Verksamhetsberättelser

Freijas verksamhetsberättelser, en per år.

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för FREIJA – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.01.01–2017.12.31.

Styrelsens sammansättning
Ordförande Carina Fredlund
Ledamöter
Anna Eriksson Burman, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Anette Göthlin
Anna Eneroth t.o.m. 2017.11.02
Marie Györi
Suppleanter
Lena Norrman
Karin Beronius

Valberedning
Lena Lindström, sammankallande
Margaretha Westerberg
Eva Lindén

Revisorer
Monica Lind, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2017 haft nio protokollförda styrelsemöten samt ett antal informella möten. Våra styrelsemöten aviseras på webbplatsen och medlemmar är välkomna att närvara.

Medlemmar
Under året fick Freija 27 nya medlemmar, medan 11 personer lämnade föreningen. Den 31 december 2017 hade vi 191 betalande medlemmar.

Näringslivssamverkan
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen, där Lena Norrman arbetar som rådgivare och Carina Fredlund sitter i styrelsen sedan årsmötet i maj. Vi har en Freija-representant i kommunens näringslivsråd och vi för en kontinuerlig dialog med de andra företagarföreningarna i kommunen.
Representanter för Freija har deltagit i kommunens arbete med att utarbeta en näringslivsstrategi och ett landsbygds- och skärgårdsprogram samt deltagit i näringslivsträffar anordnade av kommunen och andra lokala aktörer under året.
Vi har besvarat en förfrågan från kommunen med begäran om tips på kvinnliga företagare inför kommunalrådens företagsturné.
Birgitta Björling representerade Freija på kommunens kurs Förenkla helt enkelt. Inför kursen skickade vi en skrivelse till tillväxt- och utvecklingschef Linda Börjesson angående problematiken med manligt respektive kvinnligt företagande, vilken senare besvarades.
Lena Norrman deltog i en nätverksresa till Oslo anordnad av NUAB, ett annat nätverk i kommunen. Freija har också haft ett par möten med Norrtälje Handelsstad i syfte att samverka runt olika frågor.
Margareta Lindbäck representerade Freija vid WomEngage-seminariet i Riksdagen den 30 november.

Freijamöten under året

23 februari Besök på Creperiet. 20 personer kom och åt en sagolik smakmeny.
februari-mars Kurs om sociala medier i samarbete med Handelsstaden, anordnad av Social Media Partner
16 mars Årsmöte på Pensionat Granparken
5 april Nathalies Hem & Trädgård. Ett tjugotal glada Freijor shoppade i butiken efter att ha hört Nathalie berätta om sin mångfacetterade
verksamhet.
23–26 april Studieresa till Italien med företagsbesök, givande diskussioner, unika upplevelser och trevlig samvaro.
30 maj Sommarfest i bygdegården på Gräddö med catering från Tre praliner. Josefin Ekberg berättade om bygdegården och Magasin
Skärgård, och Roine Karlsson underhöll oss med vackra skärgårdsbilder och anekdoter. Därefter författades det fyndiga visor som framfördes med stor bravur.
29 augusti Musteriet. Katarina Holmberg bjöd på en härlig kväll med fantastiskt god äppelmust och berättade om sin väg till att starta
ett musteri. Maten stod Denise Keyser från nystartade kafé Atmajala i Norrtälje för.
2 november En spännande resa om hur Wasstuna Yoga tog form ur ingenting för att utvecklas till ett av Sveriges vackraste Yoga Retreat. Deltagarna fick uppleva lugnet, känna stillheten och återvände hem med en rejäl påfyllning av energi.
23 november Kroppsspråk och röstkommunikation. Isabella Thambert bjöd oss på en fantastisk kväll på Granparken, innehållande både föredrag och övningar.
14 december Julavslutning i Rimbo. Efter en stämningsfull stund i Nya kapellet fortsatte vi till restaurang Bistro där vi åt ett mycket uppskattat
julbord.

Webbplatsen
Under 2016 fick Freija en ny webbplats gjord i WordPress. Den fungerar bra efter allas önskemål. Styrelsen har utsett Osa Albinsson till webmaster, mot en ersättning på 5 000 kronor per år, som ska utbetalas efter varje årsmöte om inga andra beslut angående detta fattas.

Årets Freija
Till årets Freija 2017 utsågs Anki Belsander, som under många år har drivit Akeba. Anki tilldelades diplom och en Freijanål tillverkad av Karin Carlander.

