home icon - hem symbol   |   VERKSAMHETSBERÄTTELSER   |   FÖRTROENDEVALDA   |   ÅRSMÖTESHANDLINGAR   |   ÅRETS FREIJA

Freijas förtroendevalda 1988 – 2023

2023

Freija · 35 år

Ordförande Annika Ismarker
Ledamöter
Anna Malvina Svennung, vice ordf.
Helen Sandberg, kassör
Marie Györi, sekr.
Annika Averland
Susann Granström
Suppleanter
Emma Röttorp
Annkristin Hult

Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Katarina Holmberg, sammankallande
Agneta Hammarberg
Lotta Unosson, suppleant
Antal medlemmar1 jan 2023: 220 st

2023
2022

Freija · 34 år

Ordförande Annika Ismarker
Ledamöter
Anna Malvina Svennung, vice ordf.
Helen Sandberg, kassör
Susanne Granström
Annika Averland
Anneli Asplund
Suppleanter
Elin Pettersson
Marie Györi, sekr.
Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Katarina Holmberg, sammankallande
Agneta Hammarberg
Lotta Unosson, suppleant
Antal medlemmar 1 jan 2022: 209 st

2022
2021

Freija · 33 år

Ordförande Birgitta Björling
Ledamöter
Annika Averland, vice ordf.
Helen Sandberg, kassör
Marie Györi, sekr.
Annika Ismarker
Anneli Asplund
Suppleanter
Pia Anjou
Alexandra Wolk
Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Anna Eriksson Burman, sammankallande
Carina Fredlund
Karin Beronius, suppleant
Antal medlemmar: 209 st

2021
2020

Freija · 32 år

Ordförande Birgitta Björling
Ledamöter
Katarina Holmberg, vice ordf.
Helen Sandberg, kassör
Marie Györi, sekr.
Annika Ismarker
Annika Averland
Suppleanter
Pia Anjou
Anneli Asplund
Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Anna Eriksson Burman, sammankallande
Carina Fredlund
Karin Beronius, suppleant
Antal medlemmar: 197 st

2020
2019

Freija · 31 år

Ordförande Birgitta Björling
Ledamöter
Carina Fredlund, vice ordf.
Helen Sandberg, kassör
Marie Györi, sekr.
Katarina Holmberg
Annika Averland
Suppleanter
Annika Ismarker
Linda Andersson
Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Eva Lindén, sammankallande
Margaretha Westerberg
Anna Eriksson Burman, suppleant
Antal medlemmar: 212 st

2019
2018

Freija · 30 år

Ordförande Carina Fredlund
Ledamöter
Anna Eriksson Burman, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Marie Györi, sekr.
Annette Göthlin
Katarina Holmberg
Suppleanter
Annika Averland
Karin Beronius
Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Lena Lindström, sammankallande
Eva Lindén
Margaretha Westerberg, suppleant
Antal medlemmar: 204 st

2018
2017

Freija · 29 år

Ordförande Carina Fredlund
Ledamöter
Anna Eriksson Burman, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Annette Göthlin
Anna Eneroth
Marie Györi
Suppleanter
Lena Norrman
Karin Beronius
Revisor och revisorssuppleant
Monica Lind och Hélène Örtqvist
Valberedning
Lena Lindström, sammankallande
Margaretha Westerberg
Eva Lindén, suppleant
Antal medlemmar: 191 st

2017
2016

Freija · 28 år

Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Anna Eriksson Burman, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Annette Göthlin
Margaretha Lindbäck
Marie Györi
Suppleanter
Margaretha Westerberg, sekreterare
Catharina Hansen Lidholm
Revisor och revisorssuppleant
Eva Stridsberg och Hélène Örtqvist
Valberedning
Eva Wilén-Olsson, sammankallande
Lena Lindström
Eva Lindén, suppleant
Antal medlemmar: 175 st

2016
2015

Freija · 27 år

Ordförande Ewa Olofsdotter Degerstedt
Ledamöter
Hannele Gladh, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Annette Göthlin, sekreterare
Margaretha Lindbäck
Ulrika Hilmersson
Suppleanter
Anna Eriksson Burman
Catharina Hansen Lidholm
Revisor och revisorssuppleant
Eva Stridsberg och Hélène Örtqvist
Valberedning
Eva Wilén-Olsson, sammankallande
Lena Lindström
Eva Lindén, suppleant
Antal medlemmar: 181 st

2015
2014

Freija · 26 år

Ordförande Anette Hägerfelth
Ledamöter
Hannele Gladh, vice ordf.
Birgitta Björling, kassör
Margaretha Westerberg, sekreterare
Ewa Olofsdotter Degerstedt
Inga-Lill Andersson
Suppleanter
Ulrika Hilmersson
Catharina Hansen Lidholm
Revisor och revisorssuppleant
Eva Stridsberg och Hélène Örtqvist
Valberedning
Eva Wilén-Olsson, sammankallande
Lena Lindström
Eva Lindén, suppleant
Antal medlemmar: 197 st

