Klicka på länkarna nedan för att hämta och kanske skriva ut handlingarna till årsmötet:

---

Här hittar du Freijas styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar för innevarande och föregående år.  Dokumenten läggs upp av Freijas styrelses protokollförare/sekreterare i avsikten att göra styrelsearbetet så transparent som möjligt och för att medlemmar ska kunna se vilka beslut som fattas under året. Beslutspunkter med personuppgifter samt annat icke offentligt material, noteras som bilaga till protokoll och finns att tillgå i pappersform tillsammans med Freijas bokföring.
Har du frågor eller om du vill ha tillgång till äldre protokoll så maila till sekreteraren på info@freija.se.

Årsmöteshandlingar 2018

Dagordning årsmöte 2018

Verksamhetsberattelse-2017-Freija.pdf

ÅR2017hems

RRBR17


---
---
---