Pigan & Smeden - logo

Pigan & Smeden

Pigan & Smeden - logo

Med hjälp av grönt odlande vill jag inspirera till ett mer självhushållande liv👩‍🌾
Genuint · Personligt · Hållbart
Säljer grönsaker, kunskap och inspiration.

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Bransch(er): FöreläsareGrönsaksförsäljningOdling

Tags: Föreläsaregrönsaksförsäljningodlare

Pigan & Smeden

Svinninge Byväg 17
Norrtälje, 761 73 

072-500 18 88

Freija:

Katja Wiezell