknadsföring på Sparbanken i Norrtälje, 25/1 2010
• Måndagen 25 januari så var det ett medlemsmöte med mingel och god mat som vanligt samt två intressanta föreläsare. Cilla Wahlgren från Norrtälje tidning berättade för oss hur man ska tänka när det gäller marknadsföring, hur man bygger varumärken, igenkänningsfaktorer, tydlighet etc. Markus Berglund som dagligdags arbetar för Roslagens Sparbank, men som också är en ivrig bloggare och nätanvändare berättade om marknadsföring via internet och sociala medier.

Försköna med blommor 17/2 2010
• Onsdagen 17 februari så bjöd vår medlemssyster Ingrid Lundström på Fru Grön in oss till sin mysiga blomsterbutik i Norrtälje hamn för att inspirera oss i vinterkylan och lära oss mer om hur vi kan använda blommor och grönt i dekoration till vardag och fest.

Antalet inklubbade medlemmar den 25 januari 2010 var 181 st.

Verksamhetsberättelse 2009 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-03-12 – 2009-03-17.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Josefin Ekberg
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Birgitta Österlin

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft nio (9) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen och representeras av Freijan Lena Norrman.
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS och representeras i LAG-rådet av Freijan Lena Lindström som har medverkat vid tre stycken LAG-möten under året.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2008. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård samt har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt, bland annat har ett nytt innehållshanteringssystem (CMS-systemet Joomla) installerats och tas gradvis i bruk. Detta innebär att fler personer i styrelsen, eller av styrelsen utsedda personer, kommer att kunna kommunicera internt (med medlemmarna) och externt. Systemet kommer att fullt ut börja användas under våren 2009.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktivteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via sms. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Översyn av stadgarna enligt årsmötesbeslut
Enligt dåvarande styrelsens förslag till årsmötet 21/3 2007, skall en arbetsgrupp tillsättas för översyn av stadgarna. Då någon arbetsgrupp ej kommit fram med några förslag under förra året, beslöt årsmötet 11/3 2008 att hänskjuta frågan till 2008 års styrelse att återkomma till medlemmarna och nästa årsmöte med förslag efter genomgång av stadgarna.
En arbetsgrupp bestående av samtliga styrelsemedlemmar har under våren 2008 gått igenom Freijas stadgar noggrant och efter en ingående diskussion kommit fram till att de frågor som ledde den föregående styrelsen att komma fram med förslaget översyn och modernisering av stadgarna har lösts utan att stadgarna behöver ändras. De förändringar som kvarstår som önskvärda bedöms vara av så liten betydelse att de inte meriterar nya stadgar.
Problembilden som arbetsgruppen uppfattat den var dels av medlemskapskaraktär – huruvida den som t ex bor i Roslagen men som är verksam som företagare på annan ort kan eller inte kan bli medlem. Efter noggrann genomläsning av stadgarna finner arbetsgruppen att detta inte är något problem eftersom stadgarna klart tillåter detta enligt § 3 ”… Efter beslut på medlemsmöte kan även den, som ej uppfyller ovanstående krav, men på annat sätt kan tillföra föreningen positiv anda, antas som medlem.”
En annan problembild som arbetsgruppen uppfattat den var antalet styrelsemedlemmar och huruvida dess antal var tillräckligt då under tidigare styrelse det uppstod problem att bli beslutsmässiga då få i den valda styrelsen hade möjlighet att komma på alla styrelsemöten. Detta problem har inte uppstått under de två senaste styrelserna varför arbetsgruppen väljer att lämna det därhän.
Ytterligare önskning har framkommit på att i § 8 som gäller dagordningen på årsmötet klargör att övriga frågor ej är av beslutskaraktär. Detta instämmer arbetsgruppen i men menar att problemet kan lösas med praxis och skall ej ensamt leda till stadgeändring.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Sju (7) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

Årsmöte 11/3 2008
Årsmötet 2008 hölls på Konsthallen i Norrtälje tisdagen den 11 mars och ett trettiotal Freijor hade trotsat det kalla vårvädret för att närvara. Avgick ur styrelsen gjorde Inger Gustafsson och Kristina Anerfelt-Jansson och som nya suppleanter valdes Åsa Lundborg och Birgitta Österlin in. Elisabeth Ericsson på Adamsbergs buffé hade dukat upp en jättegod buffé som gick åt som smör i solsken och Ingrid Lundström på Fru Grön hade gjort buketterna som vi delade ut till avgående ledamot Inger Gustafsson och mötets ordförande och sekreterare (Louise Angleryd och Eva Ohlson).

