Business Category: Arbetsförmedling

Advantage Roslagen AB

Förmedling av tjänster till bemanningsbranschen.

Kvalitetssäkring, innebärande certifiering av t ex ISO-standard eller Livsmedelscertifieringar.

Företagsorganisation på konsultbasis.

Utbildning och event samt försäljning inom dagligvarubranschen.

Partner GOveteran Roslagen

Freija:

Eva Gustafsson