Mahjha consulting AB

Jag har ett eget företag där jag säljer tjänster inom brandskydd, framförallt hur företag skall uppnå kraven i Lagen om skydd mot olyckor vad gäller systematiskt brandskyddsarbete, men jag koordinerar också service, utbildning och kontroller.

Jag finns här för att stötta till 100% eller hjälpa till med de delar där det behövs. Allt från att upprätta den lagstadgade dokumentationen till att sätta upp en brandsläckarskylt.

Om jag anlitas som brandskyddsansvarig eller för komplett översyn kan du förvänta dig att

  • dokumentationen kring systematiskt brandskyddsarbete blir komplett
  • personalen får den utbildning som de behöver inom brandskydd, Första hjälpen, HLR och utrymning samt andra rollspecifika utbildningar såsom utrymningsledare eller föreståndare för brandfarlig vara.
  • service på brandsläckare och annan brandteknisk installation görs årligen.
  • egenkontroller genomförs regelbundet (vanligtvis varje kvartal) och dokumenteras digitalt.

Att arbeta med mig oavsett storlek på uppdrag innebär att jag

  • besvarar frågor och funderingar snabbt och är flexibel och lyhörd i mitt arbets- och tankesätt.
  • är lojal och tänker kostnadseffektivt utifrån kundens behov.
  • vill hitta den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns.

Bransch(er): Brandskyddskonsult

Tags: BrandskyddBrandskyddskonsult

Mahjha consulting AB

Källgränd 2C
Norrtälje, 761 30 

Website

0701-543 570

Freija:

Hanna Hjortbrink

Mahjha consulting AB Läs mer »