Verksamhetsberättelse 1996

Verksamhetsberättelse 1996-97 för FREIJA ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING.

Styrelsen har sedan det förra årsmötet bestått av:
Eva Olsson, ordförande.
Louise Angleryd, kassör.
Karin Carlander, ledamot.
Monica Engvall, ledamot.
Elisabeth Eriksson, ledamot.
Birgitta Porath, ledamot.
Katarina Jansson, suppleant.
Bibbi Trenter, suppleant.

Årsmötet 1996 hölls den 12 mars på Granparken med 21 medlemmar och några gäster närvarande. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd Freija de deltagande på middag. Därefter höll Pia Bergh ett anförande om personlig utveckling ..

Föreningen bestod 1996 av 93 betalande medlemmar i 82 medlemsföretag. Styrelsen har hållit tre egna möten mellan årsmötena och dessemellan haft telefon- och direktkontakter.

Den utåtriktade verksamheten har ökat ytterligare under året. Platsen i Rådhusets styrelse genom Eva Olsson har också inneburit deltagande i kontakterna mellan kommunen och Rådhuset. Freija deltar även i Näringslivsrådet två gånger per år. Eva ingår också i “Resursnätet för kvinnor”, som är ett led i kommunens jämställdhetsprogram. Nämnas kan också satsningen under Roslagsmässan 25-28/4 med seminarier, paneldebatt och monter. Freija var även medarrangör vid ett miniseminarium i Folkets Hus 7/10 med bl.a. ett intressant besök av näringslivschefen i Karlskoga, Ingrid Bäckström.

Freija har haft följande övriga aktiviteter under verksamhetsåret:

 • 19/3 -96 Frukostmöte på Café Hörnan med mässplanering (10 p)
 • 16/4 Frukostmöte på Café Hörnan med mer mässplanering (11 p)
 • 18/4 Meta Troell från Upplands Köpmannaförbund informerade på Havspiren (11 p)
 • 10-12/5 Några medlemmar åkte till Kvinnor Kan-mässan i Karlskrona (6 p)
 • 21/5 Frukostmöte på Café Hörnan med div. avrapportering (10 p)
 • 22/5 Våravslutning på LV3 på Väddö (13 p)
 • 20/8 Frukostmöte på Café Hörnan (12 p)
 • 2/9 Margareta Spång och Katrin Mattsson informerade på Granparken och vi förberedde mötet med Håkan Jonsson (ca 14 p)
 • 17/9 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 9)
 • 23/9 Möte med Håkan Jonsson på Granparken (ca 23 p)
 • 1/10 EU-informatören Ralph Lindberg informerade på Granparken (ca 28 p)
 • 15/10 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 5/11 Vi skulle ha haft ett möte på Granparken med Gunnel Löfqvist, kommunens nya ansvariga för näringslivsfrågor, men mötet fick ställas in.
 • 19/11 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 5/12 Buss till Hallwylska Palatset i Stockholm. Efter den fina visningen åt vi middag på “Montenegro” (24 p)
 • 17/12 Frukostmöte på Café Hörnan (ca 10 p)
 • 21/1 -97 Frukostmöte på Café Hörnan (12 p)
 • 11/2 Information på Granparken av Anna och Rebecka från Östhandelsforum med focus på Estland och Paldiski (8 p)
 • 18/2 Frukostmöte på Café Hörnan (9 p)

Styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret 1996: Underskottet balanseras i ny räkning.

Varukorg
Rulla till toppen