Några rader från styrelsemötet 7 maj

Tisdagen den 7 maj träffades hela styrelsen för ett nytt styrelsemöte. Tyvärr har vi blivit något decimerade då Tina Matséus valt att lämna sin post p.g.a. personliga skäl.
Några av punkterna som diskuterades var följande:

Katarina Holmberg
  • Som ett led i arbetet med att dra ner på kostnader och effektivisera rutiner beslutade vi att se över de betalningsmetoder som erbjuds i samband med medlemskap och olika evenemang. Ett förslag ska presenteras under hösten 2024.
  • Vi finslipade frågorna i den enkät som kommer gå ut till alla medlemmar inom kort.
  • Nyföretagarcentrum har nyligen haft årsmöte och då valdes Magnus Brehmer (make till Norrtäljes centrumutvecklare Lismari Markgren) till ny ordförande. Freija representeras av Katarina i NFC:s styrelse.
  • Katarina rapporterade även från den årligen återkommande Entreprenörskapsdagen för gymnasieelever, där hon gjorde ett kort framträdande tillsammans med Företagarnas ordförande Mia Lewell och pratade om fördelarna med att vara medlem i en företagarorganisation. En erfarenhet från det evenemanget är att i framtiden bör Freija vara tydligare representerade på plats och gärna delta i förberedelserna för dagen.
  • Annkristin berättade om sina intryck från kommunens besöksnäringsdag och vi beslutade att försöka anordna ett medlemsmöte längre fram med representanter från både kommun och Visit Roslagen för att bringa klarhet i hur arbetet bedrivs efter uppdelningen och hur det påverkar våra medlemmar.

Snart är det dags för sommarfest (13/6) och styrelsen träffas redan nästa vecka för ett separat planeringsmöte.
/Katarina · ordforande@freija.se

Varukorg
Rulla till toppen