Verksamhetsberättelse 1991

Verksamhetsberättelse för FREIJA 1991.
FREIJA, ROSLAGENS KVINNLIGA FÖRETAGARFÖRENING hade 1991 65 medlemmar.

Styrelsen har bestått av Birgitta Porath ordförande, Louise Angleryd kassör och Bibbi Trenter, Ulla Nyberg, Meith Söderlund och Maria Jansson ledamöter, Sara Lindh och Christina Baalack suppleanter.

STYRELSEN har under året haft tre sammanträden förutom telefonkontakter.

FÖRENINGEN har haft tio allmänna sammankomster med olika programinnehåll. Hälften av dem, inklusive årsmötet har hållits i Pensionat Granparken.

  • Den 15 jan föreläste Nese Åström om kroppens fettförbränning och effekter av motion m m.
  • Den 7 feb, zontasyster och docent Elisabeth Sundin talade om kvinnors ofta felaktiga beteende i ekonomiskt avseende.
  • Den 5 mars, årsmöte samt föredrag av homeopaterna Carina Dynesius och Viveka Wilhelmsson.
  • Den 9 april, Gösta Colliander från Föreningsbanken, ekonomi under rubriken “Vem styr vem?”
  • Den 7 maj, vinprovarkväll på Sportcentrum med Hans-Olov Sedig.
  • Den 16 maj var vi inbjudna till Volvo, men det inställdes på grund av för få anmälningar.
  • Den 11 sept besökte Antonia Ax:son Johnsson oss på Stadt och talade tillsammans med representanter från Sparbanken om EG och EG och kvinnor.
  • Den 9 okt bussreste vi till Hallwylska Palatset i Stockholm, med supé efteråt i Gallerian.
  • Den 12 nov gästade vi Svanberga Gästgivargård och hade diskussioner med inbjudna kvinnor från Försäkringskassan. Två herrar från SAO deltog också och informerade om sitt.
  • Den 27 nov bjöd REMI in till säsongens sista träff och förevisade årets spel som vi själva också fick prova.

Föreningens sammankomster har präglats av en lättsam, trevlig och informell atmosfär. Förutom de ovan uppräknade programpunkterna, som f ö genomgående hållit en mycket hög kvalitet, har vid samtliga tillfällen bjudits på mat och dryck till självkostnadspris.
Varje evenemang har också varit tämligen välbesökt, genomsnittet är c:a 25 deltagare per gång.
Birgitta Porath
ordf.

Varukorg
Rulla till toppen