Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Freija-Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 20130101- 20131231.

Styrelsen har under året bestått av:
Lena Lindström, ordförande.
Anette Hägerfelt, vice ordförande.
Margaretha Westerberg, sekreterare.
Monica Fröling, kassör.
Ulrika Hilmersson, ledamot.
Inga-Lill Andersson, ledamot.
Eva Lindén, suppleant.
Hannele Gladh, suppleant.

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten.

Näringslivssamverkan
Ordförande har deltagit i kommunens Näringslivsråd.
Freija är medlem i och stöttar Nyföretagarcentrum i Roslagen.
Norrtälje kommun inbjuder regelbundet till Företagarfrukostar där representanter för Freija deltar.
Freija är medlem i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, Leader UROSS.
Freija har en representant i Roslagens Sparbanks styrelse.

Hemsida
Arbetet med att utveckla hemsidan www.freija.se har fortsatt under året. På hemsidan publiceras kommande aktiviteter, korta referat av genomförda aktiviteter samt information om föreningens syfte, protokoll och stadgar. En komplett medlemsmatrikel finns även publicerad.
Anmälan till medlemsaktiviteter samt ansökan om medlemsskap sker via hemsidan.
Som en kompletering till hemsidan har Freija skapat ett facebookkonto.

Medlemsmöten och aktiviteter
Elva stycken medlemsmöten och samverkansaktiviteter har genomförts under året.
Styrelsen har förstärkt samarbetet med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta görs för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.
Erfamöten, möten med kvinnliga politiker, kvinnliga chefer och Freija, har fortgått under året.

Följande aktiviteter och medlemsmöten har ägt rum under 2013:

  • 21 januari ERFA-möte på Norrtälje Kommun, Berit Jansson värd
  • 27 februari Postens företagarservice på Campus, Butik Felicia medverkade
  • 20 mars Årsmöte på Granparken
  • 16 april Hedman Mannheimer företagshälsovård
  • 17-18 maj Resa till Åland. Resan blev inställd pga svalt intresse.
  • 14 juni Freijas 25-årsjubileum på Langer´s Hotel Häverödal
  • 24 september Kalevala på S/S Norrtelje
  • 23 oktober Apoteket Hjärtat, Norrtälje
  • 20 november Norrtälje Bokhandel Posthusgatan Norrtälje
  • 20 december avslutning Norrtälje Kyrka

Registrerade medlemmar 2013-12-31 är 190 st.

Varukorg
Rulla till toppen