Seminarium

Engagerande seminarium 15 nov 2012

Torsdagskvällen den 15 november 2012 så hölls ett engagerande seminarium med tema genus och innovationer i Norrtälje genomfört av BalticFem i samarbete med Freija och Campus Roslagen. Det kom ett trettiotal företagare och andra intresserade för att lyssna till Malin Lindberg, Luleå Tekniska universitet, Gunilla Sterner, www.engarden.se och Sofi Piehl www.gullungepilen.se.

Se foton på Flickr

Malin pratade om trender, teori och tillväxt när det gäller genus och innovationer – dvs hon beskrev sitt eget forskningsområde och sina resultat som hon också satte i ett sammanhang för oss alla. Skillnaden mellan genus (= föreställningar om kön) och jämställdhet (= politik), vad innovation betyder och varför och hur det har betydelse för oss. Hon knöt också an till nätverkens och den idella sektorns betydelse när det gäller den nya definitionen av innovationer som ju är betydligt bredare än bara en tillverkad produkt och använde som exempel Quadruple Helix Central Baltic, projektet som BalticFem initierade och medverkade i.

Sedan kom Gunilla Sterner som förutom sitt dagjobb på Länsstyrelsen i Stockholms läns som särskilt sakkunnig i jämställdhet också driver ett företag som hästuppfödare och innovatör på Södertörn, www.engarden.se. Hon beskrev hur hon uppfunnit och tagit patent och nu säljer en galosch för hästar. Hennes budskap var till oss alla att även om det fortfarande finns ”stelbenta” byråkrater som man kan få problem med så är det faktiskt inte så svårt utan det är värt att prova. Ta kontakt med uppfinnarföreningen eller andra nätverk (QUIS) så går det att få hjälp att både bolla ideer och söka pengar.

Som avslutning så pratade Sofi Piehl, nybliven heltidsföretagare från Roslagen, om den undersökning hon gjorde för några år sedan om hur skattemyndigheten behandlar kvinnor som driver hästföretag.

Vi fick verkligen något att tänka på och jobba vidare på! Moderator under kvällen var Lars Bäck, BalticFem och pratade gjorde också Margareta Spång, BalticFem.  Tack till alla som medverkade!

Inspirationskväll om kvinnors företagande 2011

Varför pratar vi kvinnors företagande? Spelar det någon roll?

Sedan 2010 har det pågått en turistklustersatsning inom ramen för EU-projektet Quadruple Helix. Projektägaren Norrtälje kommun och flera småföretagare i Roslagen, däribland några Freijor, har deltagit i satsningen som bl.a. mynnat ut i samarbete kring cykelleder och mobilapplikationer. Projektet har också haft medverkan av entreprenörskapsforskare från KTH. Vi får nu möjligheten att lyssna till, diskutera med och inspireras av dem.

Tid: Tisdagen 29 november 2011, kl. 18:30

Plats: Havet, Astrid Lindgrens gata 2 på Campus Roslagen i Norrtälje.

Kostnad: Nej. Fika med tilltugg serveras så vi behöver din bindande anmälan senast 27/11 till margareta@balticfem.com, tel. 0733321771.

Program

18:30 Registrering, fika
Quadruple hälsar välkommen

18:50 Vad är entreprenörskap? Teori och praktik med Quadruple Helix
Entreprenörskapsforskarna professor Monica Lindgren och docent Johann Packendorff – KTH.
”Kvinnors företagande och regional tillväxt: Nya perspektiv på samarbete och innovation.”
Praktiskt exempel – Cykelled Roslagen med karta och mobilapp.

20:00 Freijor – företagare att räkna med! eller?
Filosofie doktor Audrey Malmgren Hansen – Stockholms Pedagogiska center, presenterar en webbenkätundersökning som resulterat i några hårda fakta och några utgångspunkter att jobba vidare med. Undersökningen genomfördes våren 2011 för Freija.

20:30-20:45 Avslutning
Sammanfattningsdiskussion. Betydelse, likheter och skillnader – kluster och nätverk.

Moderator: Lars Bäck, BalticFem

Arrangörer: EU projektet Quadruple Helix Central Baltic, Norrtälje kommun tillsammans med BalticFem, FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk och Campus Roslagen

Inbjudan som fil pdfinspirationskvall.291111.pdf

Scroll to Top