Kapten Helen med besättning tackar för sig

Med kvinnor i fören – ny mötesplats för företagarkvinnor! 2008

I Internationella Kvinnodagens och Östersjöns vågor ägde “Internationella Cinderella med Kvinnor i Fören” rum. Konferensen är tänkt att utgöra en start för en nationell mötesplats för företagarkvinnor.

Mötesplatsens bas blir troligen en årligen återkommande konferens ombord på den stora finlandsbåten Cinderella. Konferensen, var fokuserad på “kvinnors företagande, nätverkande, tänk och visioner”.

Årets arrangörer, kom ända från Halland; från Qniv – Kvinnligt Nätverk i Varberg. Med “Kapten Helén” (Andersson) i ledningen. Hennes närmaste besättning bestod av ett halvdussin kvinnor som var “styrmän” för olika konferensdelar; Utställningstorget, Speakers Corner, webinformationen. Tre kvinnor delade ansvaret för dokumentation av konferensen; hela konferensen filmades.

Kapten Helen med besättning tackar för sig
Kapten Helén med besättning (och mikrofon) avslutar konferensen ‘Med Kvinnor i Fören’, 9 – 10 mars

Start med blandad kompott och fantastisk buffé

Den gemensamma resan för oss konferensdeltagare, ca 365 kvinnor från hela landet, startade tidigt på söndagkvällen 9 mars, med välkomstdrink, mingel och underhållning av den redan omnämnde Eva Leander som sjöng och spelade. Invigningstalare var Birgitta Hederstedt från Region Halland, en av konferensens ekonomiska stöttepelare, vidare framträdde Monica Dohsé, även hon omnämnd och Britt-Marie Torstensson från Nationellt resurscentrum för kvinnor.

Därefter tog olika aktiviteter fart; utställningstorg, Speakers corner och några föreläsningar – parallellt som man gick och åt i några omgångar, ett projekt i sig skulle man kunna säga med tanke på mängden god mat som frestade i buffén… själv gick jag fyra omgångar. Minst.

Programmets smörgåsbord

På måndagen var programmet fullspäckat av möjligheter. Det började redan halv åtta med yoga, qigong alternativt meditation för de morgonpigga. I övrigt bestod dagen av diverse valmöjligheter.

Man kunde mingla vid utställningstorget, vilket de flesta gjorde i små etapper. De företagare som ställde ut här hade främst med coaching, hälsa och konsthantverk att göra. Man kunde annars delta i någon av de tre workshopparna som fanns på programmet, en av dem handlade om tankar kring kvinnors tankar kring företagande. Konferensens ryggrad var annars de ca 25 föreläsningarna. Allra populärast var nog Solveig Ternströms föreläsning, vilket för oss åhörare blev en härlig inledning på den intensiva och innehållsrika dagen – hon började klockan nio. Solveig Ternström gav mycket av sig själv utifrån sin personlighet och sin egen livsberättelse. Med mycket humor och stor berättarkonst trollband hon oss samtidigt som hon förmedlade att kultur och hälsa hör ihop.

Övrigas föreläsningar kunde handla om karriärs- eller förhandlingsfrågor, franchising, export, jämlikhetsfrågor och, inte minst, om att ta vara på sitt liv.

Två av de föreläsningar som jag valde hölls av kategorin kvinnliga inspiratörer. I dessa fall var det modiga kvinnor som utan “rätt” bakgrund och/eller god ekonomi vågat starta projekt/företag – och lyckats långt över förväntan. Och fått tillfredsställande liv med hög faktor livskvalitet. Det är alltid härligt att lyssna på eldsjälar som trotsat jantelagen. Särskilt när de delar med sig generöst och kan berätta engagerat. Det kunde varbergsföretagaren Lisbeth Finskas och hudiksvallsdito Agneta Påhlin. “Man kan mer än man tror….det gäller att våga” respektive “Vad man än gör med hjärtat så går det bra!” var sådant som hörde till det som betonades. Liksom att man inte ska ge vika för kvaliteten! Nog så viktigt!

En lite annorlunda föreläsning var på sätt och vis det som Theresia Holmstedt Jensen stod för, åtminstone innehållsmässigt. Hennes föreläsning hade titeln “Företag och kultur – vem saknade Harry Potter innan han var författad?”

THJ betonade att Kultur är en näringsgren. Och den kan komma till nytta! Också. Det behöver inte bara handla om upplevelser. Inte minst bildkonstnärer kan vara utmärkta på att t ex hjälpa företag och enskilda med såväl kreativt tänkande som få dem att – vid behov – nå en önskvärd autencitet eller få dem att sticka ut, vilket blivit alltmer intressant för alltfler. THJ fyllde på med att nämna kulturens lönsamhet; den omsatte 654 miljoner Euro i EU under 2003, bilindustrin genererade detta år “endast” 275 miljoner.

Efterlängtad handbok såg dagens ljus

Den fjärde föreläsningen jag prickade in var egentligen ett releaseparty (!) – ett boksläpp. Det var NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum (www.nrckvinnor.org), som presenterade handboken “Att driva ett resurscentrum framgångsrikt”. Åhörarna fick var sitt purfärskt exemplar. De flesta av bokens författare, ett halvt dussin kvinnor från olika håll i Sverige med Agneta Eriksson från Växjö som huvudförfattare, fanns på plats. De gick igenom sina respektive kapitel, t ex Organisation och finansiering, Arbetssätt, Jämställdhet, Delaktighet i lokal och regional utveckling samt EU-program. Till varje kapitel följer en studiehandledning.

Boklansering
Boklansering – handboken “Att driva ett resurscentrum framgångsrikt”

Lyckad konferens, men…

Man får nog kalla konferensen lyckad om än att det inte kom så många som kapten Helén med besättning förväntat.

Mest positivt med kvinnokonferenser i allmänhet är känslan av samhörighet som uppstår när kvinnor träffas. företagarkvinnor – liksom många småföretagare – är i regel inte lika inriktade på tillväxt och att tjäna pengar. Man drivs av andra krafter, inte minst sitt verksamhetsområde och med målsättningen att man ska kunna leva ett drägligt och förhållandevis fritt liv.

Till sist, en frivillig möjlighet till sånginslag: “Vi är många, men inte hälften, men många av oss som finns är företagarkvinns”

Jinger Bremberg, Crea Tiva

Varukorg
Rulla till toppen