FREIJA årsmöte 2024 onsdagen 6 mars kl. 18.30 på Företagslabbet, Kaserngatan 1 i Norrtälje

kr

Härmed kallas alla Freijor till årsmöte 2024

– onsdagen den 6 mars kl. 18.30, på Företagslabbet, Kaserngatan 1 i Norrtälje. Mötet är gratis för alla medlemmar, men eftersom vi serverar lite att äta så vill vi att ni anmäler er senast 4 mars på Freijas hemsida www.freija.se.

Maten vi serverar kommer från Freijorna Linda och Malin Ljunghed på Systrarna Matjord. Det blir “Systrarnas skördewrap” som är vegansk och laktosfri och innehåller: Grå och gulärtshummus, rödkål, skånsk quinoa, rostad grönsak efter säsong, citronpesto och rostade solrosfrön. Wrapen serveras i en vetetortilla, så om du vill ha en glutenfri skördewrap så behöver du ange det vid anmälan. Förutom Wrap får du kaffe och kaka från systrarna också. Dryck till självkostnadspris kommer finnas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
 5. Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av ordförande.
 7. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
 8. Val av ordinarie revisor och en suppleant.
 9. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
 10. Fastställande av årsavgiften för nästkommande (2025) verksamhetsår.
 11. Förslag från styrelsen och medlemmarna.
  • Förslag från medlem med tips om hur Freija kan öka sina intäkter
  • Förslag från styrelsen om ökad årsavgift för nästkommande (2025) verksamhetsår
 12. Övriga frågor

Kallelse till Freijas årsmöte 2024.pdf

Bilagor:

Publiceras i årsmöteshandlingar 2024:
Revisionsberättelse 2023
Valberedningens förslag 2024

 

Slut i lager = Anmälan stängd.
Som medlem är du naturligtvis välkommen till årsmötet utan anmälan, men observera att sittplats och mat inte kan garanteras till dig då.

ANMÄLAN STÄNGD

Artikelnr: 20240306 Kategori:

Antal anmälda till denna Freijaträff: 34 st

Varukorg
Rulla till toppen