pdf

Inbjudan från Nuab 2007

pdfInbjudan.Nuab.070130.pdf

Nätverksträff Tisdag den 30 januari 2007 klockan 18.30 Samlingssalen, Sparbankshuset Norrtälje.

Norrtälje Utveckling AB (Nuab) skall tillsammans med kommunen verka för ett fungerande nätverk mellan kommun och näringsliv. Detta skall ske bland annat genom konferenser, seminarier och möten mellan företrädare för företag, organisationer, banker, kommunen och myndigheter. Samhällsfrågor, infrastruktur och förutsättningarna för näringslivets och därmed kommunens utveckling är några av huvudområdena vid dessa träffar.

Varukorg
Rulla till toppen