V.D.F- Välj Din Framtid AB

Vi säljer tjänster i form av studie-och yrkesvägledning, karriärvägledning, coachning, motiverande insatser och gruppvägledning. Vi  erbjuder också kreativ processledning till skolor t ex SYV hela skolans ansvar, Det svåra samtalet.

  • Facebook
  • Website

Bransch(er): UtbildningKarriär

V.D.F- Välj Din Framtid AB

Strandvägen 32
Norrtälje, 761 40 

Website

0708596347

Freija:

Monica Levin