Freija, Roslagens företagarkvinnor

Freija, Roslagens företagarkvinnor

Roslagen tisdag 30 mars

Lär känna veckans Freijor

Freija är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Roslagen med ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund. Här kan du lära känna tre stycken slumpvis utvalda Freijor per vecka.
Health-Mag-End-5
Health-Mag-Promo-Start

Louise Angleryd

Louise Angleryd

LAREKO Redovisningskonsult

Lucktorpsvägen 4
761 97 Norrtälje

070-582 77 99
louise.angleryd@lareko.se

LAREKO Redovisningskonsult

Redovisningskonsult. Tar inte nya uppdrag.
Health-Mag-Promo-End
Health-Mag-Promo-Start

Alexandra Lindqvist

Alexandra Lindqvist

Hammarberg & Lindqvist Revision AB

Stora Torget 3
761 30 Norrtälje

0176-151 00

www.hammarbergs.se

Hammarberg & Lindqvist Revision AB

Revisionsbyrå.
Health-Mag-Promo-End
Health-Mag-Promo-Start

Helene Rolandsdotter

Helene Rolandsdotter

VÄDDÖ hälsoträdgård

Massum Skaten 16
764 93 Väddö

070-738 21 22
info@vaddohalsotradgard.se

www.vaddohalsotradgard.se

VÄDDÖ hälsoträdgård

Väddö hälsoträdgård är en ny verksamhet på en gammal gård i vacker roslagsnatur. Verksamheten drivs enligt principen för idéburet, socialt företagande, med inriktningen arbetslivs-inriktad rehabilitering. Rehabiliteringsmodellen bygger på evidensbaserad forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps Rehabiliteringsträdgård.
Health-Mag-Promo-End
Health-Mag-Promo-Start
Vill du uppdatera dina uppgifter i Freijas medlemsregister
maila dem till medlemsadmin@freija.se.
facebook website instagram website facebook 
Health-Mag-Promo-End