Övrigt
I slutet av 2016 instämdes Freija inför tingsrätten av företaget Skärgårdskontoret. Ärendet gällde den beställda webbplatsen och avgjordes genom förlikning den 12 januari 2017.
Styrelsen beslutade att inte delta i Expo Roslagen och att inte heller sponsra Företagsgalan eller utse årets Unga Freija 2017.
Marie Györi har framställt nya, vackra namnskyltar för användning vid våra möten.
I samband med julfesten uppmanades medlemmarna att lämna förslag på aktiviteter under de kommande åren, och en hel del intressanta idéer framkom för den tillträdande styrelsen att grunna på.

Verksamhetsberättelse 2017 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för FREIJA – Roslagens kvinnliga företagare i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Freija – Roslagens Företagarkvinnor
Org.nr 814400-9902

Styrelsens sammansättning
Ordförande Lena Norrman.
Ledamöter
Anna Eriksson Burman, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Anette Göthlin
Margaretha Lindbäck
Marie Györi
Suppleanter
Margaretha Westerberg, suppleant/sekreterare
Carina Fredlund

Valberedning
Eva Wilén-Olsson, sammankallande
Lena Lindström
Eva Lindén

Revisorer
Eva Stridsberg, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelse har under 2016 haft nio (9) stycken protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten aviseras på hemsidan och medlemmar är välkomna att närvara.

Medlemmar
Den 31 december 2016 hade vi 175 betalande medlemmar.
Av dessa är 6 st löv och 5 st grenar.

Näringslivssamverkan
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen, där vår ordförande arbetar som rådgivare.
Vi har en Freija-representant i kommunens näringslivsråd.
Vi för kontinuerlig dialog med de andra företagarföreningarna i kommunen.

Representanter från Freija har deltagit på kommunens och andra lokala aktörers näringslivsträffar under året, ett under våren och ett under hösten. Freija har också varit representerade vid ett möte med Moderatkvinnorna, där vår ordförande berättade om Freija.

Vi har deltagit i en nätverksresa till Island och bl.a. representerat Freija, resan anordnas av NUAB som är ett annat nätverk i kommunen. Freija har haft ett par möten med Norrtälje Handelsstad i syfte att samverka runt olika frågor.

Vi har också nätverkat med Ålands Näringsliv och deras kvinnliga nätverk. Beslutade att försöka anordna en konferens tillsammans med ett kvinnligt nätverk från Finland.

Freija har varit representerat i en jury i samband med UF-mässan.

Freijamöten under året
20 januari Frukostmöte ”Bli synlig” föreläsare Lena Norrman

6 april Kerstin Samsoie bjöd in oss Freijor till sitt hem/arbetsplats i Norrtälje.

18 maj Provkörning av bilar hos Lundqvists Bil & Motor, Lotta Lundqvist berättade om sin karriär som rallyförare samt visade bilder. Vi bjöds på mat och tilltugg.

7 juni Sommaravslutning på härliga Pensionat Granparken, vår medlem Hillevi Lindblom ordnade en underbar kväll ute i deras fantastiska trädgård.

13 sept Sportringen och Anneli Eklund bjöd in till modevisning i butiken.

12 okt Freijakväll på Country House i Almunge, Merike Ronéus bjöd in oss i sitt hem på gott att äta och dricka och sen vandrade vi ut i butiken.

25 okt Fia Gulliksson föreläste om hur man bygger vinstdrivande och hållbara varumärken på Campus Roslagen. Före, i pausen och efter kunde vi mingla bland utställare som bjöd på provsmakning samt fina produkter att köpa. Medfinansiärer var Roslagens Sparbanks stiftelse i form av ett stipendium samt BalticFem och Coompanion.

27 okt Företagargalan där Freija delade ut pris till ”Årets Unga Freija” som i år var My Magnusson med butiken Hallonsoda.

23 nov Träff hos Restauran Köket där Social Media Partner pratade om möjligheterna med marknadsföring via sociala medier.

7 dec Julavslutning på S/S Norrtelje där Malin Jönsson dukade fram ett fantastiskt julbord.

Hemsida
Under 2016 fick Freija en ny hemsida gjord i WordPress. Fungerar bra efter allas önskemål.

Årets Freija 2016
Till årets Freija 2016 utsågs Sandra Grann på Restaurang Grannköket. Sandra tilldelades diplom och ett Freijanål tillverkad av Karin Carlander.