Freija-stipendiet delades ut 16/5 2008
Eva Hyltenfeldt, Mevalins dans- & akrobatikstudio, tilldelades, 16 maj 2008, Freija-stipendiet på 5 000 kr i egenskap av en god förebild för unga kvinnor som har startat, eller funderar på att starta företag.
Eva är en ung kvinna som startat en framgångsrik rörelse som på 3 1/2 år gått från 45 danselever i en liten lokal till dagens verksamhet i Skeppet med ca 450 danselever och 17 danslärare. Eva fyller 28 år den 17 juni 2008. Freija vill med detta stipendium välkomna henne till vårt nätverk och ge henne vårt stöd och uppmuntran.

20-årsjubileum och årets Freija 2008 29/5
Torsdagen Torsdagen 29 maj så firade Freija 20-årsjubileum med båttur och restaurangbesök i skärgården hos KnappKarlssons på Barnens Ö. Superbt trevligt och fantastiskt på alla sätt och vis. Freija passade också på att dela ut utmärkelsen årets Freija 2008 till Kristina Anerfält Jansson med motiveringen “För hennes inspirerande, glada och målinriktade sätt att arbeta för Freijas främjande, samt för hennes insatser för att få Freija att långsiktigt verka för unga kvinnors företagande.”

Besök hos Roslagens moder Theresa, Natascha Andersson 26/8
Ca 15 st förväntansfulla Freijor närmade sig Sotter i Roslagen, och så uppenbarade sig ett litet Sörgården. Nataschas sommar-camp för barn från Tjernobyl-området. Det är en samling röda hus utspridda i en perfekt skött trädgård. Här finns skulpturer och konstklippta häckar, grönsaksland och fruktodling. Allt för att mätta så många munnar som möjligt och för att stärka alla sinnen. Natascha välkomnade oss, visade oss runt bland sovsalar och ateljéer. Vi blev också serverade en underbar trerätters-middag med rysk champagne. När Natascha talar så blir man berörd ända in i själen. Hon har ett så stort hjärta och ger så mycket av sig själv. Alla barnen får också hjälp med allt vad dom behöver t.o.m. proteser ordnar Natascha. Barngrupperna på ca: 25 barn stannar i tre veckor och den här sommaren har hon haft fem grupper. Alla barn får med sig hem 20 kilo kläder, skor, leksaker och så 5 st av Nataschas hemgjorda korvar. Korven gör hon på älg, rådjur och vildsvin som hennes man skjuter. I övrigt så finansierar hon sin verksamhet genom sponsorer och naturligtvis också med sin underbara konst som hon målar och säljer.

Modevisning på konsthallen 8/10
I början av maj så öppnade Olars Ulla (Klädd i konst) butik här i Norrtälje och vi kan nu välkomna två nya medlemmar till Freija, nämligen Ulla Sahlberg/Simonsson och så Camilla Österberg som du hittar här i Roslagen på Lilla Brogatan 3. Som våra då nyaste medlemmar så välkomnade de oss Freijor på en modevisning i Konsthallen onsdagen den 8 oktober kl 19.00 (Lilla Brogatan 2). Det blev en inspirerande höstkväll där vi fick tillfälle att mingla med varandra och titta på tjusiga kläder designade av Olars Ulla själv. Efter visningen blev det trängsel butiken där det bjöds på kaffe, kaka och 20% rabatt på inköpen. Som vi såg plagg efter plagg ha strykande åtgång så tror jag vi kommer att se ett gäng med välklädda Freijor på Norrtäljes gator snart.

