Freijas medlemsmatrikel 2006/2007

Äntligen är den här! Freijas medlemmatrikel har kommit från tryckeriet. Vi delade ut de första exemplaren på företagarträffen hos Sparbanken den 7 november och tanken är att vi ska lägga ut exemplar lite överallt på strategiska platser i Roslagen så att Freijorna verkligen syns. Vi vill att du tar några extra ex och distribuerar dem på din ort.

Medlemsmatriklarna finns att hämta hos Gudrun Sondell (tel. 0176-162 58, mobil 0708-89 09 97 gudrun@fosofilm.se).

Vi tar naturligtvis också med ett antal ex till varje aktivietet vi har, som tex till Julminglet. Framtagning och tryck av medlemsmatrikeln har gjorts av Skärgårdskontoret på Ljusterö.

Scroll to Top