Business Category: Marknadsföring

AnlitaOss, Företagsnyttan AB

Vi driver lokala portaler för att konsument och företagare lättare ska hitta lokala förmågor istället för att anlita någon långt bort, för miljön, för trygghet, för enkelhet.
Första portalen innehåller allt inom “Bo & Byggande”, den heter AnlitaOss.se. Den andra portalen Företagsnyttan.se vänder sig i första hand till företagare och är inriktad mot Business-to-Business.

Båda portalerna har främst företag med lokal närvaro. Företaget, ägarna eller anställda finns i kommunen. Ibland görs undantag, beroende på verksamhetsinriktning och behov på orten.

  • Facebook
  • Instagram
  • Website
  • Website

Bransch(er): Marknadsföring

AnlitaOss, Företagsnyttan AB

Rallarvägen 37
Åkersberga, 184 40 

AnlitaOss, Företagsnyttan AB

Sjötullsgatan 4
Norrtälje, 761 30  

Freija:

Annika Eliasson

Maria Nilsson

JKN Consulting

JKN Consulting

JKN Consulting

Konsult inom marknadsföring och affärsutveckling samt projektledning.

Behöver du hjälp med att marknadsföra dig? Jag hjälper dig med allt ifrån att skapa en genomtänkt hemsida och ta fram enklare kommunikationsmaterial, till att sätta ramarna för hur du kommunicerar med dina kunder genom att skapa en strategisk varumärkesplattform och planera din kommunikation, med utgångspunkt i just din affärsidé och dina mål och visioner.

  • Facebook
  • Website

Bransch(er): AffärsutvecklingMarknadsföringProjektledning

JKN Consulting

Åkerövägen 12
Norrtälje, 761 94 

Website

070-581 81 22

Freija:

Jenny Närfors

Scroll to Top