Arkiv: Businesses

Företag och organisationer

Hälsa Hela Livet – GB Holmgrens Kost- och Livsstilsförändring

Jag erbjuder tjänster för dig som vill bibehålla din hälsa och livskraft långsiktigt. I tjänsterna ingår individuell rådgivning om kost och livsstil, coachingsstöd och praktiska verktyg.
Oavsett om du enbart vill se över din hälsa och förebygga ohälsa, minska trassel med mage-tarm, öka energi, minska i vikt, minska metabol ohälsa, få bättre blodsockerbalans eller öka välmående trots kronisk sjukdom (t.ex autoimmun), så kan jag hjälpa dig att få bättre förutsättningar för långvarig hälsa.
Jag tar hänsyn till alla delar av din livsstil och har som ambition att hitta orsakerna till dina hälsoproblem enligt ett funktionsmedicinskt förhållningssätt.
Råd och åtgärdsprogram anpassas till dina mål, din individuella situation och dina förutsättningar. Råden omfattar kosthållning, motion & rörelse, dygnsrytm, sömn och stress.
Alla råd och åtgärder är baserade på evolutionär, vetenskaplig grund och ser människan som en helhet, där alla delar hänger ihop och påverkar varandra. Jag lägger stor vikt vid kosthållning och använder mig av Paleokost som en grund.
Jag är diplomerad FMI Funktionsmedicinsk Hälsocoach, Paleo Kost- och Hälsocoach och Näringsterapeut.

Dahl & Partners - logo

Dahl & Partners AB

Byggnation av hus, garage, attefallshus, altaner mm
Markentreprenader
Bygglovsritningar
Konsultation bygg

OAgentur

Agent med varumärken inom inredning och accessoarer.
Säsongsbutik på Gräddö, designbutiken Gräddö Pop Up Shop med utvalda design- och trädgårdsprodukter.

Anna Linde AB

Erbjuder traditionellt terapeutisk behandling (KBT) för enskilda och par, med fokus på sexologiska problem och intimitet. Jobbar mestadels digitalt, utifrån möjligheterna för klienten/patienten. Tex kring frågor som olika lust, problem med samspel/kommunikation, olika sexuella intressen eller önskemål, anknytningsproblem, svartsjuka, oro för sexuella beteenden och annat.
Vidareutbildad till Dans- och rörelseterapeut (DMT) och kan erbjuda sessioner för ångest, nedstämdhet, stressrelaterad ohälsa. För den som inte vill eller använder det talade ordet som bäst.

Förutom terapeutisk verksamhet erbjuder jag coaching inom samma fält (Relationer, Sex, Intimitet) samt föreläser.

Scroll to Top