Årsmöte 2021 (online via Zoom)

Datum/tid
torsdag 11 mars 2021
19:00 - 21:00


I år blir det ett digitalt årsmöte i Freija. Vi ska försöka få alla att känna ”Freija” känslan, vi brukar ju ha trevligt på alla våra möten, årsstämma som julfest. Även om det nu sker digitalt. Detta innebär bland annat att du kan komma lite tidigare (från 18.30) och mingla lite innan mötet startar, vi har ett vinlotteri (du köper dina lotter i förväg genom att swisha 20 kr per lott senast 9 mars till Freijas swishnr 123-389 38 80 – swishmeddelande: lotteri och ditt namn) med live dragning, därför behöver vi tid att skriva ut och förbereda lotter enligt samma princip som vid adventslotteriet, och så kommer Årets Freija utnämnas och gratuleras. Zoom-instruktioner finns att ladda hem nedan. För att underlätta för mötesadministratören så vill vi att du anmäler dig till årsmötet. // Styrelsen

Kallelse

Härmed kallas alla medlemmar i Freija till årsmöte 2021.
Datum och tid: Torsdagen den 11 mars kl 19.00
Plats: Digitalt på Internet, via Zoom.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
2) Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
3) Dagordningens godkännande.
4) Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
5) Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6) Val av ordförande.
7) Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
8) Val av ordinarie revisor och en suppleant.
9) Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
10) Fastställande av årsavgiften för nästkommande (2022) verksamhetsår.
11) Förslag från styrelsen och medlemmarna

 • Styrelsen föreslår mötet att Freija med anledning av pandemin efterskänker medlemsavgiften för 2021 till samtliga medlemmar som betalt medlemsavgift under 2020.

12) Övriga frågor

Årsmöteshandlingar

Se nedan för kallelse inklusive dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2020, revisorernas berättelse och valberedningens förslag.

 

Zoom-instruktioner

Du kommer att få din personliga länk till årsmötet samma dag som mötet går av stapeln. Har du inte fått någon mail med länk till mötet före kl 17.00 torsdagen 11 mars – kontrollera att du angav en rättstavad e-postadress och maila ev. rättelse till info@freija.se så kommer du få en ny länk till mötet.
Behöver du mer hjälp så kommer Freijan Boel Norman Högberg (tel 0708 619506) finnas tillhanda som mötesadministratör och teknisk assistens och hon hälsar att ni är välkomna att ringa henne om det uppstår något trassel.

 

Anmälningar: 34 st


Avprickade Väntande
 • Boel Norman Högberg
  boel@norrtaljehalsocenter.se
  Mötesadministratör. Tel 0708 619506
 • Marie Györi
  info@freija.se
  Mötesadmin.
 • Osa Albinson
  osa.albinson@gmail.com
 • Susanne Ytterberg
  Susanne.ytterberg@gmail.com
 • Helen Sandberg
  helen@sandbergredo.se
 • Annika Averland
  averland761@hotmail.com
 • Kristin Enlund Svensson
  kristin@ekonomiroslagen.se
 • Astrid Landgren Patteson
  astrid@kajak-uteliv.com
 • Margaretha Westerberg
  margarethawesterberg@hotmail.com
 • Eva Wilén-Olsson
  wilenolsson@hotmail.com
 • Lena Norrman
  Jilekonsult@gmail.com
 • Kim Alge Pennström
  info@kimkultur.se
 • Sofia Dejke
  sofia@studiokarma.se
 • Lotta Grahn
  66lotta.grahn@gmail.com
 • Eva Lindén
  eva.i.m@telia.com
 • Käthe Rubensson
  kathe@eldfluga.se
 • Madeleine Norstedt
  madeleine@ratius.se
 • Carina Fredlund
  carina@traduzionisvedesi.com
 • Birgitta Björling
  birgitta@bfbok.se
 • Katarina Holmberg
  katarina@norrteljemusteri.se
 • Annika Ismarker
  annika@ismarker.se
 • Pia Anjou
  piaanjou@gmail.com
 • Anneli Asplund
  info@anneko.se
 • Anna Eriksson Burman
  anna@synskarpan.se
 • Karin Beronius
  karin@tartstugan.se
 • Monica Lind
  monica@lindekonomi.se
 • Hélène Örtqvist
  helene.ortqvist@0176.se
 • Alexandra Wolk
  alexandra@ekonomiroslagen.se
 • Tina Adolfsson
  tina@6808.se
 • Jessika Patek
  jessika@patek.nu
 • Margaretha Lindbäck
  margaretha@happyretreat.se
 • Lena Lindström
  lena@jersogard.se
 • Annelie Sundgren Sjöberg
  info@kalka.se
 • Maria Gerlofson
  maria@actandgrow.se
  ursäkta sen anmälan! Fick återbud på det jag skulle gjort.
Det kan ta några dagar innan vi prickar av din anmälan.
Du glömde väl inte att ange ditt namn och datumet för Freijaträffen när du betalade? Har du frågor om betalning för medlemsträffar, maila kassoren@freija.se.
Vill du lägga till eller ändra något i din anmälan maila till webmaster@freija.se.

Anmäl dig

Anmälan är stängd för detta evenemang.

Scroll to Top