Hej alla Freijor! 2012

Då har vi klarat av årsmötet och jag har fått förtroendet att vara ordförande ytterligare ett år. Jag tackar för det!

Det är roligt och inspirerande.

Vi har två nya i styrelsen: Anette Hägerfelth och Hannele Gladh – välkomna!

 

Ni som inte hade möjlighet att närvara på årsmötet kan hitta verksamhetsberättelsen för 2011 och verksamhetsplanen för 2012 på vår hemsida.

Vi genomförde något som vi kallar Erfa-möte den 21 februari. Freija bjöd in kvinnliga chefer och politiker för erfarenhetsutbyte. De som deltog var Freijas styrelse, tre kvinnliga politiker och två kvinnliga chefer. Alla var mycket nöjda med kvällen och gick hem med nya kunskaper och insikter. Vi hade inte bestämt om detta skulle bli ett enda tillfälle eller om vi på något sätt skulle fortsätta.

Eftersom deltagarna var nöjda så blir det en fortsättning. Gill Tigerhielm på Visma kommer att bjuda in oss till Visma´ s nya lokaler.

Den 14 mars genomförde vi den första Företagardejtingen av fyra under 2012. Det är Freija tillsammans med Företagarna och Norrtälje kommun som står bakom detta projekt.10 manliga och 10 kvinnliga företagare träffas i par för erfarenhetsutbyte i syfte att nå affärsutveckling.

De som deltog var mycket nöjda och nästa tillfälle blir den 8 maj.

Jag som ordförande, deltar i Näringslivsråd som kommunalrådet Kjell Jansson inbjuder till. Senaste mötet var den 20 mars.

Vi fick bl.a. information om förslag till översiktsplan och en uppmaning att komma in med synpunkter. Freijas styrelse har för avsikt att lämna in synpunkter. Du hittar förslaget till översiktsplan på kommunens hemsida www.norrtalje.se. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har synpunkter!

Vi har styrelsemöte ung. 1 gång/månad. På senaste styrelsemötet bestämde vi att införa följande inför ett medlemsmöte: anmälan = betalning.

D.v.s. när betalning kommit in på Freijas konto är anmälningen klar. Detta för att vår kassör ska slippa kontanthantering vid våra medlemsmöten.

Nu önskar jag alla en skön vår och sommar- den kommer i ett huj!

Eva Lindén ordf.

Varukorg
Rulla till toppen