home icon - hem symbol   |   VERKSAMHETSBERÄTTELSER   |   FÖRTROENDEVALDA   |   ÅRSMÖTESHANDLINGAR   |   ÅRETS FREIJA

Freijas årsmöteshandlingar

Här hittar du Freijas årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll för innevarande och föregående år.  
Har du frågor eller om du vill ha tillgång till äldre protokoll så maila till sekreteraren på info@freija.se.

Styrelseprotokoll

Samtliga aktuella styrelseprotokoll finns i pappersform hos kassoren@freija.se.
 

06 mars 2024

Årsmöteshandlingar 2024

Årsmötesprotokoll 2024.pdf Kallelse till Freijas årsmöte 2024.pdf Bilaga 1. Förslag från medlem med tips om hur Freija kan öka sina intäkter.pdf Bilaga 2. Förslag från styrelsen om ökad årsavgift för…

06 mars 2024
22 mars 2023

Årsmöteshandlingar 2023

Årsmötesprotokoll 2023.pdf Kallelse till Freijas årsmöte 2023.pdf Bilaga 1. Förslag till stadgerevidering för Freija 2023.pdf Bilaga 2. Styrelsens ställningstagande till förslag om stadgerevidering.pdf Verksamhetsberättelse 2022.pdf Freija Årsredovisning 220101-221231.pdf Revisionsberättelse 2022.pdf…

22 mars 2023
01 mars 2022

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötesprotokoll 2022.pdf Kallelse till årsmöte 2022.pdf Verksamhetsberättelse Freija 2021.pdf Ekonomisk berättelse Freija 2021.pdf Revisionsberättelse för 2021.pdf Valberedningens förslag till val på Freijas årsmöte 2022.pdf Medlemsavgifter 2022.pdf Förslag från medlemmar angående…

01 mars 2022
01 mars 2021

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötesprotokoll 2021-03-11.pdf Kallelse inklusive dagordning Freija årsmöte 2021.pdf Verksamhetsberättelse Freija 2020.pdf Ekonomisk berättelse (RR o BR), Freija 200101-201231.pdf Revisionsberättelse.pdf Valberedningens förslag till Freija Styrelse 2021.pdf Zoom-instruktioner.pdf

01 mars 2021
01 mars 2020

Årsmöteshandlingar 2020

Årsmötesprotokoll 2020.pdf Förslag till dagordning vid Freijas årsmöte 2020.pdf Valberedningens förslag 2020.pdf BR o RR Freija 190101-191231.pdf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019.pdf

01 mars 2020
Varukorg
Rulla till toppen