Verksamhetsberättelse 2016 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015.

Styrelsen, mars 2015-mars 2016:
Ewa Olofsdotter Degerstedt, ordförande tom 2015-12-16.
Hannele Gladh, vice ordförande.
Birgitta Björling, kassör.
Annette Göthlin, sekreterare.
Margaretha Lindbäck, ledamot.
Ulrika Hilmersson, ledamot.
Anna Eriksson Burman, suppleant.
Catharina Hansen Lidholm, suppleant.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen:
Eva Wilén- Olsson, sammankallande
Lena Lindström
Eva Lindén
Revisorer:
Eva Stridsberg, ordinarie revisor
Helene Örtqvist, suppleant

Möten
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under verksamhetsåret.

Medlemmar:
Sista december, 31/12 2015 hade vi 181 betalande medlemmar.

Samarbetspartners
Vi är medlem i NyföretagarCentrum Roslagen. Ewa Olofsdotter Degerstedt valdes in i dess styrelse, som representant för Freija.
NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av ett stort antal företag och organisationer, samt av kommunen. Det är bidragen från detta stora nätverk som gör att vi kan ge kostnadsfri expertrådgivning från företagare till blivande företagare.
Vi har en Freija representant på Näringslivsrådets möten.

Samarbetet med Norrtälje Kommun, såväl med kommunstyrelsen och
näringslivsutvecklaren har fortsatt och vi arrangerade frukostmöten på Restaurang
Köket i Kommunhuset, där även medarbetar från kommunen var inbjudna.

Händelser under året:

5 mars 2015
Föreläsning av Chris Sundqvist ” Tänker inte alla som jag” ordnades i samarbete med Norrtälje Kommun på Roslagsskolan.

Årets Freija 2015
Zumreta Dzonlic utmärktes vid årsmötet med ett diplom och en Freijanål

Roslagen Sparbanks stipendium
Roslagens Sparbanks Stiftelse delade ut bidrag till föreningslivet. Freija Företagarkvinnor var en av de lyckliga mottagarna. Vår ansökan om
kompetensutveckling för Freija medlemmar gav ett bidrag på 20.000 kr.

Företagargalan 2015 11 05.
Freijas stipendium på SEK 5.000.– tilldelades Angelica Henriksson, som utnämndes till ”2015 unga kvinnliga företagare” med sitt företag KARMA Yogastudio med flera underentreprenörer.

Ny hemsida
Vi tog ett beslut att byta plattform till vår nuvarande hemsida och göra hemsidan mer användarvänlig. Lena Malm från Skärgårdskontoret har fått uppdraget. Arbetet sker i samarbete med Hannele Gladh, representant från styrelsen.

Freijakvällar

Vi har alltid uppmanat Freijor att visa sin verksamhet vid en Freijakväll, som även har
varit öppna för gäster. Syftet med öppna kvällar är, att nya intresserade kvinnor kan
ta del av våra aktiviteter.

Till detta program har vi bjudit in:

15 april 2015 Open Space
Här prövade vi en metod, som presenterades av Margaretha Lindbäck med målet, att engagera fler medlemmar i Freijas aktiviteter. Detta kreative grupparbete resulterade i tre undergrupper, som skulle ansvara för ett temaområde:
GRUPP 1, SOCIALA MEDIER
GRUPP 2, NÄTVERKANDE
GRUPP 3, NÖJE M.M, STUDIEBESÖK/RESA

5 maj 2015
Uppföljning av Open space-mötet på Restaurang Köket, där ett antal Freijor deltog.

12 & 26 maj 2015
Den planerade inspirationskvällen och efterföljande Workshop Sociala Medier sköts till hösten 2015

3 juni 2015 Sommarfest
Vi var över 40 Freijor som kom till Återbruket i Rimbo för en riktig trevlig sommarfest. Malin, Anki, Anna och Sirkku tog emot oss i deras fina butik & café i Rimbo, Elisabeth från Adamsbergs buffé levererade den alltid lika goda maten och Anna på Återbruket hade bakat en smaskig marängtårta till kaffet. Kvällen bjöd även trevlig musikunderhållningen och spännande musikkryss.

4 september 2015 Kräftfiske
En äventyrskväll på Järsö Gård med kräftfiske i ett glatt Freija gäng.

