Membership Level: Freijalöv

Anki Belsander

Freijalöv. Har drivit och ägt Akeba i Norrtälje fram till och med 2016.

Inger Gustafsson

Freijalöv. Haft Bildbygget AB med reklam- och utställningsverksamhet.

Isabella Westring

Freijalöv. Har haft butiken Dogger AB som säljer fisketillbehör.

Scroll to Top