Hej i decemberyran alla Freijor! 2011

Det är ju en del som händer inom Freija som inte når ut till alla medlemmar och det är inte heller alltid vi skriver rapport från medlemsmöten, så vi har nu bestämt att vi ska lägga ut ett Nyhetsbrev på hemsidan lite då och då.

 

Jag, som ordförande, deltar alltid i Näringslivsråd. Det är ett möte c:a två gånger per termin som vårt kommunalråd, Kjell Jansson inbjuder ordförandena i kommunens alla företagarföreningar till. Det senaste mötet var den 18 oktober. Kjell Jansson informerade om aktuella frågor, Dan Löfgren gick igenom den nyvalda styrelsen för Visit Roslagen AB där vi har en Freija, Christina Baalack, som vice ordf. Minnesanteckningar från dessa möten finns på kommunens hemsida. Jag informerade om resultatet av Freijas enkätundersökning.

Kommunen inbjuder även till öppna frukostmöten som jag brukar delta i. Det senaste var den 29 nov. Vid detta möte bjöd jag in till Företagardejting. Vår styrelse har tillsammans med Företagarnas styrelse och Dan Löfgren, kommunens näringslivschef bestämt oss för att genomföra detta under 2012.

Syftet med projektet är affärsutveckling genom erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga och manliga företagare. Vi bjuder in 10 kvinnor och 10 män. Dessa träffas vid fyra tillfällen som vi bjuder in till under året. Vissa av paren kommer förmodligen att träffas vid ytterligare tillfällen på eget initiativ. Efter presentationen tog jag emot 18 intresseanmälningar. Kul! Om det är någon av er som inte deltog i Frukostmötet som är intresserade så går det bra att anmäla det via Freijas mail info@freija.se (som går till ordförande och sekreterare).

Freijas styrelse har haft ett möte med några kvinnliga politiker, Berit Jansson och Åsa Wärlinder, för att diskutera hur kvinnliga företagare, politiker och chefer kan stärka varann och lära av varann. Vi kommer att ordna ett möte under 2012 där vi bjuder in kvinnliga politiker och kvinnliga chefer att träffa Freijas styrelse. Så får vi se om och i så fall hur vi kan fortsätta.

Den 29 november var det en Inspirationskväll om kvinnors företagande på Campus. En forskare från KTH talade om entreprenörskap, kvinnors företagande och nya perspektiv på samarbete och innovation. Audrey Malmgren-Hansen redovisade resultatet av enkätundersökningen som genomförts inom Freija. Freija var medarrangör för kvällen som var mycket intressant.

Nu vill jag önska alla som inte har möjlighet att delta på vår julavslutning

EN RIKTIGT SKÖN JULHELG!

Varukorg
Rulla till toppen