22 & 28 september 2015 Inspirationskväll och Workshop Sociala Medier
Hannele Gladh visade möjligheterna för Freijas företagare hur de kan bli aktiva i sociala medier och marknadsföra sina produkter.

15 oktober 2015 Zumbainstruktion och presentation av Jennys dagspa
Veronica Öhman från Roslagens dans fitness visade oss zumbas grundsteg till härlig musik och alla ”zumbade” på. Susanna Swartling visade en del vackra julprodukter och dukning. Jenny visade stolt sitt dagspa och berättade om sina framtidsidéer.

21 oktober 2016 Freijamingel på Synskärpan Optik
Anna Eriksson Burmann presenterade sin verksamhet i Norrtälje, mingel, trevliga samtal och en del fina bågval blev det också.

3 november 2015 Frukostmöte ”Vara närvarande”
Marie Györi ledde en kort meditation och Boel Hedin visade oss hur QiGong kan stressa av kropp och sinne.

12 november 2015 Säljtorg
Vi träffades för att göra affärer och visa våra produkter.

30 november 2015 Grötfrukost på Pensionat Granparken.
Vår nya medlem Hillevi Lindblom bjöd in till traditionell Grötfrukost och ett stort antal Freijor njöt.

15 december 2015 Freijas Julfest
I år välde vi att fira på Väddö. Vi började med vacker musik och ord i Väddö kyrka och sedan gick fackeltåget till Kröns trädgård, där ett härligt julbord väntade oss. Helen och Göran presenterade sin filosofi bakom ”Kröns trädgård” och sina idéer.

29 januari 2016 Yoga och morgonfika på Studio Karma
Som tack för utmärkelsen ”Årets unga kvinnliga företagare” bjöd Angelica Henriksson Freijor till en lugn och energigivande yogaklass och morgonfika på Studio Karma.

Freijaluncher
Vi har träffats till lunch varje månad på Havspiren, där en styrelsemedlem har agerat värdinna. Trevliga samtal med intresserade kvinnor.

Verksamhetsberättelse 2015 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2014

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Det är inte enkelt att få människor att arbeta ideellt och det är klart att jag funderade när jag blev tillfrågad att bli ordförande. Jag fick två tankar: – ”Kommer det att ta för mycket tid från mitt företag?” – ” Det är alltid kul att prova något jag inte gjort tidigare!”. Jag tackade ja.
När jag nu ser tillbaka på året så har det varit en hel del arbete men det har varit så givande och fantastiskt kul. Arbetet i styrelsen med ett härligt gäng har varit stimulerande, fyllt med energi och glädje.

När jag gör en tillbakablick i Verksamhetsberättelsen för 2014 samt synpunkterna från årsmötet kan jag konstatera att vi har genomfört många av medlemmarnas tankar och idéer.

Jag är imponerad av alla starka och driftiga kvinnor som jag har haft förmånen att träffa i Freija. Under hösten beskrev en ny medlem oss med följande ord: ”En förening med många starka, driftiga, idérika, positiva, sociala, erfarna, kunniga kvinnor från Roslagen – Känns bra att ansluta sig till den skaran”. Jag tycker att vi ska vara stolta!

Vårt mål är att förädla och utveckla det arbete som pågått i Freija under 26 år. Freija ska ge förutsättningar för att nätverka, skapa nya kontakter mellan medlemmar och även med andra företagare, nätverk och organisationer. Vi vill uppmuntra och stödja kompetens- och företagsutveckling för företagarkvinnor med inspirerande föreläsningar, utbildningar, studiebesök.

Vår förhoppning är att vi ska locka flera företagare att bli medlemmar i Freija. Ju fler medlemmar vi blir desto starkare blir vår förening. Vi ser fram emot ett härligt 2015!

Bästa hälsningar
Anette Hägerfelth

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen, mars 2014-mars 2015:
● Anette Hägerfelth, ordförande.
● Hannele Gladh, vice ordförande.
● Birgitta Björling, kassör.
● Margareta Westerberg, sekreterare tom 2014-09-25.
● Ewa Olofsdotter Degerstedt, ledamot.
● Inga-Lill Andersson, ledamot.
● Ulrika Hilmersson, suppleant.
● Catharina Hansen Lidholm, suppleant.

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året samt flera arbetsmöten.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen:
Eva Wilén- Olsson, sammankallande.
Lena Lindström.
Eva Lindén.

