Anna Linde AB

Erbjuder traditionellt terapeutisk behandling (KBT) för enskilda och par, med fokus på sexologiska problem och intimitet. Jobbar mestadels digitalt, utifrån möjligheterna för klienten/patienten. Tex kring frågor som olika lust, problem med samspel/kommunikation, olika sexuella intressen eller önskemål, anknytningsproblem, svartsjuka, oro för sexuella beteenden och annat.
Vidareutbildad till Dans- och rörelseterapeut (DMT) och kan erbjuda sessioner för ångest, nedstämdhet, stressrelaterad ohälsa. För den som inte vill eller använder det talade ordet som bäst.

Förutom terapeutisk verksamhet erbjuder jag coaching inom samma fält (Relationer, Sex, Intimitet) samt föreläser.