Kvinnoseminarium 24 juli 2010

Skebobruks Museiförening, Skebobruks Kulturförening och Skebo Herrgård inbjuder till seminarium

  • lördag 24 juli 2010
  • i Stallet, Skebo Herrgård,
  • kl 13.00-15.45.

Kvinnorna i vallonbrukssamhället

I samarbete med Vallonbruk i Uppland, Kultur & Fritid, Norrtälje kommun och ABF.

En del av Hemvändardagen 2010.

Seminariet ingår i firandet av Hemvändardagen 2010. Lördag 24 juli pågår scenprogram på borggården i Skebobruk kl 11-16. Viksbåten bjuder på turer på Närdingen, Museet är öppet hela dagen, Skebokorv och Skeboöl serveras och på kvällen följer den traditionella vallonska utklädningsfesten. Program för hela dagen finns på www.skebobruksmuseum.se.

Deltagaravgift

Att delta i seminariet kostar 200 kr.

Lätt lunch (Caesarsallad) kostar 75 kr.

Avgiften sätts in på Skebobruks Museiförenings plusgirokonto 162 35 92-1 senast den 10 juli. De är glada för att få in anmälningar så tidigt som möjligt för att kunna reservera rätt lokal.

Mannen gick till jobbet i smedjan på söndag kväll och kom hem på lördag…

För resten av livet hade kvinnorna totalansvar. Sveriges suveränt konkurenskraftiga exportindustri, Vallonbruken i Uppland, byggde på samhällsidéer om partnerskap och ansvar. Deras framgång varade i ett par hundra år. Smedernas och kolarnas skicklighet och flit är väl dokumenterade. Det finns många tidiga bilder av yrkesstolta män.

Kvinnorna levde i allmänhet i deras skugga.

Hur kvinnornas hårda arbete bidrog till att skapa en unik miljö, som tidigt präglades av frihet från nöd, läskunnighet och kulturyttringar, är värt en klarare belysning.

Det här seminariet har som främsta syfte att stimulera ett studieintrese kring kvinnorollerna i ett ovanligt framgångsrikt samhällsbygge framför allt på 1700- och 1800-talet. Att 900 invandrade vallonfamiljer idag har etthundratusen stolta ättlingar i Sverige – det få man väl se som ett lyckat integrationsprojekt.

Välkommen till “Kvinnorna i vallonbrukssamhället”. Vi hoppas att de här timmarna ska ge deltagarna en inspirerande historisk inblick!

Program

12.00 – Lunch (Caesarsallad, 75 kr)

12.00 – 13.00 – Folkmusik från Skebo/Häverö Anne & Kerstin

 

Programledare: Susanne Axell

13.00 – Välkomsthälsning, Berit Jansson (v. ordf. i Kommunstyrelsen, Norrtälje kommun).

Varför ett kvinnoseminarium i Skebobruk? – Hans Hammarfors och Birgitta  Jonsson, Skebobruks Museiförening.

13.10 – Vallonbrukens kvinnor – en speciell historia. MaryAnn Olarsbo, Leufsta Bruksarkiv.

13.40 – Historiskt kvinnospel – scener ur vardagslivet. Kvinnofolket i 45:an, Lövstabruk

14.10 – Paus

14.30 – Herrgård och bruksgata, hur gör vi kvinnorollerna begripliga och interessanta. Eva Wrede, Bruno Liljefors stiftelse, Österbybruk.

14.50 – Kvinnoröster från gamla Skebo. Birgitta Jonson, Skebobruks Museiförening.

15.10 Kraften i historien – unga kvinnor då, nu och sedan. Cecilia Axelsson, fil dr, gymnasielärare i historia, Malmö.

Disussion

15.40 Avslutning, Suzanne Axell. (Buss till Stockholm avgår 16.00)

Ladda hem inbjudan/program » pdfKvinnoseminarium_programblad.pdf

Varukorg
Rulla till toppen