doc

Välkommen till Freijas årsmöte 2010

Tid: Onsdagen den 10 mars kl 19.00

Plats: s/s Norrtelje, Norrtälje hamn

Vi hoppas att du med många andra medlemmar har möjlighet och lust att komma för att fira att våren närmar sig samtidigt som du närvarar på Freijas årsmöte 2010. Enligt traditionen så serveras lite förtäring och för att den och stolarna skall räcka till så vill vi att du anmäler dig senast måndagen 8 mars.

Vi lovar dig en trevlig kväll där bland annat utmärkelsen årets Freija kommer att delas ut.

Dagordning enligt stadgarnas § 8:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Frågan om mötet blivit behörigen kallat samt fastställande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande.
 5. Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
 6. Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande.
 8. Val av fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.
 9. Val av ordinarie revisor och en suppleant.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Förslag från styrelsen och medlemmar.
 13. Övriga informationsfrågor.
 14. Mötets avslutande.

Årsmötesdokument

docdagordning-arsmote2010.doc

pdfstadgar_Freija_rev1996-03-12.pdf

docverksamhetsberattelse_2009.doc

pdfekonomiskberattelse2009.pdf

pdfbil_03_revisionsberattelse2009.pdf

docbil_04_medlemskategorier.doc

docbil_05_verksamhetsplan_2010.doc

Varukorg
Rulla till toppen