Julinspirerat medlemsmöte med prova på dans 27/11
Torsdagen den 27 november kl 19.00 så bjöd Freija-stipendiaten Eva Hyltenfeldt på Mevalin in oss till sig i Skeppet. Där fick vi höra lite om hennes verksamhet och också prova på lite dans. Efter välkomstdrinken och dansen så hade en annan Freija, S/S Norrteljes Sandra Grann, dukat upp en mysig Novemberbuffé på bord med blommor från Fru Grön och freijan Ingrid Lundström. Det var lotterier och julklappsauktioner. Så pratade vi och minglade som vanligt, knöt kontakter och bytte erfarenheter…

Grötfrukost på Granparken 12/12
Torsdagen den 11 december kl 08.00 så var det traditionell grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi. Platsen var Pensionat Granparken i Norrtälje hos Freijan Eva Rohde. Vi fick som vanligt en trevlig stund i trevliga lokaler och tackar Eva för att hon återigen tog emot oss. Vi fick också lyssna till Christina Pettersson, praktikansvarig i Norrtälje kommun som informerade om praktikplatser för studerande på Sfi och SAS vid RosVux i Norrtälje.

Freija i hatten, Bergby Skola 22/1 2009
Torsdagen den 22 januari kl 19.00 så bjöd Freijorna i Norrby/Bergby in alla Freijor att komma och se på Hatt-Stinas hattsamling, samt att lyssna till och titta på när Eva Blomberg, hattmodist från Häverödal, visade hur man gjorde en hatt och pratade om hattar och yrket. Hatt-Stina verkade i Trästa mellan 1920-1981 och Bergby Skolas bygdegård har fått drygt 100 hattar från hela perioden efter henne. Det serverades en god fisksoppa med bröd och så kaffe och kaka samt alkoholfri dryck.

Antalet inklubbade medlemmar den 11 mars 2009 var 173 st.

Verksamhetsberättelse 2008 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2007

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-03-21 – 2008-03-10.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Lena Norrman
Ledamöter:
Inger Gustafsson, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Kristina Anerfält-Jansson
Zumreta Dzonlic
Suppleanter:
Lena Lindström
Josefin Ekberg

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft elva (11) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija har också varit representerade vid ett antal möten om landsbygdsutveckling (Leader) som har hållits runt om i kommunen. Freija har haft representant vid diskussioner om start av ett Nyföretagarcentrum i Norrtälje kommun.

Friskvård och medlemsförmån:
Avtalet om rabatt på hälsoundersökningar genom Friskvårdsdoktorn som togs fram förra året står kvar. Det betyder att vi kan erbjuda medlemmar (och deras familjemedlemmar) 20% rabatt på hälsoundersökningar hos Friskvårdsdoktorn på Hantverkargatan 8 i Stockholm. Varje enskild medlem bokar själv sin tid och uppger då sitt medlemsnummer i Freija för att kunna utnyttja rabatten.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2007. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård och har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Hemsidan www.freija.se har fortsatt att utvecklas och i med detta har styrelsearbetet underlättats. Nätverkande över nätet och kommunikationen mellan medlemmar har stärkts och främjats av hemsidan. Idag publiceras där kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Medlemsregistrets struktur har under arbetats om och en funktion för in- och utklubbning av medlemmar, samt registering av betalningar har vidareutvecklats (bakom inloggning, endast för administratörer). En ny funktion för anmälan till medlemsaktiviteter har tagits i bruk.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via ”snigelpost”. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Åtta (8) stycken medlemsmöten och/eller samverkansaktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som är främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktivteter för medlemmarna.

