Hej alla Freijor! 2012

Då har det blivit dags att summera Freija-året 2012, hej vad det går!

Våra medlemsmöten under året har haft väldigt skiftande karaktär vilket jag tycker är mycket stimulerande och jag upplever att det tilltalar våra medlemmar. 

Tankens kraft med vår medlem Ulla Alvarsdotter i feb.Mockakläder med Marianne Schönning i april.Studiebesök hos vår medlem Laila Korpi på Sättra Stålmekaniska i maj och på Norrtälje Hälsocenter och medlemmen Boel Högberg i sep.I oktober bar det av till Ljusterö konsthall med buss och i november Genus och innovationer med Baltic Fem.

Vår satsning på Företagardejting,erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga och manliga företagare gick tyvärr inte att genomföra enligt planen.

Vi hade ett första möte i mars men sedan lyckades vi inte samla tillräckligt många för en fortsättning.Detta trots att de som deltog var mycket nöjda.

Erfamöten-möten mellan kvinnliga beslutsfattare,kvinnliga politiker och kvinnliga företagare- har genomförts under året och det är ytterligare ett möte planerat under 2013.

Jag har deltagit vid Näringslivsråd och Företagarfrukostar under året. Jag tror att det är viktigt att vi har en representant från vår förening vid dessa möten.Det blir tillfällen att både informera om Freija och lämna synpunkter.

Nu önskar jag er alla ” En fröjdefull jul” ! Hoppas ni alla får möjlighet att stanna upp en stund och bara ha de gott!

Eva Lindén ordf.

Varukorg
Rulla till toppen