Freijor – företagare att räkna med (enkätsvar) 2011

Våren 2011 så skickade vi ut en webbenkät till alla våra medlemmar (vid aktuell tidpunkt 182 st) med fyra stycken frågor. Två “hårda fakta” och två mer “fria” frågor.

 • Hur många anställda har ditt företag? (räkna med dig själv)
 • Hur mycket omsatte ditt företag i kronor år 2010?
 • Du är medlem i Freija – vilket är ditt främsta syfte med det?
 • Freijas medlemmar formar föreningen – vilka områden tycker du att Freija ska arbeta vidare med?

Vi fick 89 svar, vilket för enkätformen räknas som en bra svarsfrekvens.

Undersökningen genomfördes av vår medlem Audrey Malmgren-Hansen från Stockholms Pedagogiska center som har stor erfarenhet av undersökningar och utvärderingar och också ställde upp med verktyget, dvs webbenkätsprogrammet.

Audrey har också sammanställt undersökningen till oss och här kan du ta del av sammanställningen: pdfResultatFREIJAenkat2011.pdf

Sammanfattning av resultat

 • Freijorna har 738 personer anställda *)
 • Freijorna omsätter 586 miljoner kronor/år *)
 • Freija främjar kvinnors företagande
 • Freijorna nätverkar för affärer
 • Freijorna marknadsför och nyttjar varandras kompetens
 • Freijorna vill ha inflytande i näringspolitiken
 • Freijorna vill utveckla våra företag
 • Freijorna vill få med fler yngre duktiga företagerskor

*) Uppgifterna är extrapolerade på resultatet i webbenkäten

Varukorg
Rulla till toppen