2014
2013

Freija · 25 år

Ordförande Lena Lindström
Ledamöter
Anette Hägerfelth, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Margaretha Westerberg, sekreterare
Ulrika Hilmersson
Suppleanter
Eva Lindén
Hannele Gladh
Revisor och revisorssuppleant
Eva Stridsberg och Hélène Örtqvist
Valberedning
Eva Wilén-Olsson, sammankallande
Anna-Lena Konradsson
Karin Carlander, suppleant
Antal medlemmar: 190 st

2013
2012

Freija · 24 år

Ordförande Eva Lindén
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Margaretha Westerberg, sekreterare
Lena Norrman
Åsa Lundborg
Suppleanter
Anette Hägerfelth
Hannele Gladh
Revisor och revisorssuppleant
Eva Stridsberg och Hélène Örtqvist
Valberedning
Eva Wilén-Olsson, sammankallande
Anna-Lena Konradsson
Karin Carlander, suppleant
Antal medlemmar: 176 st

2012
2011

Freija · 23 år

Ordförande Eva Lindén
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Osa Albinson
Lena Norrman
Åsa Lundborg
Suppleanter
Margaretha Westerberg, sekreterare
Eva Rohde
Revisor och revisorssuppleant
Inger Rohdin och Eva Stridsberg
Valberedning
Anna-Lena Konradsson, sammankallande
Eva Wilén-Olsson
Karin Carlander, suppleant
Antal medlemmar: 163 st

2011
2010

Freija · 22 år

Ordförande Eva Lindén
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Lena Norrman
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Eva Rohde
Revisor och revisorssuppleant
Inger Rohdin och Eva Stridsberg
Valberedning
Anna-Lena Konradsson, sammankallande
Eva Wilén-Olsson
Karin Carlander, suppleant
Antal medlemmar: 190 st

2010
2009

Freija · 21 år

Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Monica Fröling, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Josefin Ekberg
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Birgitta Österlin
Revisor och revisorssuppleant
Inger Rohdin och Eva Stridsberg
Valberedning
Anna-Lena Konradsson, sammankallande
Eva Wilén-Olsson
Eva Lindén, suppleant
Antal medlemmar: 181 st

2009
2008

Freija · 20 år

Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Lena Lindström, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Josefin Ekberg
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Åsa Lundborg
Birgitta Österlin
Revisor och revisorssuppleant
Inger Rohdin och Eva Stridsberg
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: 173 st

2008
2007

Freija · 19 år

Ordförande Lena Norrman
Ledamöter
Inger Gustafsson, vice ordf.
Anna-Lena Konradsson, kassör
Osa Albinson, sekreterare
Kristina Anerfält-Jansson
Zumreta Dzonlic
Suppleanter
Lena Lindström
Josefin Ekberg
Revisor och revisorssuppleant
Inger Rohdin och Eva Stridsberg
Valberedning
Lena Pousette, sammankallande
Audrey Malmgren Hansen
Boel Högberg, suppleant
Antal medlemmar: 147 st

2007
2006

Freija · 18 år

Ordförande Gudrun Sondell
Ledamöter:
Anna-Lena Konradsson, kassör
Audrey Malmgren Hansen, sekreterare
Inger Gustafsson
Kristina Anerfält-Jansson
Bibbi Trenter
Suppleanter:
Katarina Pihlström
Lena Pousette
Revisor och revisorssuppleant
Inger Rohdin och Eva Stridsberg
Valberedning
Eva Wilén Olsson, sammankallande
Christina Johansson
Eva Lundqvist, suppleant
Antal medlemmar: 132 st

2006
2005

Freija · 17 år

Ordförande: Ingen valdes, istället en extra ledamot
Ledamöter:
Eva Wilén Olsson
Gudrun Sondell
Anna-Lena Konradsson
Bibbi Trenter
Audrey Malmgren Hansen
Inger Gustafsson
Suppleanter:
Kristina Anerfält-Jansson
Lena Pousette
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: 110 st

2005
2004

Freija · 16 år

Ordförande: Lena Pousette
Styrelseledamöter
Eva Wilen Olsson, vice ordf
Anna-Lena Konradsson, kassör
Barbro Tannborg
Bibbi Trenter
Mija Ahlström
Gudrun Sondell
Styrelsesuppleanter:
Kristina Anerfelt Jansson
Gunilla Hallberg
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: 115 st

2004
2003

Freija · 15 år

Ordförande: Lena Pousette
Styrelseledamöter
Kerstin Samsioe, vice ordf
Anna-Lena Konradsson, kassör
China Johansson, sekreterare
Barbro Tannborg
Mija Ahlström
Styrelsesuppleanter:
Ylva Ringhagen
Anu Ekman
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: ca 100 st

2003
2002

Freija · 14 år

Ordförande: Eva Carlsson
Styrelseledamöter
Anna-Lena Konradsson, kassör
China Johansson
Anu Ekman
Styrelsesuppleanter:
Ylva Ringhagen
Kerstin Samsioe
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: ca 106 st