Årsmöte 2007-03-21
Årsmötet 2007 hölls på Pensionat Granparken i Norrtälje ondsdagen den 21 mars och ett trettiotal Frejor hade trotsat det kalla vårvädret för att närvara. Vi serverades god mat och hann ha trevligt och prata en god stund efter det att formalia klarats av. Katarina Lindkvist, Bokningskompaniet utstågs till Årets Freija 2007. Motiveringen löd: “Katarina får utmärkelsen för sitt mångåriga arbete med att stötta Freijas styrelse med skötsel av medlemsregister och fakturering. Katarina är en verklig tillgång för vår förening och en modern ung kvinna som kombinerar man, barn, jobb och företagande med den äran.”

Freijas medlemmar tyckte till 26/4
Torsdagen den 26 april kl 18.30 så träffades drygt 20 st Freijor HVB Dammens nya samlingslokaler. Den nyvalda styrelsen ställde några frågor till sina medlemmar och bad om åsikter om vad medlemmarna tycker skall prioriteras. Enkätresultatet presenteras på www.freija.se.

Våravslutning på Gräddö 12/6
Tisdagen 12 juni träffades vi för det sista medlemsmötet innan sommaren. Vi (20 st Freijor) åkte båt från Norrtälje hamn ut till Gräddö där vi togs emot av några lokala Freijor. Vi hade mat med oss från s/s Norrtelje (utsökt! jättegott!) och satt och njöt av försommarkvällen med det glittrande vattnet utanför. När det började bli lite småkyligt så retirerade vi in i bygdegården för kaffe och mera nätverkande.

Hälsokväll på Träningscenter 2/10
Tisdagen den andra oktober kl 18.30 så träffades vi (ett tjugotal Freijor) på Norrtälje Träningscenter (Hantverkaregatan) för höstens första medlemsaktivitet. Den gick i hälsans och friskvårdens tecken.
18.30 – Drink med tillbehör
Information om Norrtälje Träningscenter och EFF – Ett Friskare Företag
Föreläsning om stresshantering
19.45 – mat + kaffe & kaka (vin fanns att köpa)
“Flärd” en liten stund
20.30 – Aktivitet och prova-på
21.00 – slut…

I restaurangbranschen för en kväll 13/11
Tisdagen 13 november så fick vi komma och besöka Freijan Sandra Grann på S/S Norrtelje och laga oss en trerätters middag under hennes ledning i köket på S/S Norrtelje.
Menyn bestod av
o Laxtartar med rostad pilgrimsmussla och paramesanchips
o Svamp- och philadelphiaostfylld fläskfilé med vit tryffelsås, chévrekräm och rostad paprika.
o Vaniljparfait med halloncouli, havtornssås och chokladganouche tillsammans med dulce leche.
Efter att vi tillsammans avnjutit maten så visade hon oss runt på båten i alla skrymslen och vrår.

Mys i novembermörkret på Jersö Gård
Torsdagen den 29 november så bjöd Freijan Lena Lindström in oss till Jersö Gård. Där tar hon vanligtvis emot grupper som tex vill testa kräftfiske, fest med helstekt vildsvin, eller kanske bara ha en mindre konferens i trevlig lantlig miljö. Vi var 35 st Freijor denna kväll som först bjöds på glögg från Brenneriet och ost från Väddö i smedjan, dit vi halkat på isiga vägar i facklors sken.
Efter aperetifen i smedjan så gick vi upp till mangårdsbyggnaden och provade fyra italienska viner under det att somelieren Birgitta Magnusson berättade om dem och vilka maträtter de passade bra till. Till middag fick vi Lenas fantastiska Beuf Bourguingnon och så fick vi pröva en ny kryddad snaps från Brenneriet. Kristina utlyste en namntävling och utlovade fint pris om det var så att någon av oss lämnade ett vinnande förslag. Snapsen kommer ut på marknaden till midsommar 2008.
Till kaffet fick vi som överaskning se en fantastisk dansuppvisning av en grupp unga tjejer från en dansskola i Norrtälje. Även en grupp mognare damer showade för oss, däribland värdinnan. Som avslutning sjön Kerstin Samsiöe en av Hallstavik kammarkörs fina julvisor. Och så var det förstås lotterier med många fina priser.

