Årsmöte 1991 med första stadgarna

Freijas första stadgar skrivs och vi bildar formellt en ideell förening med ett konstituerande årsmöte.

Scroll to Top