Roslagsblomman

RoslagsBlomman och Resursen i Roslagen

Roslagsblomman

Vi är en ideell förening och har en s.k året-runt-verkande-majblomma! Som stödjer barn/ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer, men endast i Norrtälje kommun. Se vidare på vår hemsida samt FB sida. Vi har verkat sedan 2013.

Vi har även ett socialt företag, Resursen i Roslagen, där vi bla utför RUT-tjänster och jobbar med en liten konferensanläggning på Salnö Gård. Vi har deltagare via Arbetsförmedlingen, och dom deltar även i arbetet på RoslagsBlomman.

2018 var stolta mottagare av Norrtälje Nyckel.
Roslagsblomman är en ideell förening som stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun. Årets mottagare av Norrtälje nyckel, Marie Sandström och Carina Blom, är grundare av Roslagsblomman.
Utifrån individens behov görs ekonomiska insatser för att ge unga en aktiv och meningsfull fritid från att man går i klass 1 till 3:an i gymnasiet. Målet är att alla barn/ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter till att utöva idrott, musik eller andra aktiviteter.
Roslagsblomman ger unga stöd i vardagen, som i sin tur leder till social gemenskap, bättre hälsa och ett positivare samhällsklimat till förmån för både individen och kommunen. Marie och Carina brinner för arbetet med och för allas lika värde. Roslagsblommans omfattande och ideella insatser är väl värda Norrtälje Nyckel 2018. / Norrtälje kommun

  • Facebook
  • Instagram
  • Website
  • Website

Bransch(er): Hushållsnära tjänsterSociala företag

Tags: Hushållsnära tjänsterSociala företag

RoslagsBlomman och Resursen i Roslagen

Vigelsjövägen 3 B, 3 C
Norrtälje, 761 51 

Website

0700-460860

Freija:

Marie Sandström

RoslagsBlomman och Resursen i Roslagen Läs mer »