Freijas medlemmar tyckte till 2007

Tid: Torsdagen den 26 april kl 18.30
Plats: Faktorigatan 2, Norrtälje

Den nyvalda styrelsen ställde några frågor till sina medlemmar och bad om åsikter. Drygt 20 st Freijor hörsammade förfrågan och här nedan kan ni läsa en sammanställning över vad som kom fram.

Varför är ni medlemmar i Freija?

 • Träffa andra
 • Hjälpa andra
 • Komma in i ett nätverk och få kontakter.
 • Få hjälp och råd
 • Marknadsföra sig själv
 • Lärorikt och utvecklande
 • Göra affärer
 • Samverka med andra som har annan kompetens.
 • Viktigt att Freija finns.

Vad vill ni ha ut?

 • Kontakter, både sociala och affärsmässiga.
 • Utbyta erfarenhet med kvinnor som driver företag.
 • Använda kontakterna.
 • Diskutera gemensamma problem/frågeställningar.
 • Anlita varandra.
 • Ha trevligt
 • Lära känna bygden.
 • Freija som “maktfaktor”.
 • Styrka av nätverket.
 • Bollplank
 • Få idéer från andra.

Vad kan ni tillföra?

 • Erfarenhet från respektive bransch.
 • Nya synvinklar.
 • Stötta varandra
 • Social gemenskap
 • Var och ens kompetens.
 • Riva murar mellan kvinnor.
 • Vara “problemlösare” åt varandra.

Vad är bra med Freija?

 • Trygghet i nätverket.
 • Vågar fråga någon man känner.
 • Avslappnat, ingen hierarki.
 • Mycket skratt.
 • Samhörighet.
 • Kvinnor från andra länder träffar svenska kvinnor.
 • Förmedla information.
 • Skapar kontakter
 • Öppna styrelsemöten
 • Får alltid ny kunskap
 • Blir starkare i företagsrollen på mötena.

Något som är mindre bra med Freija?

 • För få möten utanför Norrtälje.
 • För få unga tjejer – tantstämpel.
 • En del för passiva, kommer inte på mötena.
 • Dålig kontakt med Köpmannaföreningens kvinnor.
 • Styrelseproblem (??)
 • Maddersystemet fungerar inte.
 • Betraktas som “nöjesförening”.

Möjligheter med Freija?

 • Träffa andra kvinnliga företagarnätverk, både nationella och internationella.
 • Styrka att vara många i ett nätverk.
 • En röst, gemensamt språkrör.
 • Synas mycket.
 • Bredd på kompetens.
 • Positiv energi
 • Få in fler kvinnor i styrelser.
 • En Freija på varje näringslivsmöte.
 • Företagskontakter.
 • Större möjligheter tillsammans.
 • Kultur
 • Resor
 • Oändliga – bara fantasin som sätter stopp.

Vilken typ av aktiviteter ska vi ha i Freija?

 • Nätverka med andra kvinnliga nätverk.
 • Mera party
 • Ett “tyst” möte/år.
 • Brainstorming-möte
 • Irlands-resa
 • Temakvällar
 • Marknadsföra Freija på mässor
 • Vårfest
 • Julfest
 • Huligangrupp med mer aktiviteter
 • Sociala träffar
 • Företagsmässiga föreläsningar
 • Danskurs
 • Ta tillvara allas kompetenser i en databas.
 • Säljteknikkurs
 • Kvinnor och politik – föreläsning
 • Interaktivitet på hemsidan – forum för medlemmar.
 • Studiebesök hos medlemmarna
 • Mer rosor
 • Yogakurs
 • Hjälpa/stötta unga kvinnor så de startar företag.
 • Bjuda in politiker på våra möten.
 • Mer företagspresentationer.
 • Kurs: “våga satsa”, “våga ta betalt”

Övriga synpunkter?

 • Freija behövs.
 • Kvinnor vågar ha åsikter, tycka till, vara obekväma.
 • Få respekt av manliga makthavare.
 • Viktigt med föryngring.
 • Marknadsföring utåt.
 • Starta-planera biografi över Freija, finns mycket material.
 • Freija ska vara påtryckargrupp, protestera mot fel.
 • Bli kommunens bästa företagarförening = den man vänder sig till i viktiga frågor.
Varukorg
Rulla till toppen