Få det att hända - logo

Få det att hända

Få det att hända - logo

Förskoleutveckling, ledarskap, lärande – handledning och utbildning till rektorer och arbetslag i förskola, verksamhetsstöd med syfte att förbättra kvalitet i förskola ur olika aspekter – barn, pedagoger, vårdnadshavare och rektor.

  • Linkedin
  • Website

Bransch(er): KonsulterUtbildningskonsult förskola

Tags: Utbildningskonsult förskola

Få det att hända

Sjömansgatan 3
Norrtälje, 761 40 

Website

Freija:

Jenny Enlund