Freija, Roslagens företagarkvinnor

Freija, Roslagens företagarkvinnor

Roslagen tisdag 23 mars

Lär känna veckans Freijor

Freija är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Roslagen med ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund. Här kan du lära känna tre stycken slumpvis utvalda Freijor per vecka.
Health-Mag-End-5
Health-Mag-Promo-Start

Eva Karlsson

Eva Karlsson

Norrtelje Resebyrå

Lilla Torget 3
761 30 Norrtälje

0176-125 00
www.norrteljeresebyra.se
facebook 
Norrtelje Resebyrå

Norrtelje resebyrå

Resebyrå
Health-Mag-Promo-End
Health-Mag-Promo-Start

Elisabet Sjöö Pers

Elisabet Sjöö Pers

Tal- & skrivcoachen i Stockholm

Granliden 4
761 40 Norrtälje

070-639 88 67
elisabet@taloskrivcoachen.se

taloskrivcoachen.se
Tal- & skrivcoachen i Stockholm

Tal- & skrivcoachen i Stockholm

Individuell coachning inom muntlig och skriftlig kommunikation på arbetsplatser.
Health-Mag-Promo-End
Health-Mag-Promo-Start

Birgitta Björling

Ordförande i Freija (2019, 2020, 2021)
ordforande@freija.se
Birgitta Björling

Auktoriserad redovisningskonsult BF Bok

Gökvägen 8
761 31 Norrtälje

070-783 07 83
birgitta@bfbok.se
www.bfbok.se
facebook 
logo BF Bok

Auktoriserad redovisningskonsult BF Bok

Auktoriserad redovisningskonsult
Health-Mag-Promo-End
Health-Mag-Promo-Start
Vill du uppdatera dina uppgifter i Freijas medlemsregister
maila dem till medlemsadmin@freija.se.
facebook website instagram website facebook 
Health-Mag-Promo-End