Grötfrukost på Granparken 12/12
Onsdagen den 12 december kl 08.00 så var det traditionell grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi. Platsen var Pensionat Granparken i Norrtälje hos Freijan Eva Rohde.

Nyårsfirande vid Konsthallen i Norrtälje 31/12
I det blöta vintervädret (snön blev till regn) så samlades ett hundratal människor vid Konsthallen i Norrtälje kl 14.30 på nyårsafton 2007 för att tända marschaller längs ån, dricka glögg och lyssna till sång och diktläsning. Lena Pousette hälsade välkommen, fyra tjejer ur Sättraby vokalistenseble sjöng vackra julsånger och Gittan Olsson läste några visa nyårsord för oss.

Medlemsmöte med pubkväll hos China 28/2
Vi träffades för en pubkväll med dart, prestenationer och mingel. Några av våra nyare Freijor berättade lite mer om sig själva och vi kastade lite dart och minglade med varandra. Öl, vin och lite pub-tilltugg fanns till självkostnadspris. Vi var hos China i HVB-Dammens samlingslokaler på Faktorigatan 2 i Norrtälje.

Antalet inklubbade medlemmar den 5 februari 2008 var 147 st.

Verksamhetsberättelse 2007 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2006

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006-03-21 – 2007-03-20.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Gudrun Sondell
Ledamöter
Audrey Malmgren Hansen, sekreterare
Anna-Lena Konradsson, kassör
Kristina Anerfält-Jansson
Inger Gustafsson
Bibbi Trenter
Suppleanter
Katarina Pihlström
Lena Pousette
Adjungerad
Osa Albinson, webmaster

Styrelsemöten:
Styrelsen har under året haft tio (10) stycken protokollförda möten

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aköters näringslivsträffar under året. Freijas styrelse har också lämnat in ett remisssvar på kommunens näringslivsprogram.

Friskvård och medlemsförmån:
Eftersom många av Freijas medlemmar är företagare med ingen eller få anställda så har Freijas styrelse undersökt olika alternativ för Freijas medlemmar att kunna gå tillsammans för att få bästa möjliga villkor när det gäller företagshälsovård och hälsoundersökningar. Det har resulterat i att vi nu kan erbjuda medlemmar (och deras familjemedlemmar) 20% rabatt på hälsoundersökningar hos Friskvårdsdoktorn på Hantverkargatan 8 i Stockholm. Varje enskild medlem bokar själv sin tid och uppger då sitt medlemsnummer i Freija för att kunna utnyttja rabatten.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2006. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 5000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter och har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Hemsidan www.freija.se har fortsatt att utvecklas och i med detta har styrelsearbetet underlättats. Nätverkande över nätet och kommunikationen mellan medlemmar har stärkts och främjats av hemsidan. Idag publiceras där kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Medlemsregistrets struktur har under året helt arbetats om och en ny funktion för in- och utklubbning av medlemmar har tagits fram (bakom inloggning, endast för administratörer). Ett nytt formulär för anmälan av nya medlemmar har gjorts och också ändringar i administrationen av medlemsregistret, även när det gäller betalning av medlemsavgifter. Allt kommer att kunna skötas webbaserat från nu.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker från och med sommaren 2006 alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via ”snigelpost”. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Tretton (13) stycken medlemsmöten och/eller samverkansaktiviteter har hållits under året och två till är planerade innan årsmötet, men efter denna verksamhetsberättelses tillkomst.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som är främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktivteter för medlemmarna.

Årsmöte 2006-03-21
Årsmötet 2006 hölls på Konsthallen i Norrtälje tisdagen den 21 mars och var som vanligt välbesökt och vi serverades god mat och hann ha trevligt och prata en god stund efter det att formalia klarats av. Lena Pousette från Trä och Byggvarufirma Pousette utstågs till Årets Freija 2006. Lena har verkat länge och entusiastiskt för Freija och är en riktig spindel i nätet som sprider gott humör och nyttig information för företagande kvinnor i Roslagen.