2002
2001

Freija · 13 år

Ordförande: Eva Carlsson
Styrelseledamöter
Yvonne Lindroos Andersson, kassör
China Johansson
Maria Jansson
Ingegerd Magnusson
Styrelsesuppleanter:
Ylva Ringhagen
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: ca 94 st

2001
2000

Freija · 12 år

Ordförande: Colette Wijkander Garrette
Styrelseledamöter
Yvonne Lindroos Andersson, kassör
Christina Johansson
Astrid Sköldebring
Ingegerd Magnusson
Susanne Karlsson
Styrelsesuppleanter:
Gunnel Johansson
Maria Jansson
Eva Carlsson
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: x st

2000
1999

Freija · 11 år

Ordförande: Lena Norrman
Styrelseledamöter
Yvonne Lindroos Andersson, kassör
Eva Wilen Olsson
Susanne Karlsson
Annika Thorin Liljeblad
Styrelsesuppleanter:
Gunnel Johansson
Elisabeth Eriksson
Colette Garrette
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: x st

1999
1998

Freija · 10 år

Ordförande: Lena Norrman
Styrelseledamöter
Margareta Björklund, kassör (del av)
Karin Carlander, sekreterare
Birgitta Porath
Eva Wilén-Olsson
Katarina Gustavsson-Lindqvist
Styrelsesuppleanter:
Monica Lind
Henriette von Hidweg
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: x st

1998
1997

Freija · 9 år

Ordförande: Katarina Jansson
Styrelseledamöter
Margareta Björklund, kassör
Karin Carlander, sekreterare
Eva Olsson
Birgitta Porath
Monica Lind
Styrelsesuppleanter:
Katarina Gustavsson
Elisabet Eriksson
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: x st

1997
1996

Freija · 8 år

Ordförande: Eva Olsson
Styrelseledamöter
Louise Angleryd, kassör
Karin Carlander
Monica Engvall
Elisabeth Eriksson
Birgitta Porath
Styrelsesuppleanter:
Katarina Jansson
Bibbi Trenter
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: 93 st (i 82 medlemsföretag)

1996
1995

Freija · 7 år

Ordförande: Eva Olsson
Styrelseledamöter
Louise Angleryd, kassör
Birgitta Porath
Maria Jansson
Elisabeth Eriksson
Monica Engvall
Styrelsesuppleanter:
Bibbi Trenter
Karin Carlander
Revisor och revisorssuppleant
? och ?
Valberedning
?, sammankallande
?
?, suppleant
Antal medlemmar: x st

1995
1994

Freija · 6 år

Ordförande: Eva Olsson
Styrelseledamöter
Louise Angleryd, kassör
Birgitta Porath, sekr.
Maria Jansson
Elisabeth Eriksson
Karin Hammarberg
Styrelsesuppleanter:
Margareta Björklund
Bibbi Trenter
Revisor och revisorssuppleant
Hélène Örtqvist och Eva Carlsson
Valberedning
Anette Magnusson, sammankallande
Ulla Nyberg
Mia Gillersand-Rinman, suppleant
Antal medlemmar: 76 st

1994
1993

Freija · 5 år

Ordförande: Birgitta Porath
Kassör: Louise Angleryd
Ledamöter: Ulla Nyberg, Bibbi Trenter, Maria Jansson och Meit Söderlund.
Suppleanter: Sara Lind och Christina Baalack

1993
1992

Freija · 4 år

Ordförande: Birgitta Porath
Kassör: Louise Angleryd
Ledamöter: Ulla Nyberg, Bibbi Trenter, Maria Jansson och Meit Söderlund.
Suppleanter: Sara Lind och Christina Baalack
Valberedning: Eva Carlsson och Eva Olsson

1992
1991

Freija · 3 år
Konstituerande årsmöte 5 mars 1991

Till ordförande (1 år) valdes Birgitta Porath
Till styrelseledamöter (1 år) valdes Louise Angleryd (kassör), Ulla Nyberg och Bibbi Trenter (sekreterare).
Till styrelsesuppleanter (1 år) valdes Christina Baalack och Sara Lind.
Till revisor valdes Hélène Örtqvist och till revisorssuppleant valdes Eva Carlsson.
Till valberedning valdes Eva Carlsson och Eva Olsson, med Marianne Lundin som suppleant.

1991
1990

Freija · 2 år

Första årsmötet hölls på alla hjärtans dag 1990.
Ordf./Sekr.: Birgitta Porath
Kassör: Louise Angleryd

1990
1989

Freija · 1 år

Freija har funnits i ett år som nätverk efter modell Rotary, informell ordförande/sekr. är Birgitta Porath.
Antal medlemmar: 54 olika företag, en del med två delägare.

1989
1988

Freija startas

Yvonne Svensson, Karin Hammarberg, Birgitta Porath och Ewa Ohlsson skickar ut ett brev till kvinnliga företagare i Norrtälje 17/5 med inbjudan till träff för starta kvinnligt företagarnätverk i juni 1988.

1988
Varukorg
Rulla till toppen