Protokoll och årsmöteshandlingar

Här hittar du Freijas styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar för innevarande och föregående år.  Dokumenten läggs upp av Freijas styrelses protokollförare/sekreterare i avsikten att göra styrelsearbetet så transparent som möjligt och för att medlemmar ska kunna se vilka beslut som fattas under året. Beslutspunkter med personuppgifter samt annat icke offentligt material, noteras som bilaga till protokoll och finns att tillgå i pappersform tillsammans med Freijas bokföring.
Har du frågor eller om du vill ha tillgång till äldre protokoll så maila till sekreteraren på info@freija.se.

Styrelseprotokoll 2020

vid frågor maila info@freija.se.

Årsmöteshandlingar 2020

Styrelseprotokoll 2019

Årsmöteshandlingar 2019

Styrelseprotokoll 2018

Årsmöteshandlingar 2018

 .

Protokoll 2017

Årsmöteshandlingar 2017

Årsmöteshandlingar 2016

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2014

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2011

Årsmöteshandlingar 2010

Årsmöteshandlingar 2009

Årsmöteshandlingar 2008

Årsmöteshandlingar 2007

 

Scroll to Top