Afternoon tea -19/4, 17/5
Onsdagen den 17:e maj (Heja Norge!) var det vårens fjärde och det sista “Afternoon tea” kl. 17.00, på En liten Smula, Tillfällegatan 8 i Norrtälje (övriga datum 15/2, 15/3 och 19/4).

Rosplantering 21/5
Rosplantering i Rimbo. Först planterade vi och kl 15.00 gick vi in i badhuset och njöt av rent vatten, bastu och bubbelpool.

Väddö gårdsmejeri och mingelutbildning i Råda 1/6
Först så åkte vi till Väddö Gårdsmejeri och fick möjligheten att se produktionen av ost i mejeriet. Sedan for vi vidare hem till Freijan Eva Lundqvist i Råda. Där fick vi mat och en utbildning om hur man kan lära sig att mingla.

Sommaravslutning till Åland 16/6
Fredagen den 16 juni så åkte vi på sommaravslutning med Eckerölinjen till Åland. Buss gick från busstationen i Norrtälje kl 15.45-16.00. Samling i Grisslehamn kl 16.30. Vi hade smörgåsbord på vägen över och ett konferensrum för att låsa in oss i.

Informationskväll med Björn Andersson 18/9
Norrtälje från småstad till mellanstor stad. Björn Andersson från Framtid Norrtälje (en projektgrupp/ samverkansgrupp som består av 25 olika företag, fastighetsägare, Norrtälje kommun, Norrtälje köpmannaförening, byggföretag och bankerna) kom och träffade oss på Granparken i Norrtälje. Björn pratade om hur Norrtälje kommer att förändras inom de närmaste 8 åren. Förändras och expandera inom handeln, byggnation, befolkning med mera.

Att ringa kalla kundsamtal 23/10
På Roslagens Sparbank, i A-salen Norrtälje, så träffade vi Gunilla Julin från Julinkonsult, Lidingö. Många tycker att något av det svåraste som finns är att ringa nya företag och boka möten. Här kunde vi ta tillfället i akt att träna ett av de viktigaste säljverktygen och att göra det framgångsrikt.

Sparbanken, träff för Roslagens företagare 7/11
Freija kom med idéer och Sparbanken nappade. Denna samverkan resulterade i att Ulla-Lisa Thordén, författare till årets säljbok 2005 ”Sälj dig själv och ta betalt” kom till Sparbankens träff i Norrtälje och föreläste. Vi fick också lyssna till Connect Östra (ett sätt att öka tillväxten) och äta gott från Zorbas i Älmsta och så minglade vi förstås med Freijor och andra företagare.

Julmingel på s/s Norrelje 29/11
Vår trevliga julfest gick av stapeln onsdagen den 29/11 2006 på S/S Norrtälje kl 18.30. Vi var ca 35 st medlemmar som trotsade regnet och novembermörkret för att samlas och frossa på räkor, mingla och lära känna varandra lite bättre. Vi fick bland annat lära känna fem nya medlemmar och så lyssnade vi en kort stund på Helena Soop, Friskvårdsdoktorn som berättade om sin verksamhet och vad hon kan erbjuda Freijas medlemmar.

Grötfrukost 12/12
Freijas traditionella grötfrukost gick i år av stapeln på Pensionat Granparken i Norrtälje tisdagen den 12 december kl 08.00. Som traditionen bjöd så åt vi risgrynsgröt tillsammans, och lite annat smått och gott från frukostmenyn, umgicks och hade det trevligt tillsammans. Pensionat Granparken drivs nu i ny regi av Eva Rohde och Hans Wikström och de tog väl hand om oss och Eva som är ny medlem i Freija, presenterade sig själv och berättade om sin verksamhet för oss.

Traditionellt nyårsfirande i Norrtälje kl 14.30 31/12
Freijas årliga nyårstradition gick som vanligt av stapeln med marschallförsäljning, glögg, körsång och diktläsning vid Konsthallen i Norrtälje. Vi samlades vid Konsthallen kl 14.30 där det såldes marschaller och serverades rykande het glögg med pepparkakor. Vi lyssnade till Norrtälje manskör som sjöng stämningsfulla julsånger och Freijan Gittan Olsson som enligt traditionen läste nyårsdikter. Det var en god stämning och ett verkligen passande avslut på året, där vi fick tid att reflektera över vad som hänt under 2006 och fundera över vad som väntar oss 2007.

