Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-03-12 – 2009-03-17.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Josefin Ekberg
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Birgitta Österlin

Styrelsemöten:
Denna styrelse har sedan de tillträdde haft nio (9) stycken protokollförda styrelsemöten.

Näringslivssamverkan:
Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija är medlemmar i och stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen och representeras av Freijan Lena Norrman.
Freja är också medlemmar i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, UROSS och representeras i LAG-rådet av Freijan Lena Lindström som har medverkat vid tre stycken LAG-möten under året.

Medlemsmatrikel:
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln var färdigtryckt och startade att distribueras i början på november 2008. Matrikeln finansierades genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 tusen exemplar. Matrikeln har spridits hos bland annat Nyföretagarcentrum och på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård samt har även skickats ut till alla medlemmar.

Hemsida:
Arbetet med att förbättra hemsidan www.freija.se har fortsatt, bland annat har ett nytt innehållshanteringssystem (CMS-systemet Joomla) installerats och tas gradvis i bruk. Detta innebär att fler personer i styrelsen, eller av styrelsen utsedda personer, kommer att kunna kommunicera internt (med medlemmarna) och externt. Systemet kommer att fullt ut börja användas under våren 2009.
Idag publiceras på hemsidan kommande aktiviteter, korta ”reportage” från genomförda aktiviteter, samt också fylligare information om föreningens syfte, stadgar och medlemmar. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan och också anmäla sig till medlemsaktivteter Medlemsregistrets funktioner (bakom inloggning för administratörer) har också fortsatt utvecklas under året.

Utskick till medlemmar (Intern kommunikation styrelse-medlemmar):
För att öka den interna kommunikationen i föreningen, samtidigt som vi minskar kostnaden så sker alla utskick till medlemmar primärt via e-post. Övriga medlemmar uppmanas titta på hemsidan.
Utskick med frankerade brev sker endast en gång per år inför årsmötet, då också en medlemsfaktura skickas med. Dock görs undantag vid vissa medlemsmöten och aktiviteter då också de medlemmar som inte har någon fungerande e-postadress får en kallelse via sms. Vilka dessa undantag skall vara bestämmer styrelsen.

Översyn av stadgarna enligt årsmötesbeslut
Enligt dåvarande styrelsens förslag till årsmötet 21/3 2007, skall en arbetsgrupp tillsättas för översyn av stadgarna. Då någon arbetsgrupp ej kommit fram med några förslag under förra året, beslöt årsmötet 11/3 2008 att hänskjuta frågan till 2008 års styrelse att återkomma till medlemmarna och nästa årsmöte med förslag efter genomgång av stadgarna.
En arbetsgrupp bestående av samtliga styrelsemedlemmar har under våren 2008 gått igenom Freijas stadgar noggrant och efter en ingående diskussion kommit fram till att de frågor som ledde den föregående styrelsen att komma fram med förslaget översyn och modernisering av stadgarna har lösts utan att stadgarna behöver ändras. De förändringar som kvarstår som önskvärda bedöms vara av så liten betydelse att de inte meriterar nya stadgar.
Problembilden som arbetsgruppen uppfattat den var dels av medlemskapskaraktär – huruvida den som t ex bor i Roslagen men som är verksam som företagare på annan ort kan eller inte kan bli medlem. Efter noggrann genomläsning av stadgarna finner arbetsgruppen att detta inte är något problem eftersom stadgarna klart tillåter detta enligt § 3 ”… Efter beslut på medlemsmöte kan även den, som ej uppfyller ovanstående krav, men på annat sätt kan tillföra föreningen positiv anda, antas som medlem.”
En annan problembild som arbetsgruppen uppfattat den var antalet styrelsemedlemmar och huruvida dess antal var tillräckligt då under tidigare styrelse det uppstod problem att bli beslutsmässiga då få i den valda styrelsen hade möjlighet att komma på alla styrelsemöten. Detta problem har inte uppstått under de två senaste styrelserna varför arbetsgruppen väljer att lämna det därhän.
Ytterligare önskning har framkommit på att i § 8 som gäller dagordningen på årsmötet klargör att övriga frågor ej är av beslutskaraktär. Detta instämmer arbetsgruppen i men menar att problemet kan lösas med praxis och skall ej ensamt leda till stadgeändring.

Medlemsmöten och aktiviteter:
Sju (7) stycken medlemsmöten och/eller samverkans aktiviteter har hållits under vårt verksamhetsår förutom förra årets årsmöte.
Styrelsen har under året förstärkt och inlett samarbete med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.

Årsmöte 11/3 2008
Årsmötet 2008 hölls på Konsthallen i Norrtälje tisdagen den 11 mars och ett trettiotal Freijor hade trotsat det kalla vårvädret för att närvara. Avgick ur styrelsen gjorde Inger Gustafsson och Kristina Anerfelt-Jansson och som nya suppleanter valdes Åsa Lundborg och Birgitta Österlin in. Elisabeth Ericsson på Adamsbergs buffé hade dukat upp en jättegod buffé som gick åt som smör i solsken och Ingrid Lundström på Fru Grön hade gjort buketterna som vi delade ut till avgående ledamot Inger Gustafsson och mötets ordförande och sekreterare (Louise Angleryd och Eva Ohlson).

