Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01-2012-12-31.

Styrelsen har under året bestått av:
Eva Lindén, ordförande.
Lena Lindström, vice ordf.
Margareta Westerberg, sekreterare.
Monica Fröling, kassör.
Åsa Lundborg, ledamot.
Lena Norrman, ledamot.
Anette Hägerfelth, suppleant.
Hannele Gladh, suppleant.

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten.

Näringslivssamverkan
Ordförande har deltagit i kommunens Näringslivsråd.
Freija är medlem i och stöttar Nyföretagarcentrum i Roslagen.
Norrtälje kommun inbjuder regelbundet till Företagarfrukostar där representanter för Freija deltar.
Freija är medlem i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, Leader UROSS.
Freija har en representant i Roslagens Sparbanks styrelse.

Medlemsmatrikel
Under året har en tryckt medlemsmatrikel tagits fram i samarbete med Freijorna på Skärgårdskontoret, Ljusterö. Matrikeln finansieras genom medlemsannonser och har tryckts upp i 2000 exemplar. Matrikeln har spridits på nyckelplatser som turistbyråer och affärer i Roslagens alla tätorter genom ett samarbete med Magasin Skärgård.

Hemsida
Arbetet med att utveckla hemsidan www.freija.se har fortsatt under året. På hemsidan publiceras kommande aktiviteter, korta referat av genomförda aktiviteter samt information om föreningens syfte, protokoll och stadgar. En komplett medlemsmatrikel finns även publicerad.
Anmälan till medlemsaktiviteter samt ansökan om medlemsskap sker via hemsidan.

Medlemsmöten och aktiviteter
Elva stycken medlemsmöten och samverkansaktiviteter har genomförts under året.
Styrelsen har förstärkt samarbetet med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.
Erfamöten, möten med kvinnliga politiker, kvinnliga chefer och Freija, har initierats och startats under året.
Företagardejting, möten mellan manliga och kvinnliga företagare, har initierats och startats av Freija under året.

 • Föredrag om tankens kraft och hypnos med Freijan Ulla Alvarsdotter den 15 feb. på Granparken
 • Erfamöte den 21 feb. på Granparken
 • Företagardejting den 14 mars på Åtellet
 • Årsmöte den 28 mars på Campus
 • Mockakläder i egen design samt föredrag om färgval med Marianne Schönning den 25 april på Granparken
 • Besök på Sättra Stålmekaniska och Freijan Laila Korpi den 10 maj
 • Sommaravslutning på Tolvmansgården i Rimbo den 14 juni
 • Besök på Norrtälje Hälsocenter och Freijan Boel den 27 sep.
 • Besök på Östrasalt, Ljusterö Konstmuseum den 25 okt.
 • Genus och innovationer den 15 nov. på Campus
 • Julavslutning i Norrtälje kyrka med fackeltåg till Norrtälje Resebyrå och Freijan Eva Karlsson den 19 dec.

Registrerade medlemmar 2012-12-31 är 176 st.

Varukorg
Rulla till toppen