Alexandra Charles, 1.6 miljonersklubben, Norrtälje 19/2
När Alexandra Charles kom till Pensionat Granparken för att berätta om 1.6 miljonersklubben och sitt engagemang för kvinnors hälsa, för jämställd hälsoforskning, så var det fullt hus. Hela 48 st Freijor hade nappat på vårt erbjudande. Vi fick först jättegod mat (Tack Eva och Granparken) i en trevlig miljö och sedan blev det spis för själen och huvudet när Alexandra berättade om vad hon och 1.6 miljonersklubben arbetat för i nu snart nio år.

8-mars firande kl. 18-21 på Sparbanken i Norrtälje
En samverkansaktivitet tillsammans med 6 andra kvinnoorgansiationer i Norrtälje. Vi samlades på Sparbanken i Norrtälje där vi fick lätt förtäring och mingel tillsammans med andra kvinnor. Författaren Katarina Kieri lotsade oss genom kvällens program. Årets Körledare 2006 Musikpedagog Karin Eklundh, Uppsala, ledde oss i sydafrikansk och svensk folkmusik. 8:e marskommitténs ständige sekreterare Bibliotekschef Kerstin Ericsson delade ut ÅRETS NÄTSTICKA 2007 och Marie Lundberg, Polisen Norrtälje, berättade om hur hon möter och arbetar med utsatta kvinnor och barn. Gudrun Sondells videoinstalla-tioner ”Ryskan”, ”Svenskan” och ”Fransyskan”, vilka gjordes till Sweden 16, Mäns våld mot kvinnor, och som ingick i Projekt utställningen påsken 2006 i Norrtälje Konsthall, visades.

Antalet inklubbade medlemmar den 24 februari 2007 var 132 st varav 126 st är ordinarie Freijor (inkl. 11 delägare), 5 st Freija-löv och 1 st Freija-gren.

Verksamhetsberättelse 2006 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2005

STYRELSEN FÖR ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARE I NÄTVERK FREIJA LÄMNAR HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005-2006

Styrelsen har bestått av

Ordförande: Ingen vald.

Ledamöter:
Eva Wilén Olsson
Gudrun Sondell
Anna Lena Konradsson
Bibbi Trenter
Audrey Malmgren Hansen
Inger Gustafsson

Suppleanter:
Kristina Anerfelt Jansson
Lena Pousette

ÅRSMÖTE hölls på Ett litet glas i teaterdelen 16 mars 2005.
STYRELSEN har haft 11 protokollförda sammanträden.
NÄRINGSLIVSMÖTEN har besökts 4 av 5 kallelser.
FRUKOSTMÖTEN har under hösten 2005 istället blivit AFTER NOON THÉ på En liten smula 3:e onsdagen i månaden och traditionsenlig grötfrukost intogs 14 december.

KVÄLLSMÖTEN
1 maj – Hattparad på Täby galopp.
10 maj – Indienkväll på Årummet Norrtälje.
16 juni – Sommaravslutning på Ljusterö och besök på Skärgårdskontoret.
14 september – Hos Lisbeth på Boett i Hallstavik, sedan Holmen Paper.
26 oktober – Kvinnors hälsa på Roslagens Sparbank, Norrtälje.
23 november – Julmingel och invigning på Norrtelje Brenneri.
14 december – Julgröt på En liten smula.
31 december – Nyårsavslutning och marschalltändning med diktläsning av Gittan vid Norrtälje konsthall.

ÅRETS FREIJA
Till årets Freija utsågs Bibbi Trenter

ANTAL MEDLEMMAR
Antalet medlemmar under verksamhetsåret har varit 110 stycken

Verksamhetsberättelse 2005 Läs mer »

Varukorg
Rulla till toppen