Inspirationskväll om kvinnors företagande 2011

Varför pratar vi kvinnors företagande? Spelar det någon roll?

Sedan 2010 har det pågått en turistklustersatsning inom ramen för EU-projektet Quadruple Helix. Projektägaren Norrtälje kommun och flera småföretagare i Roslagen, däribland några Freijor, har deltagit i satsningen som bl.a. mynnat ut i samarbete kring cykelleder och mobilapplikationer. Projektet har också haft medverkan av entreprenörskapsforskare från KTH. Vi får nu möjligheten att lyssna till, diskutera med och inspireras av dem.

Tid: Tisdagen 29 november 2011, kl. 18:30

Plats: Havet, Astrid Lindgrens gata 2 på Campus Roslagen i Norrtälje.

Kostnad: Nej. Fika med tilltugg serveras så vi behöver din bindande anmälan senast 27/11 till margareta@balticfem.com, tel. 0733321771.

Program

18:30 Registrering, fika
Quadruple hälsar välkommen

18:50 Vad är entreprenörskap? Teori och praktik med Quadruple Helix
Entreprenörskapsforskarna professor Monica Lindgren och docent Johann Packendorff – KTH.
“Kvinnors företagande och regional tillväxt: Nya perspektiv på samarbete och innovation.”
Praktiskt exempel – Cykelled Roslagen med karta och mobilapp.

20:00 Freijor – företagare att räkna med! eller?
Filosofie doktor Audrey Malmgren Hansen – Stockholms Pedagogiska center, presenterar en webbenkätundersökning som resulterat i några hårda fakta och några utgångspunkter att jobba vidare med. Undersökningen genomfördes våren 2011 för Freija.

20:30-20:45 Avslutning
Sammanfattningsdiskussion. Betydelse, likheter och skillnader – kluster och nätverk.

Moderator: Lars Bäck, BalticFem

Arrangörer: EU projektet Quadruple Helix Central Baltic, Norrtälje kommun tillsammans med BalticFem, FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk och Campus Roslagen

Inbjudan som fil pdfinspirationskvall.291111.pdf

Varukorg
Rulla till toppen