Freija-stipendiet delades ut 16/5 2008
Eva Hyltenfeldt, Mevalins dans- & akrobatikstudio, tilldelades, 16 maj 2008, Freija-stipendiet på 5 000 kr i egenskap av en god förebild för unga kvinnor som har startat, eller funderar på att starta företag.
Eva är en ung kvinna som startat en framgångsrik rörelse som på 3 1/2 år gått från 45 danselever i en liten lokal till dagens verksamhet i Skeppet med ca 450 danselever och 17 danslärare. Eva fyller 28 år den 17 juni 2008. Freija vill med detta stipendium välkomna henne till vårt nätverk och ge henne vårt stöd och uppmuntran.

20-årsjubileum och årets Freija 2008 29/5
Torsdagen Torsdagen 29 maj så firade Freija 20-årsjubileum med båttur och restaurangbesök i skärgården hos KnappKarlssons på Barnens Ö. Superbt trevligt och fantastiskt på alla sätt och vis. Freija passade också på att dela ut utmärkelsen årets Freija 2008 till Kristina Anerfält Jansson med motiveringen “För hennes inspirerande, glada och målinriktade sätt att arbeta för Freijas främjande, samt för hennes insatser för att få Freija att långsiktigt verka för unga kvinnors företagande.”

Besök hos Roslagens moder Theresa, Natascha Andersson 26/8
Ca 15 st förväntansfulla Freijor närmade sig Sotter i Roslagen, och så uppenbarade sig ett litet Sörgården. Nataschas sommar-camp för barn från Tjernobyl-området. Det är en samling röda hus utspridda i en perfekt skött trädgård. Här finns skulpturer och konstklippta häckar, grönsaksland och fruktodling. Allt för att mätta så många munnar som möjligt och för att stärka alla sinnen. Natascha välkomnade oss, visade oss runt bland sovsalar och ateljéer. Vi blev också serverade en underbar trerätters-middag med rysk champagne. När Natascha talar så blir man berörd ända in i själen. Hon har ett så stort hjärta och ger så mycket av sig själv. Alla barnen får också hjälp med allt vad dom behöver t.o.m. proteser ordnar Natascha. Barngrupperna på ca: 25 barn stannar i tre veckor och den här sommaren har hon haft fem grupper. Alla barn får med sig hem 20 kilo kläder, skor, leksaker och så 5 st av Nataschas hemgjorda korvar. Korven gör hon på älg, rådjur och vildsvin som hennes man skjuter. I övrigt så finansierar hon sin verksamhet genom sponsorer och naturligtvis också med sin underbara konst som hon målar och säljer.

Modevisning på konsthallen 8/10
I början av maj så öppnade Olars Ulla (Klädd i konst) butik här i Norrtälje och vi kan nu välkomna två nya medlemmar till Freija, nämligen Ulla Sahlberg/Simonsson och så Camilla Österberg som du hittar här i Roslagen på Lilla Brogatan 3. Som våra då nyaste medlemmar så välkomnade de oss Freijor på en modevisning i Konsthallen onsdagen den 8 oktober kl 19.00 (Lilla Brogatan 2). Det blev en inspirerande höstkväll där vi fick tillfälle att mingla med varandra och titta på tjusiga kläder designade av Olars Ulla själv. Efter visningen blev det trängsel butiken där det bjöds på kaffe, kaka och 20% rabatt på inköpen. Som vi såg plagg efter plagg ha strykande åtgång så tror jag vi kommer att se ett gäng med välklädda Freijor på Norrtäljes gator snart.

Julinspirerat medlemsmöte med prova på dans 27/11
Torsdagen den 27 november kl 19.00 så bjöd Freija-stipendiaten Eva Hyltenfeldt på Mevalin in oss till sig i Skeppet. Där fick vi höra lite om hennes verksamhet och också prova på lite dans. Efter välkomstdrinken och dansen så hade en annan Freija, S/S Norrteljes Sandra Grann, dukat upp en mysig Novemberbuffé på bord med blommor från Fru Grön och freijan Ingrid Lundström. Det var lotterier och julklappsauktioner. Så pratade vi och minglade som vanligt, knöt kontakter och bytte erfarenheter…

Grötfrukost på Granparken 12/12
Torsdagen den 11 december kl 08.00 så var det traditionell grötfrukost för alla Freijor som hade vägarna förbi. Platsen var Pensionat Granparken i Norrtälje hos Freijan Eva Rohde. Vi fick som vanligt en trevlig stund i trevliga lokaler och tackar Eva för att hon återigen tog emot oss. Vi fick också lyssna till Christina Pettersson, praktikansvarig i Norrtälje kommun som informerade om praktikplatser för studerande på Sfi och SAS vid RosVux i Norrtälje.

Freija i hatten, Bergby Skola 22/1 2009
Torsdagen den 22 januari kl 19.00 så bjöd Freijorna i Norrby/Bergby in alla Freijor att komma och se på Hatt-Stinas hattsamling, samt att lyssna till och titta på när Eva Blomberg, hattmodist från Häverödal, visade hur man gjorde en hatt och pratade om hattar och yrket. Hatt-Stina verkade i Trästa mellan 1920-1981 och Bergby Skolas bygdegård har fått drygt 100 hattar från hela perioden efter henne. Det serverades en god fisksoppa med bröd och så kaffe och kaka samt alkoholfri dryck.

Antalet inklubbade medlemmar den 11 mars 2009 var 173 st.

Varukorg
Rulla till toppen