Revisorer:
Eva Stridsberg, ordinarie revisor
Helene Örtqvist, suppleant

Medlemmar

I början av året förlorade vi ca 30 medlemmar men med bra marknadsföring har vi glädjande nog fått 46 nya medlemmar under 2014. Sista december hade vi 197 betalande medlemmar.

Samarbetspartners

Vi är medlem i NyföretagaCentrum Roslagen. NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av ett stort antal företag och organisationer, samt av kommunen. Det är bidragen från detta stora nätverk som gör att vi kan ge kostnadsfri expertrådgivning från företagare till blivande företagare.
Vi har en Freijarepresentant på Näringslivsrådets möten.
Under året har vi skapat ett mycket bra samarbete med Norrtälje kommuns näringslivsutvecklare. Vi gjorde en gemensam insats på Freijamässan med att fokusera på unga företagare där en speciell inbjudan skickades ut och flera unga företagare fick visa upp sina företag.

Händelser under året

Marknadsföring
Vi har tagit fram 2 nya marknadsföringskort tillsammans med Mia Lewell.

Ny hemsida
Vi har driftsatt en ny hemsida. På rekommendation har vi bytt betalningsform från pg till bg och från Paypal till Payson. Layouten är skapad med bilder från Mia Lewell. Vi fortsätter med att förbättra hemsidan ytterligare.

En förening – ett namn
Enl stadgarna heter föreningen Freija. Vi upptäckte att det fanns åtminstone 5 olika beskrivning efter namnet Freija på våra dokument, hemsida mm som tex Nätverk för kvinnliga företagare i Roslagen, Roslagens företagarkvinnor, Roslagens företagarkvinnor i nätverk, Företagande kvinnor i Roslagen, Roslagens kvinnliga företagareförening. Styrelsen tog beslut att vi har en beskrivning efter namnet Freija, Freija – Roslagens företagarkvinnor.

Information till medlemmar
Vi har spridit information till medlemmarna på hemsidan, nyhetsbrev och Facebook.

Startat en insamling till Cancerfonden – Freija mot cancer!
Vi har förlorat Freija medlemmar i cancer! Många av oss har förlorat nära och kära i cancer! Många av oss har människor i vår närhet som kämpar mot cancer! Vi vill bidra med en insamling till cancerforskningen. Målsättningen är att vi lämnar in insamlingen i oktober 2015 vid Cancergalan. Vi har idag drygt 2000 kr.

Evenemang

19 mars Årsmöte

Vi var 50 freijor på årsmöte. Årsmötets ordförande Audrey Malmgren-Hansen och sekreterare Eva Wilén-Olsson genomförde årsmötet galant. Därefter njöt vi av Havspirens goda soppor med tillbehör. Vi tackade av avgående styrelsemedlemmar och hälsade nya välkomna. Årets Freija utdelades till Lena Lindström.


22 april Företagardebatt
Företagarna Roslagen i samarbete med Freija bjöd in samtliga partiers företrädare. Därefter politisk debatt med Moderator Helena Fond från Företagarna. Två pris delades ut till följande pristagare – Kjell Jansson(m) och Ulrika Falk (s) som gjort något utöver det vanliga för företagsklimatet i Norrtälje kommun.


14 maj Freijakväll hos Face itt

Freijakväll hos Face itt, Gunnel Gehlert och Britt-Marie Bylin. Mingel med smörgåstårta och sedan fick vi en presentation av de hudförbättringar, som de båda utför, med målet att behandlingarna ska bevara och lyfta fram utseendet.


4 juni Sommarfest hos Edblads

Vi var 40 freijor som hade en jättetrevlig sommarfest hos Edblads. Inledningsvis berättade Cathrine och Hans deras inspirerande och imponerade företagsresa – från starten 2006 och fram till idag. Vi njöt av god mat och dryck, vin- och presentlotteri, shopping som vi mixade med härliga diskussioner och skratt.


Sommarluncher på Havspiren
Spontanluncher på fredagar kl 12.00 på Havspiren i skön havsmiljö.


10 okt Freijamässa

Freijamässan blev en succé. Det var 40 utställande freijor, övriga freijor som tillsammans med sponsorer och föreläsare minglade och hade trevligt första delen. Sedan välkomnades allmänheten och det var verkligen fullt hus. Vi hade bla fokus på unga företagare som var inbjudna att visa sina produkter.


