HR-konsult Helene Rinse

Verksam som konsult inom HR-området. Tar uppdrag som HR-chef, HR Business Partner, arbetsrättsligt stöd, support vid omorganisation, avveckling och svåra personalärenden.

Se LinkedIn för ytterligare upplysningar.