Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för FREIJA – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.01.01–2017.12.31.

Styrelsens sammansättning
Ordförande Carina Fredlund
Ledamöter
Anna Eriksson Burman, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Anette Göthlin
Anna Eneroth t.o.m. 2017.11.02
Marie Györi
Suppleanter
Lena Norrman
Karin Beronius

Valberedning
Lena Lindström, sammankallande
Margaretha Westerberg
Eva Lindén

Revisorer
Monica Lind, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2017 haft nio protokollförda styrelsemöten samt ett antal informella möten. Våra styrelsemöten aviseras på webbplatsen och medlemmar är välkomna att närvara.

Medlemmar
Under året fick Freija 27 nya medlemmar, medan 11 personer lämnade föreningen. Den 31 december 2017 hade vi 191 betalande medlemmar.

Näringslivssamverkan
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen, där Lena Norrman arbetar som rådgivare och Carina Fredlund sitter i styrelsen sedan årsmötet i maj. Vi har en Freija-representant i kommunens näringslivsråd och vi för en kontinuerlig dialog med de andra företagarföreningarna i kommunen.
Representanter för Freija har deltagit i kommunens arbete med att utarbeta en näringslivsstrategi och ett landsbygds- och skärgårdsprogram samt deltagit i näringslivsträffar anordnade av kommunen och andra lokala aktörer under året.
Vi har besvarat en förfrågan från kommunen med begäran om tips på kvinnliga företagare inför kommunalrådens företagsturné.
Birgitta Björling representerade Freija på kommunens kurs Förenkla helt enkelt. Inför kursen skickade vi en skrivelse till tillväxt- och utvecklingschef Linda Börjesson angående problematiken med manligt respektive kvinnligt företagande, vilken senare besvarades.
Lena Norrman deltog i en nätverksresa till Oslo anordnad av NUAB, ett annat nätverk i kommunen. Freija har också haft ett par möten med Norrtälje Handelsstad i syfte att samverka runt olika frågor.
Margareta Lindbäck representerade Freija vid WomEngage-seminariet i Riksdagen den 30 november.

Freijamöten under året

23 februari Besök på Creperiet. 20 personer kom och åt en sagolik smakmeny.
februari-mars Kurs om sociala medier i samarbete med Handelsstaden, anordnad av Social Media Partner
16 mars Årsmöte på Pensionat Granparken
5 april Nathalies Hem & Trädgård. Ett tjugotal glada Freijor shoppade i butiken efter att ha hört Nathalie berätta om sin mångfacetterade
verksamhet.
23–26 april Studieresa till Italien med företagsbesök, givande diskussioner, unika upplevelser och trevlig samvaro.
30 maj Sommarfest i bygdegården på Gräddö med catering från Tre praliner. Josefin Ekberg berättade om bygdegården och Magasin
Skärgård, och Roine Karlsson underhöll oss med vackra skärgårdsbilder och anekdoter. Därefter författades det fyndiga visor som framfördes med stor bravur.
29 augusti Musteriet. Katarina Holmberg bjöd på en härlig kväll med fantastiskt god äppelmust och berättade om sin väg till att starta
ett musteri. Maten stod Denise Keyser från nystartade kafé Atmajala i Norrtälje för.
2 november En spännande resa om hur Wasstuna Yoga tog form ur ingenting för att utvecklas till ett av Sveriges vackraste Yoga Retreat. Deltagarna fick uppleva lugnet, känna stillheten och återvände hem med en rejäl påfyllning av energi.
23 november Kroppsspråk och röstkommunikation. Isabella Thambert bjöd oss på en fantastisk kväll på Granparken, innehållande både föredrag och övningar.
14 december Julavslutning i Rimbo. Efter en stämningsfull stund i Nya kapellet fortsatte vi till restaurang Bistro där vi åt ett mycket uppskattat
julbord.

Webbplatsen
Under 2016 fick Freija en ny webbplats gjord i WordPress. Den fungerar bra efter allas önskemål. Styrelsen har utsett Osa Albinsson till webmaster, mot en ersättning på 5 000 kronor per år, som ska utbetalas efter varje årsmöte om inga andra beslut angående detta fattas.

Årets Freija
Till årets Freija 2017 utsågs Anki Belsander, som under många år har drivit Akeba. Anki tilldelades diplom och en Freijanål tillverkad av Karin Carlander.

Övrigt
I slutet av 2016 instämdes Freija inför tingsrätten av företaget Skärgårdskontoret. Ärendet gällde den beställda webbplatsen och avgjordes genom förlikning den 12 januari 2017.
Styrelsen beslutade att inte delta i Expo Roslagen och att inte heller sponsra Företagsgalan eller utse årets Unga Freija 2017.
Marie Györi har framställt nya, vackra namnskyltar för användning vid våra möten.
I samband med julfesten uppmanades medlemmarna att lämna förslag på aktiviteter under de kommande åren, och en hel del intressanta idéer framkom för den tillträdande styrelsen att grunna på.

Varukorg
Rulla till toppen