6 nov Företagsgalan – Vi delade ut Årets Freijastipendiat

Ulrika Arnborg, Lyckhem Skärgårdspensionat

får Freija-stipendiet på 5 000 kr i egenskap av en god förebild för unga kvinnor som har startat eller funderar på att starta företag.

Motivering: Du har lyckats utveckla ett fantastiskt skärgårdspensionat och skapat en harmonisk miljö med möbler i återbruk. Maten tillagar ni med stor omsorg och kärlek av närproducerade varor. Dina gäster får ett professionellt och vänligt bemötande och Du berättar gärna om Lyckhem. Du är alltid glad och positiv – för dig är ingenting omöjligt!


20 nov Freijakväll på AKEBA och Hallonsoda

My, Nettan, Susanne och Anki

Vi var 28 tjejer som hade julstämning och mys som ordnades av Anki och Susanne på AKEBA och Nettan och My på Hallonsoda. Senare gick vi tvärs över gatan till Café Pelikan där Madi med personal hade fixat härlig mat, dryck och fika. Vi avslutade kvällen med lite mer shopping då kvällens värdinnor hade fina erbjudanden.


17 dec Julfest på Norrtelje Brenneri

Vi var 54 tjejer som samlades i Lohärads kyrka för att börja njuta av härlig julstämning tillsammans med prästen Selma Haraldsdottir och skönsjungande Ladybug. Sedan gick vi fackeltåg till Norrtelje Brenneri där Kristina och Richard guidade oss runt och berättade om deras spännande företag. Därefter njöt vi av en härlig jul buffé, mingel och lotterier.

Verksamhetsberättelse 2014 Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Freija-Roslagens företagarkvinnor i nätverk, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 20130101- 20131231.

Styrelsen har under året bestått av:
Lena Lindström, ordförande.
Anette Hägerfelt, vice ordförande.
Margaretha Westerberg, sekreterare.
Monica Fröling, kassör.
Ulrika Hilmersson, ledamot.
Inga-Lill Andersson, ledamot.
Eva Lindén, suppleant.
Hannele Gladh, suppleant.

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten.

Näringslivssamverkan
Ordförande har deltagit i kommunens Näringslivsråd.
Freija är medlem i och stöttar Nyföretagarcentrum i Roslagen.
Norrtälje kommun inbjuder regelbundet till Företagarfrukostar där representanter för Freija deltar.
Freija är medlem i Leaderföreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård, Leader UROSS.
Freija har en representant i Roslagens Sparbanks styrelse.

Hemsida
Arbetet med att utveckla hemsidan www.freija.se har fortsatt under året. På hemsidan publiceras kommande aktiviteter, korta referat av genomförda aktiviteter samt information om föreningens syfte, protokoll och stadgar. En komplett medlemsmatrikel finns även publicerad.
Anmälan till medlemsaktiviteter samt ansökan om medlemsskap sker via hemsidan.
Som en kompletering till hemsidan har Freija skapat ett facebookkonto.

Medlemsmöten och aktiviteter
Elva stycken medlemsmöten och samverkansaktiviteter har genomförts under året.
Styrelsen har förstärkt samarbetet med organisationer och nätverk som främjar föreningens syfte. Detta görs för att långsiktigt utöka möjligheterna till intressanta och givande aktiviteter för medlemmarna.
Erfamöten, möten med kvinnliga politiker, kvinnliga chefer och Freija, har fortgått under året.

Följande aktiviteter och medlemsmöten har ägt rum under 2013:

  • 21 januari ERFA-möte på Norrtälje Kommun, Berit Jansson värd
  • 27 februari Postens företagarservice på Campus, Butik Felicia medverkade
  • 20 mars Årsmöte på Granparken
  • 16 april Hedman Mannheimer företagshälsovård
  • 17-18 maj Resa till Åland. Resan blev inställd pga svalt intresse.
  • 14 juni Freijas 25-årsjubileum på Langer´s Hotel Häverödal
  • 24 september Kalevala på S/S Norrtelje
  • 23 oktober Apoteket Hjärtat, Norrtälje
  • 20 november Norrtälje Bokhandel Posthusgatan Norrtälje
  • 20 december avslutning Norrtälje Kyrka

Registrerade medlemmar 2013-12-31 är 190 st.

Verksamhetsberättelse 2013 Läs mer »

Varukorg
Rulla till toppen