Några rader från senaste styrelsemötet, 11 juni

Anna Järnebeck
 • Styrelsen har redan nu flera bra tankar kring Freijabesök under hösten. Datum och planering för dessa träffar kommer att spikas vid vårt möte i augusti.
 • Katarina har deltagit på ett möte med Nyföretagarcentrum och kommer i veckan att delta när RFFO (Roslagens Förenade Företagarorganisationer) träffas.
 • Vi diskuterade hur vi presenterar/introducerar nya medlemmar och har för avsikt att återuppta rutinen med att presentera nya medlemmar i Freijas FB-grupp.
 • Vi planerade Sommarfesten som äger rum den 13 juni på Bistro Magasinet i Norrtälje. Vi har i dagsläget 40 anmälda Freijor.
 • Styrelsen utvärderade den enkät som skickades till Freijas medlemmar.
  Några punkter från denna:
  • Vi fick in totalt 61 svar
  • Majoriteten av respondenterna förväntar sig nätverkande och företagsutveckling av sitt medlemskap
  • Majoriteten föredrar fysiska träffar med fokus på föreläsningar/utbildningar, studiebesök samt sociala aktiviteter med andra medlemmar.
  • Vi fick också många bra idéer kring Freijas fortsatta utveckling.

/Anna

Varukorg
Rulla till toppen