Ingen Freijafolder på gång 2013

För närvarande så planeras det inte att ges ut någon mer Freijafolder med matrikel i pappersformat. Vi hänvisar istället till vår webbmatrikel. // Styrelsen

Scroll to Top