Årsmöte 2021 (online via Zoom)

Datum/tid
torsdag 11 mars 2021
19:00 - 21:00


I år blir det ett digitalt årsmöte i Freija. Vi ska försöka få alla att känna ”Freija” känslan, vi brukar ju ha trevligt på alla våra möten, årsstämma som julfest. Även om det nu sker digitalt. Detta innebär bland annat att du kan komma lite tidigare (från 18.30) och mingla lite innan mötet startar, vi har ett vinlotteri (du köper dina lotter i förväg genom att swisha 20 kr per lott senast 9 mars till Freijas swishnr 123-389 38 80 – swishmeddelande: lotteri och ditt namn) med live dragning, därför behöver vi tid att skriva ut och förbereda lotter enligt samma princip som vid adventslotteriet, och så kommer Årets Freija utnämnas och gratuleras. Zoom-instruktioner finns att ladda hem nedan. För att underlätta för mötesadministratören så vill vi att du anmäler dig till årsmötet. // Styrelsen

Kallelse

Härmed kallas alla medlemmar i Freija till årsmöte 2021.
Datum och tid: Torsdagen den 11 mars kl 19.00
Plats: Digitalt på Internet, via Zoom.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
2) Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
3) Dagordningens godkännande.
4) Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
5) Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6) Val av ordförande.
7) Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
8) Val av ordinarie revisor och en suppleant.
9) Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
10) Fastställande av årsavgiften för nästkommande (2022) verksamhetsår.
11) Förslag från styrelsen och medlemmarna

 • Styrelsen föreslår mötet att Freija med anledning av pandemin efterskänker medlemsavgiften för 2021 till samtliga medlemmar som betalt medlemsavgift under 2020.

12) Övriga frågor

Årsmöteshandlingar

Se nedan för kallelse inklusive dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2020, revisorernas berättelse och valberedningens förslag.

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” new_window=”true” columns=”3″ ids=”13392,13391,13390,13393,13394″]

 

Zoom-instruktioner

Du kommer att få din personliga länk till årsmötet samma dag som mötet går av stapeln. Har du inte fått någon mail med länk till mötet före kl 17.00 torsdagen 11 mars – kontrollera att du angav en rättstavad e-postadress och maila ev. rättelse till info@freija.se så kommer du få en ny länk till mötet.
Behöver du mer hjälp så kommer Freijan Boel Norman Högberg (tel 0708 619506) finnas tillhanda som mötesadministratör och teknisk assistens och hon hälsar att ni är välkomna att ringa henne om det uppstår något trassel.

[dg new_window=”true” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”13447″]

 

Anmälningar: 34 st


Avprickade Väntande
 • Boel Norman Högberg
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} , Mötesadministratör. Tel 0708 619506
 • Marie Györi
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} , Mötesadmin.
 • Osa Albinson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Susanne Ytterberg
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Helen Sandberg
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Annika Averland
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Kristin Enlund Svensson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Astrid Landgren Patteson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Margaretha Westerberg
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Eva Wilén-Olsson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Lena Norrman
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Kim Alge Pennström
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Sofia Dejke
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Lotta Grahn
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Eva Lindén
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Käthe Rubensson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Madeleine Norstedt
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Carina Fredlund
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Birgitta Björling
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Katarina Holmberg
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Annika Ismarker
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Pia Anjou
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Anneli Asplund
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Anna Eriksson Burman
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Karin Beronius
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Monica Lind
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Hélène Örtqvist
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Alexandra Wolk
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Tina Adolfsson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Jessika Patek
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Margaretha Lindbäck
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Lena Lindström
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Annelie Sundgren Sjöberg
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} ,
 • Maria Gerlofson
  #_BOOKINGFORMCUSTOM{foretag} , #_BOOKINGFORMCUSTOM{ort} , ursäkta sen anmälan! Fick återbud på det jag skulle gjort.
Har du frågor om betalning för medlemsträffar, maila kassoren@freija.se.
Vill du lägga till eller ändra något i din anmälan maila till webmaster@freija.se.

Anmälan/Betalning

Alla våra anmälningar är bindande, det betyder att får du förhinder måste du anmäla det i god tid innan mötet för att inte behöva betala anmälningsavgiften. Det är för att den som arrangerar mötet ska få rimlig förvarning om hur många som kommer. När din betalning inkommit så prickar kassören av dig och bekräftar din betalning. Det kan ibland ta några dagar. Glöm inte att ange ditt namn och datum för Freijaträffen när du betalar.
Betala kan du göra antingen till Freijas bg-konto 558-7282, eller via Swish till Freijas Swishnr 123-389 38 80.

Anmäl dig

Anmälan är stängd för detta evenemang.

Scroll to Top