Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Birgitta Björling.
Ledamöter:
Katarina Holmberg.
Helen Sandberg.
Marie A Györi.
Annika Ismarker.
Annika Averland.

Suppleanter:
Anneli Asplund.
Pia Anjou.

Valberedning:
Anna Eriksson Burman
Carina Fredlund
Karin Beronius

Revisorer:
Monica Lind, ordinarie
Helene Örtqvist, suppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2020 haft 11 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten aviseras på webbplatsen och medlemmar är välkomna att närvara. Under Coronapandemin 2020 har den som velat delta digitalt haft den möjligheten.

Medlemmar
Den 31 december 2020 hade vi 197 betalande medlemmar.

Samverkan med andra aktörer
Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen, där Lena Norrman arbetar som rådgivare och Birgitta Björling sitter i styrelsen sedan årsmötet i mars. Vi har en Freija-representant i kommunens näringslivsråd och vi för en kontinuerlig dialog med de andra företagarföreningarna i kommunen.
Representanter för Freija brukar vara flitiga deltagare i olika program och näringslivsträffar anordnade av kommun och andra lokala aktörer men under 2020 har det på grund av Coronapandemin inte varit någon aktivitet.
Birgitta Björling och Lena Norrman har tidigare representerat Freija i kommunens arbete med Ung Företagsamhet UF och varit delaktig i deras arbeten samt närvarat på Jobbinspirationsdagarna men har under 2020 inte varit lika aktivt på grund av Coronapandemin.

Freijamöten under året
16/1 – Jallabina och BH-skola hos Qvinns och PXC Signhild.
19/2 – Besök hos Brandmännen i deras nya lokaler. Vi fick en rundvisning i deras sprillans nya lokaler och fick lära oss mer om hur räddningstjänsten i kommunen fungerar.
9/3 – Årsmöte på Åtellet. Josefin Ekberg utsågs till Årets Freija.
28/5 – Självhushållning i isoleringstider på Irisro Trädgård. Coronasäker träff där vi fick tips av Freijan Jessika Patek om hur växtkraften i naturen inspirerar oss att ta tillvara mat runtomkring oss. Vi fick inspiration, tips, råd om lättsam självhushållning och annat.
1/9 – Sommarfest Furusunds Värdshus. Då restriktionerna ändrades till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kunde vi ha en sommarfest på Furusunds Värdshus men med avstånd och Coronasäkert.

Under hösten ändrades läget och restriktionerna för Corona gjorde att det inte blev någon julfest. Istället anordnade vi ett adventslotteri med vår alldeles egna julvärdinna Marie Györi och har skapat lite aktivitet via Facebook istället då vi inte har kunnat ses fysiskt. Vi fortsätter efter adventslotteriet med slumpmässig presentation av 3 Freijor veckovis.

Årets Freija
Till årets Freija 2020 utsågs Josefin Ekberg som driver tidningen MagasinSkärgård. Josefin tilldelades blommor och en Freijanål tillverkad av Karin Carlander.

Varukorg
Rulla till toppen