Landsbygdsforum 3 december !

Föreningar bjuds in till inspirationsdag

Landsbygdsforum den 3 december ! Kommunen bjuder in representanter från föreningslivet till en inspirationsföreläsning bland annat inför det fortsatta arbetet med landsbygds- och skärgårdsutveckling. Ett sammanhang där det skulle vara bra om Freija kan vara representerat. Det berör bland annat villkor kring företagande på landsbygden så det är en bra idé om Freija kan finnas på plats. Vi får gärna skicka fler representanter än två, eftersom vi inte bara representerar en del av bygden utan hela kommunen. Är det någon/några som kan gå ?

Tid : kl14-19.20.

Plats: Culinar, Campus Roslagen.

Landsbygd.

Det är kommunens tillväxt- och utvecklingsenhet som bjuder in till mötet, som blir startskottet för det fortsatta arbetet med att förverkliga landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet.

Syftet med Landsbygdsforum är att samla representanter för alla föreningar som på något sätt arbetar med lokal utveckling till en ”mötesplats” för nätverkande och inspiration. Det här är första gången det görs, men målet är att skapa ett årligen återkommande möte.

Antogs av Kommunfullmäktige

Kommunens representanter kommer vid mötet att berätta om handlingsplanen för landsbygd och skärgård som Kommunfullmäktige antog i juni. Några föreläsningar kommer att lyfta fram goda exempel vad gäller lokalt utvecklingsarbete, som förhoppningsvis inspirerar andra att göra något liknande hemma i den egna bygden. Efter årsskiftet ska ett Landsbygdsråd bildas, och rådets representanter ska utses på Landsbygdsforum den 3 december. Det finns redan sedan tidigare ett Skärgårdsråd i kommunen.

– Norrtälje är en stor kommun med ett mycket rikt föreningsliv och det blir en utmaning att få ett landsbygdsråd att bli så representativt som möjligt, säger Torkel Andersson, utvecklingsstrateg på Norrtälje kommun.

Skapa bättre förutsättningar

Målet med det fortsatta arbetet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt, bibehållen eller förbättrad tillgång på service – och fler jobbmöjligheter.

– Landsbygdsrådet kommer inte att fatta några beslut, men det blir ett bra bollplank i frågor som rör landsbygdens utveckling. Här kan företrädare för intresseföreningar från olika orter och kommunens företrädare träffas och utveckla gemensam förståelse om hur vi jobbar vidare framåt, säger Torkel Andersson.

Är du intresserad av att representera din förening vid Landsbygdsforum den 3 december?  Maila anmälan till

torkel.andersson@norrtalje.se

eller

daniel.klemserud@norrtalje.se

Se program nedan och anmälan kan även göras via nedan länk :

https://norrtalje.proofx.se/ZWiik2AAKHzNBSA6PgxVSH/Välkomna till Norrtälje kommuns första landsbygdsforum

Varukorg
Rulla till toppen