Verksamhetsberättelse 2000

Styrelsen i kvinnliga företagarföreningen FREIJA lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000 – 01.

Styrelsen:
Lena Norrman, ordförande (tom 27/8), vice ordf. (from 28/8).
Collette Wijkander, vice ordf. (tom 27/8), ordförande (from 28/8).
Yvonne Lindroos-Andersson, kassör.
Astrid Sköldebring, sekreterare (tom 27/8).
Interrimsekreterare: Eva Carlsson och Christina Johansson.
Ingegerd Magnusson, sekreterare (from 0010).
Suzanne Karlsson, ledamot.
Christina Johansson, ledamot.
Gunnel Johansson, suppleant.
Maria Jansson, suppleant.
Eva Carlsson, suppleant.

Årsmöte
Årsmöte hölls på Pensionat Granparken den 8 mars 2000. Efter årsmötesförhandlingar bjöd Freija de närvarande på en god middag.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. De har hållits på kvällstid förutom ett under lunchtid. Styrelsen vill påminna om att även dessa möten är öppna och att samtliga medlemmar är välkomna att delta eller lämna in frågor, funderingar, förslag mm.

Frukostmöten
Var 3:e tisdag i månaden, med uppehåll för sommarsemester och Jul, har lunchmöten, utan lunchvärd, hållits på restaurang Lustgården kl 12.30. Mötena utvärderas på årsmötet. Hur skall de se ut under 2001?

Kvällsmöten

 • 7/4 Rockafton på Kärleksudden med Colletes band Split Vision
 • 9/5 Edeby handelsträdgård/Tusen Små Grisar
 • 16/6 Våravslutning – Genuina Konst & Sånt, Gräddö
 • 24/9 Planerat besök på Greyhound Park – inställt pga för få deltagare
 • 19/10 Planerat Freijor-surfar-på-nätet-möte med Lena Norrman – inställt eftersom Lena åkte till Kanada
 • 13/11 Freijor-surfar-på-nätet-möte
 • 6/12 Julavslutning på Sanda Gård
 • 25/1-01 Försäkringskväll på Granparken
 • 21/2-01 Freijakväll på Granparken

Representation
Representanter från Freijas styrelse har under verksamhetsåret deltagit i olika möten anordnade av Norrtälje Kommun, Rådhuset, Sparbanken, Resursnätet och andra företagarföreningar.

Övrigt

 • Årets Freija: Inger Gustavsson, Bildbygget. Producerade och donerade solrosen till Freijas broschyr och websida.
 • Websida: Freija.net kom i gång efter årsskiftet och kan nu uppdateras kontinuerligt. Ett branschregister är under uppbyggnad och blir klart uder våren.
 • Rosor: Freija har återigen planterat 42 rosor på stadesn gator. Några vissnade dock vilket skall kompenseras i vår.
 • Bulletiner: Under verksamhetsåret har 6 Bulletiner skickats ut. (Årg 3, nr 2-5 samt årg 4 nr 1-2) tillika inbjudningar mm.
 • Julkransar: Lena Norrman och Ewa Wilén-Olsson har inbringat ca 1000:- till Freija genom julkransförsäljning.
 • Marschaller: På nyårsafton genomförde Freija återigen en marschallceremoni. Ca 3000 marschaller tändes runt Norrtäljeån och 100-150 besökare samlades vid Konsthallen där Norrtälje Manskör sjöng och Kickan Losell nyårstalade. Den uppskattade sammankomsten avslutades med hopp om återseende nästa år.
 • Radio Roslagen: Freija har genom Lena Norrman medverkat i Radio Roslagens sändningar på fredagsmorgnarna. Föreningen får stort utrymme i programmet där vi bland annat kan presentera våra företag.
 • Aktieklubben: Karin Carlanders klubb med 14 medlemmar är i gång sedan i våras. Fler klubbar efterlyses.
 • Vingen: Nästan alla Freijor har via påslag på medlemsavgiften bidragit till monumentet, Vingen i Norrtälje.
 • Årets kvinnliga företagare i Freija: Norrtälje kommun utser under året Årets Företagare. Freijas egen nominering till detta evemenag har bl a varit Anki Belsander på Akeba dock har Freija ej lyckats med någon av sina nomineringar. Vi i Freija kommer i fortsättningen att försöka kora någon varje år till årets företagare.

Styrelsens kommentarer
Under det här året har flera nya styrelsemedlemmar fått visa framfötterna. Under perioden har styrelsen genomgått ett par större omdaningar då en ny ordförande gick på och en ny sekreterare tog vid. De nya styrelsemedlemmarna har under året lärt känna varandra och tillsammans utvecklat ett arbetssätt som fungerar. Freija har likt föregående år flitigt figurerat i olika sammanhang inom kommunen vilket skapar både förväntningar och respekt gentemot föreningen. Detta borgar för fortsatta framtida samarbetsprojekt samt för nya upptåg från Freijorna.

Föreningen gör sig även synbar på nätet med en numera uppdaterad websida som inom kort får ett branschregister. Allt fler Freijor kommunicerar via e-mail. Det är dock inte bara datorkommunikation som gäller – det viktigaste är gemenskap och personlig kontakt, företagare emellan vilket vi försöker ta fasta på inom Freija.

Tack för visat förtroende.

Varukorg
Rulla till toppen